การจัดส่งข้ามแดน และส่งออก วัสดุก่อสร้าง

วันสต๊อกโฮม มีบริการขนส่งข้ามแดน และการส่งออก โดยภาพรวมของการขนส่งข้ามแดนมีดังต่อไปนี้ 

การขนส่งข้ามแดน วัสดุก่อสร้าง

การขนส่งข้ามแดน สามารถทำได้โดยง่าย เพียงแค่ ลูกค้าแจ้งความประสงค์ในการส่งข้ามแดน โดย ลูกค้าสามารถเลือกบริการที่ตนเองต้องการแล้วแจ้งกลับมากับฝ่ายขายได้ 


ขนส่งข้ามแดน,วัสดุก่อสร้าง,บริการขนส่งวัสดุก่อสร้างข้ามแดน 


การขนส่งทางเรือ หรือทางแอร์

เพราะด้วยเครือข่ายการจัดส่งที่เรามี ทำให้วันสต๊อกโฮมสามารถเสนอราคารวมส่งไปถึงไซท์ที่ต่างประเทศได้ด้วย

บริการด้านการส่งออก,ส่งออกข้ามแดน,ส่งวัสดุข้ามแดน