นโยบายการให้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 23 มิ.ย. 2560

โปรดตรวจสอบและตรวจทานข้อกำหนดและเงื่อนไข (ในที่นี้อ้างถึงคำว่า “ข้อกำหนด” หรือ “เงื่อนไข” หรือ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” อย่าละเอียดถี่ถ้วน ก่อนมีการดำเนินการใช้งานเวปไซต์ https://www.onestockhome.com

โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการฉบับนี้เป็นการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และที่ให้บริการโดย OneStockHome (อ้างถึงว่า “บริษัท”) ในฐานะผู้ให้บริการ นอกจากนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวยังได้รวมถึงแนวทางปฏิบัติฯ ที่ บริษัท ได้กำหนดขึ้นยังใช้บังคับกับการใช้บริการ

ในกรณีที่แนวทางปฏิบัติฯ ข้อกำหนดในการใช้บริการ และข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ของเวปไซต์มีความขัดแย้งกัน ให้ยึดถือแนวทางปฏิบัติฯ เป็นอันดับแรก และตามด้วยข้อกำหนดในการใช้บริการฉบับนี้ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมดที่ใช้บังคับ


นิยาม

เพื่อวัตถุประสงค์ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้:

 • บริษัท (ที่อ้างถึงในข้อตกลงนี้เรียกว่า "บริษัท", "เรา", "เราเอง" หรือ "ของเรา") หมายถึง onestockhome
 • อุปกรณ์หมายถึงอุปกรณ์ใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงบริการได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ตดิจิทัล
 • ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ระบุได้หรือสามารถระบุได้
 • บริการหมายถึงการโฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน
 • ผู้ให้บริการบริการหมายถึงบุคคลธรรมชาติหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่ประมวลข้อมูลเพื่อบริษัท หมายถึง บริษัทบุคคลที่สามหรือบุคคลที่บริษัทจ้างเพื่อให้บริการ ให้บริการในนามของบริษัท ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับบริการ หรือช่วยบริษัทในการวิเคราะห์ว่าบริการถูกใช้งานอย่างไร
 • ข้อมูลการใช้งานหมายถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ ซึ่งสร้างขึ้นจากการใช้บริการหรือจากโครงสร้างบริการเอง (ตัวอย่างเช่น ระยะเวลาของการเยี่ยมชมหน้า) 
 • คุณหมายถึงบุคคลที่เข้าถึงหรือใช้บริการ หรือบริษัทหรือหน่วยงานกฎหมายอื่น ๆ ในนามของบุคคลนั้นที่เข้าถึงหรือใช้บริการเป็นไปตามความเหมาะสม

การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

ประเภทของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวม 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

ขณะใช้บริการของเรา เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนที่สามารถระบุตัวคุณได้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจรวมอยู่ แต่ไม่จำกัดอยู่ใน:

