จากความซับซ้อนของการทาสีอาคาร บ้านเรือน เพื่อความสะดวกในการทาสี  บ้านที่สวยงามของคุณ โจตันได้พยายามอย่างมากในการวิจัย  และพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ดีที่สุดนอกจากนั้นค้นพบได้ว่า  การทำให้มีคุณภาพสูง เพื่อให้สีมีชีวิตชีวา และยั่งยืน