TATA Tiscon ทาทา ทิสคอน

เหล็ก ทาทาทิสคอน TATATiscon เป็นดรงเหล็กผลิต เหล็กที่ช่างหรือผู้รับเหมาเรียกติดปากว่า เหล็ก บกส. โดยเหล็ก ทาทา TATATiscon เป็นกลุ่มเหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อยที่มีกำลังการผลิต ซึ่งเป็นเหล็กที่จำหน่ายกว้างขวางทั่วประเทศ เดิม โรงงานผลิตเหล็กทาทา หรือเหล็ก บกส. เป็นโรงผลิตเหล็ก บลส. ซึ่งเดิม บปซ. หรือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน หรือ ปัจจุบันเรียก เอสซีจี เป็นคนผลิต หลังจากนั้นได้ถูกซื้อโดยบริษัท TATA ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำด้านอุตสาหกรรมหนัก และโลหะ ของอินเดีย และได้เปลี่ยนชื่อเหล็ก บลส. เป็น เหล็ก บกส. มาตรฐานการผลิตได้มาตรฐาน และอยู่คู่เมืองไทยมานาน เหล็กทาทา TATATiscon เป็นกลุ่มโรงเหล็กที่ผลักดันเหล็ก SD50 ที่ช่วยประหยัดน้ำหนักของโครงสร้าง และประหยัดต้นทุน