 • ชื่อจริงและนามสกุล 
 • ที่อยู่อีเมล 
 • หมายเลขโทรศัพท์ 
 • รายละเอียดตำแหน่ง เช่น ที่อยู่ เมือง หรือประเทศของคุณ 
 • ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ความชอบส่วนบุคคล ความต้องการหรือความคิดเห็น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • เพื่อให้บริการและรักษาการให้บริการของเรา รวมถึงการตรวจสอบการใช้บริการของเรา 
 • เพื่อจัดการบัญชีของคุณ เพื่อจัดการการลงทะเบียนของคุณเป็นผู้ใช้บริการ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้มาสามารถให้คุณเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ของบริการที่มีให้ในฐานะผู้ใช้ที่ลงทะเบียน 
 • เพื่อปฏิบัติตามสัญญา การพัฒนา การปฏิบัติตามสัญญาซื้อสินค้า รายการหรือบริการที่คุณซื้อหรือสัญญาอื่น ๆ กับเราผ่านทางบริการ 
 • เพื่อติดต่อคุณ เพื่อติดต่อคุณทางอีเมล โทรศัพท์ สารสนเทศ SMS หรือรูปแบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น การแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันมือถือเกี่ยวกับการอัพเดตหรือข้อมูลสื่อสารที่เกี่ยวกับฟังก์ชัน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่คุณมีหรือได้สั่งซื้อ รวมถึงการอัพเดตด้านความปลอดภัยเมื่อจำเป็นหรือเหมาะสมสำหรับการดำเนินการนั้น
 • เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า บริการ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เรามีให้ ซึ่งคล้ายกับสิ่งที่คุณได้ซื้อหรือสอบถามเกี่ยวกับหากคุณยังไม่ได้เลือกไม่รับข้อมูลดังกล่าว 
 • เพื่อจัดการคำขอของคุณ เพื่อดูแลและจัดการคำขอของคุณให้เรา สำหรับการโอนทรัพย์สินทางธุรกิจ เราอาจใช้ข้อมูลของคุณในการประเมินหรือดำเนินการเกี่ยวกับการรวมกัน การขายทรัพย์สิน การโอนหรือการจัดโครงสร้างใหม่ การจัดโครงสร้าง การละเมิด หรือการโอนทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจที่กำลังเจริญหรือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการล้มละลายหรือกระบวนการที่คล้ายกัน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถืออยู่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการของเราเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่ถูกโอนย้าย 
 • สำหรับวัตถุประสงค์อื่น ๆ เราอาจใช้ข้อมูลของคุณสำหรับวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การระบุแนวโน้มในการใช้ การกำหนดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาของเรา และการประเมินและปรับปรุงบริการ ผลิตภัณฑ์ บริการ การตลาด และประสบการณ์ของคุณ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • กับผู้ให้บริการ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้บริการของเรา และเพื่อติดต่อคุณ 
 • สำหรับการโอนทรัพย์สินทางธุรกิจ เราอาจแบ่งปันหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางส่วนหรือทั้งหมดเกี่ยวกับการรวมกัน การขายทรัพย์สินของบริษัท การเงินหรือการเข้าซื้อขายทรัพย์สินของเรากับบริษัทอื่น ๆ 
 • กับบริษัทในเครือ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทในเครือของเรา ซึ่งในกรณีนี้เราจะต้องการให้บริษัทในเครือปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทในเครือรวมถึงบริษัทหลักของเราและบริษัทในเครือใด ๆ รวมถึงพันธมิตรในการลงทุนร่วม หรือบริษัทอื่น ๆ ที่เราควบคุมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกันกับเรา 
 • กับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของเราเพื่อให้คุณสิทธิ์ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรโมชั่นบางส่วน กับผู้ใช้อื่น เมื่อคุณแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลหรือเข้าสู่การโต้ตอบในพื้นที่สาธารณะกับผู้ใช้อื่น ๆ ข้อมูลเช่นนี้อาจถูกดูโดยผู้ใช้อื่น ๆ และอาจถูกกระจายต่อสาธารณชน ด้วยความยินยอมของคุณ: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ โดยมีความยินยอมจากคุณ

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น โดยเราจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายของเรา (ตัวอย่างเช่น หากเราต้องเก็บข้อมูลของคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ) แก้ข้อพิพาท และปฏิบัติตามข้อตกลงทางกฎหมายและนโยบายของเรา

บริษัทยังจะเก็บรักษาข้อมูลการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ภายในด้วยวัตถุประสงค์ของเราการสมัครใช้บริการ การตอบรับและการปฏิเสธคำขอใช้บริการ และการยกเลิกคำขอใช้บริการ

ลูกค้า (ไม่ว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือองค์กร/บริษัท) จะใช้บริการ โดยส่งคำขอใช้บริการตามที่ กำหนด

ในการอนุมัติคำขอใช้บริการของ นั้น จำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ ซึ่ง ต้องทำการประเมินเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้ (“บัญชีผู้ใช้ที่ผ่านการรับรอง”)

ในกรณีที่ พิจารณาว่าลูกค้ามีลักษณะใด ๆ ต่อไปนี้ อาจปฏิเสธคำขอใช้บริการที่ลูกค้าได้ยื่นไว้

 • ลูกค้าให้ข้อมูลเท็จในคำขอใช้บริการ
 • ลูกค้าไม่ผ่านหลักเกณฑ์การประเมินของ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การที่ลูกค้าไม่มีเงินค้างชำระกับ หรือการที่ลูกค้าชำระเงินให้แก่ ล่าช้า และความสามารถของลูกค้าในการชำระเงินโดยบัตรเครดิต ทั้งนี้ บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยหลักเกณฑ์ในการประเมินของ )
 • กรณีอื่นที่มีการใช้บริการ อย่างไม่เหมาะสม

