นโยบายการรับประกัน วัสดุ และการคืนเงิน ที่ไม่ยืดเยื้อ ตรงไปตรงมา


นโยบายการรับประกันคุณภาพ

   ทางวันสต๊อกโฮมมีนโยบายรับประกันคุณภาพวัสดุ และยินดีคืนเงินให้ลูกค้าหากสินค้าเกิดการเสียหายหรือชำรุดจากการจัดส่งของทางวันสต๊อกโฮม เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้า ลูกค้าควรตรวจนับสินค้า และตรวจสอบความสมบูรณ์ของสินค้าให้เรียบร้อยก่อนยืนยันรับสินค้า 


นโยบายการคืนเงิน

   นโยบายการประกันเงินคืนให้ลูกค้า ขึ้นอยู่กับสถานะของสินค้า ในกรณีที่มีการมัดจำหรือชำระค่าสินค้าแล้ว แต่ทางโรงงานหรือผู้ซื้อไม่สามารถจัดหาสินค้าให้ผู้ซื้อได้ตรงตามความต้องการ ผู้จัดซื้อมีสิทธิ์ยกเลิกการสั่งซื้อและยื่นคำขอเงินคืนค่าสินค้ากับทางผู้ขายได้โดยตรง ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งผลิต หากผู้ซื้อได้ทำการมัดจำหรือชำระค่าสินค้าแล้วแต่ทางผู้ซื้อต้องการยกเลิก การอนุมัติเงินคืนจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางโรงงานและผู้ขาย โดยทางโรงงานจะเป็นผู้พิจารณาคำขอยกเลิกและคืนเงิน หากโรงงานอนุมัติคำขอยกเลิกแล้ว ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินมัดจำหรือค่าสินค้าให้ภายใน 24 ชั่วโมง 


นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า

เงื่อนไขในการเปลี่ยนและคืนสินค้า 

1.    สินค้าและบรรจุภัณฑ์จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และยังไม่ถูกใช้งานหรือติดตั้ง 

2.    โรงงานหรือผู้ขายจัดส่งสินค้าให้ผิดขนาด,สี หรือลักษณะอื่นๆของสินค้าไม่ตรงกับที่ตกลงสั่งซื้อกับผู้ขาย   

3.    สินค้าชำรุดและเสียหายระหว่างการขนส่ง โดยทางวันสต๊อกโฮมเป็นผู้ดำเนินการขนส่งสินค้า

4.    ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการเปลี่ยนสินค้าเนื่องจากสั่งซื้อสินค้าผิดขนาด,สี หรือลักษณะอื่นๆของสินค้าไม่ตรงกับที่ต้องการ ผู้ซื้อต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรับคืนสินค้าและส่งสินค้าทั้งหมด ซึ่งการพิจารณาเพื่ออนุมัติคำขอเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้าจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโรงงาน 

เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้ากรณีสินค้าชำรุด

1. สินค้าที่จัดส่งโดยวันสต๊อกโฮม หากชำรุดเสียหายโปรดแจ้งจำนวน และถ่ายรูปสินค้าทันทีภายในวันที่รับสินค้า สามารถเปลี่ยนคืนได้ 100%

2. สินค้าที่จัดส่งโดยขนส่งเอกชน หากชำรุดเสียหายโปรดแจ้งจำนวน และถ่ายรูปสินค้าทันทีภายในวันที่รับสินค้า สามารถเปลี่ยนคืนได้ตามเงื่อนไขของบริษัทจัดส่ง

3. หากแจ้งหลังจากวันที่รับสินค้า สามารถเปลี่ยนคืนได้บางกรณีเท่านั้น หรือชดเชยเป็นเงินเคลมได้ 10% ของมูลค่าสินค้าที่เสียหาย มากที่สุดไม่เกิน 1,000 บาท

  

ขั้นตอนในการเปลี่ยนและคืนสินค้า 

1.    ผู้ซื้อต้องปฏิเสธการรับสินค้าทันที หรือแจ้งกลับภายในวันที่รับสินค้าเท่านั้น หากผู้ซื้อยืนยันรับสินค้าและสินค้าถูกนำไปใช้แล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

2.    ผู้ซื้อสามารถติดต่อ Call Center เพื่อแจ้งเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ที่เบอร์ 02-026-3223 หรือไลน์ @onestockhome พร้อมแสดงหลักฐานการชำรุดและเสียหายของสินค้า

3.    เจ้าหน้าที่ของวันสต๊อกโฮมจะติดต่อกลับไปเพื่อสอบถามและแจ้งรายละเอียดในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้าเบื้องต้น (เงื่อนไขในการเปลี่ยน/คืนสินค้าขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ขายแต่ละราย)

4.    ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าสินค้าหรือส่วนต่างที่ต้องการเปลี่ยนเข้ามาใหม่พร้อมค่าบริการในการเปลี่ยน/คืนสินค้า(หากมี) 

5.    ทางวันสต๊อกโฮมรับสินค้าคืนจากที่หน้างานของผู้ซื้อไปยังโรงงาน หากทางโรงงานอนุมัติคำขอเปลี่ยน/คืนสินค้า ทางวันสต๊อกโฮมจะดำเนินการโอนคืนส่วนต่างหรือค่าสินค้าให้ภายใน 1-2 วันทำการ


การชำระเงินค่าวัสดุกับทางวันสต๊อกโฮม

การชำระเงิน