ผู้ประกอบการ
 
  คงไม่ใช่เรื่องแปลก ถ้าผู้ประกอบการในวงการวัสดุก่อสร้าง จะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลง และโอกาสที่จะสร้างให้ธุรกิจของเรา เติบโตไปกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค

 
 

 โรงงานผลิตวัสดุ
 
 บริษัท รับเหมา
ผู้รับเหมา
 
 ร้านค้าวัสดุ
         
 

 
 
 
 
วันสต๊อกโฮม ขอเสนอรูปแบบการรวมตัวแบบเป็นหนึ่ง โดยทุกคนมีหน้าที่ของตนเอง โดยมีเป้าหมายคือ การเพิ่มความสะดวกสบาย
และต้นทุนที่ประหยัดให้แก่ผู้บริโภค อย่างถาวร และมั่นคง

 
ถ้าท่านสนใจ ติดต่อ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้
 
Black ribbon bottom left