Union Forest ยูเนี่ยน ฟอร์เรสต์ คือใคร

Union Forest ยูเนี่ยน ฟอร์เรสต์ เป็นหนึ่งในโรงงานที่วันสต๊อกโฮม คัดสรรและเลือกนำมานำเสนอเพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้า โดยจุดเด่นของโรงงานคือคุณภาพไม้ และคุณภาพการ Joint เนื้อไม้อย่างเรียบเนียน ให้พื้นผิวที่ลื่นสวย ลายรอยต่อเป็นลายธรรมชาติอย่างลงตัว