ข้อมูลของคุณ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ถูกดำเนินการที่สำนักงานปฏิบัติงานของบริษัทและในสถานที่อื่น ๆ ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการอาจตั้งอยู่ นี่หมายความว่าข้อมูลนี้อาจถูกโอนย้ายไปยังคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่นอกเขตรัฐหรือประเทศของคุณ จังหวัด ประเทศ หรือเขตรัฐบาลอื่น ๆ ที่กฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลอาจแตกต่างจากที่ตรงกับข้อมูลของคุณ

การยินยอมของคุณต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามด้วยการส่งข้อมูลดังกล่าวถือเป็นข้อตกลงของคุณในการโอนย้ายนั้น

บริษัทจะดำเนินการดูแลขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้ข้อมูลของคุณถูกจัดการอย่างปลอดภัยและตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และไม่มีการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรหรือประเทศใด ๆ นอกเว้นในกรณีที่มีการควบคุมที่เพียงพออยู่ รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของคุณ


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

การบังคับกฎหมาย ภายใต้สถานการณ์บางสถานการณ์ บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากเรียกใช้กฎหมายหรือตามคำขอที่ถูกต้องจากหน่วยงานของรัฐ (เช่น ศาลหรือหน่วยงานรัฐบาล)

ข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในความเชื่อที่ดีว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการจำเป็นเพื่อ

 • ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย
 • ปกป้องและพิทักษ์สิทธิ์หรือทรัพย์สินของบริษัท
 • ป้องกันหรือสืบสวนการกระทำผิดที่เป็นไปได้เกี่ยวกับบริการ
 • ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือสาธารณชน
 • ป้องกันต่ออาญาทางกฎหมาย

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าไม่มีวิธีการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่มีความปลอดภัยถี่ถ้วน ในขณะที่เราพยายามใช้วิธีการที่ยอมรับได้ทางธุรกิจเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยอย่างแน่นอนได้แบบสมบูรณ์


ข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้าสามารถแจ้งลบ หรือ แก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ผ่าน ทุกช่องทางการติดต่อของ onestockhome.com หรือ ส่งอีเมลมาที่ info@onestockhome.com

นโยบายการใช้คุกกี้

เราการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าบางส่วนใน cookies สำหรับการจัดเก็บข้อมูลการสั่งซื้อ และ เพื่อ วิเคราะห์ เพื่อนำไปปรับปรุงการใช้งานให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น


การระงับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกบริการ

ในกรณีที่ ระงับบริการ หรือยกเลิกการบริการ บริษัท ไม่จำเป็นต้องคืนค่าบริการสำหรับระยะเวลาที่ระงับบริการดังกล่าว และถือว่า ไม่ต้องมีความรับผิดในการระงับบริการดังกล่าวไม่ว่าอย่างไร

การเชื่อมต่อไปยังเวปไซต์อื่น

หนึ่งในบริการของเราอาจจะมีการเชื่อมต่อไปยังข้อมูลของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ถือเป็นรายการที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิในการแจ้งสิทธิจำกัดความรับผิดชอบในการควบคุมของข้อมูล นโยบายความปลอดภัย หรือส่วนหนึ่งส่วนใดอันมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามนั้น

คำสงวนสิทธิ์

บริษัทจัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างท่านกับบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม บริษัทสามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ อีกทั้ง บริษัทสงวนสิทธิ์ของบริษัทในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างใด

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ ของบริษัท ข้อมูล และสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นไม่สามารถที่จะทำการลอกเลียนแบบ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์ นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือ โดยแจ้งชัดจากบริษัทก่อน ทั้งนี้เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์

กฏหมายที่บังคับใช้

ในกรณีที่จะต้องมีการตีความอันเนื่องมาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ กฎหมายไทยจะเป็นกฎหมายที่นำมาใช้บังคับในการตีความดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลง

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อความ เนื้อหา โดยที่อาจจะไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ

ติดต่อเรา

กรณีมีข้อสงสัย โปรดติดต่อที่ cs@onestockhome.com