เรียนรู้การสร้างบ้าน
เริ่มต้นได้ที่นี่

ลำดับในการสร้างบ้านเป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าของบ้านและผู้รับเหมาควรเรียนรู้ การสร้างบ้านเป็นการผสมผสานความลงตัวระหว่างงานฝีมือ ด้วยการใช้แรงงาน กับการเลือกวัสดุที่ดี ที่มีคุณภาพ การเริ่มต้นสร้างบ้าน ด้วยการวางแผนที่ดี นอกจากจะช่วยให้คุณสร้างบ้านในราคาที่ประหยัดแล้ว ยังช่วยให้คุณสร้างความเข้าใจ ต่อผู้ร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็น สถาปนิก ช่างผู้รับเหมา และเจ้าของบ้านได้อีกด้วย

เริ่มต้นที่นี่

ฐานราก โครงสร้าง

งานฐานราก โครงสร้าง ถือเป็นงานสำคัญที่เจ้าของบ้านควรให้ความสำคัญ และคำนึงถึง เพราะเป็นเหมือนกับฐานสำคัญที่จะต่อเติมโครงสร้างในอนาคตอีกด้วย

เหล็ก งานโครงสร้าง

เหล็ก เป็นหนึ่งในวัสดุก่อสร้าง หลักสำหรับงานโครงสร้าง การเลือกใช้วัสดุเหล็กที่ถูกต้อง และใช้ให้ถูกกับงาน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

โครงสร้างเหนือดิน

โครงสร้างเหนือดินก็เหมือนเป็นกระดูกของร่างกายมนุษย์ สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของความแข็งแรง ทนทาน และยืดหยุ่น ปรับสภาพได้ดี เข้ากับสภาวะแวดล้อม

ไม้สำหรับงานก่อสร้าง

ไม้ หนึ่งในวัสดุสำคัญที่ใช้กับงานก่อสร้าง

งานโครงสร้างหลังคา

งานส่วนหลังคา ถือว่าเป็นส่วนที่ช่วยปกป้องตัวบ้านจากสภาพแวดล้อมที่แปรปรวน เช่น ฝน พายุ ลม แดดแรง เป็นต้น การเลือกวัสดุที่ดี ทรงหลังคาที่เหมาะ จะช่วยให้บ้านอยู่สบาย

งานผนัง

งานผนัง เป็นส่วนที่สำคัญสำหรับการปกป้องตัวบ้านจาก ฝุ่นละออง ลม พายุ ฝน และภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ ผนังบ้านยังมีความสำคัญในการช่วยเก็บความเย็น หรือปกป้องความร้อนจากแสงแดดภายนอกเข้ามาในตัวบ้านอีกด้วย การเลือกผนังจะมีผลโดยตรงต่อน้ำหนักโครงสร้างของตัวบ้าน

อ้างอิงข้อมูล

  • เทคนิคการก่อสร้าง Construction Technique, ผศ.วิทวัส สิทธิกูล, กรุงเทพมหานคร: หจก. พีพริ้นท์ (2012) ฉบับปรับปรุงใหม่ ตุลาคม 2557
  • วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง, รศ.กวี หวังนิเวศน์กุล, กรุงเทพมหานคร: บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น 2552
  • เขียนแบบก่อสร้าง, สุขสม เสนานาญ, กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. พิมพ์ครั้งที่ 42 2558
  • ประสบการณ์การจำหน่ายวัสดุก่อสร้างกว่า 40 ปี