บริษัท วิบูลย์วัฒนอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ วีว่าบอร์ด VIVA BOARD ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2526 เพื่อนำวัสดุก่อสร้างอเนกประสงค์นี้สู่วงการก่อสร้างไทย และทำการผลิตวู้ดซีเมนต์บอร์ด (Wood Cement Board หรือ Cement Bonded Particle Board) และออกจำหน่ายเป็นครั้งแรกในปี 2529 โดยได้มีการปรับสูตรผสมและดัดแปลงเครื่องจักรและกระบวนการผลิต ให้เข้ากับวัตถุดิบ ภูมิอากาศ และความต้องการของตลาดในประเทศไทย วีว่า บอร์ด เป็นวู้ดซีเมนต์บอร์ดที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลกแบรนด์หนึ่ง ที่นอกจากจะจำหน่ายในประเทศไทยแล้ววีว่า บอร์ด ได้ถูกส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย จีน ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลี มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว สาธารณรัฐอาหรับอิมิเรต และ หลายประเทศในแถบหมู่เกาะแปซิฟิก และ ได้รับความไว้วางใจ เลือกใช้ในโครงการใหญ่ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เช่น Venetian – Macou, Singapore Airport, FCC Tower – Hong Kong เป็นต้น ผู้ผลิตบอร์ดใช้งานภายนอกปราศจากใยหินรายแรกของประเทศ สู่ระบบการผลิตและก่อสร้างเพื่อธรรมชาติที่สมดุลย์ เพราะตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วีว่า บอร์ด จึงถูกผลิตในกระบวนการผลิตที่ปราศจากสารใยหิน วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2529 นับเป็นผู้ผลิตบอร์ดสำหรับใช้งานภายนอกได้โดยปราศจากใยหินเป็นรายแรกของประเทศไทย วีว่า บอร์ด ผลิตขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการหาวัสดุทนแทนไม้ธรรมชาติ ลดการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ เพื่อรักษาความสมดุลแห่งธรรมชาติ และรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่า ภายใต้ระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ระบบการก่อสร้างและตกแต่งบ้าน หรืออาคารด้วยวีว่า บอร์ด ยังช่วยให้มีความสะดวกรวดเร็ว สะอาด ลดของเสียที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง และวัสดุไม่ก่อให้เกิดมลภาวะอันรบกวนความสมบูรณ์ของธรรมชาติ