ไม้แปรรูปที่ใช้ในงานโครงสร้าง

1. กระดาน (planks)

เป็นแผ่นไม้ลักษณะแบนๆใช้สำหรับทำเป็นพื้นบ้าน หรือใช้ทำเป็นฝาบ้าน เชิงชาย และปั้นลม ไม้กระดานสำหรับใช้ทำไม้พื้น มักมีขนาด 1x4, 1x6, และ 1x8 นิ้ว ส่วนที่ใช้สำหรับทำเป็นฝาหรือเชิงชายอาจมีขนาด 1/2 x 6นิ้ว, 3/4 x 8 นิ้ว ฯลฯ ชนิดไม้ที่นิยมทำมาทำมีอยู่หลายชนิด เช่น ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้ตะเคียนทอง และไม้ยางขาว เป็นต้น


2. ไม้คานหรือตง (Beams or Joists)

เป็นไม้ที่ต้องทำหน้าที่แบกรับน้ำหนักจากพื้น จึงต้องเป็นไม้ประเภทเนื้อแข็งเท่านั้น ขนาดโดยทั่วไปของตงคือ 1 1/2 x 5 นิ้ว และ 2 x 6 นิ้ว @ 0.50เมตร ส่วนขนาดของคานทั่วไปคือ 2 x 6 นิ้่ว, 2/2 x 6 นิ้ว, 2 x 8 นิ้ว, 2 x 10 นิ้ว ชนิดไม้ที่นิยมนำมาใช้มีอยู่หลายชนิด เช่นไม้แดง ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ประดู่ ไม้มะค่าโมง


3. ไม้อเส ขื่อ และอกไก่ หรือจันทัน (roof Beams & Rafters)

เป็นไม้ที่ทำหน้าที่ต้องแบกรับน้ำหนักจากหลังคา ทำหน้าที่คล้ายกับคานหรือตง จึงต้องเป็นไม้ประเภทเนื้อแข็งเท่านั้น ขนาดโดยทั่วไปของจันทันคือ 1 1/2 x 5 นิ้ว, 2 x 6 นิ้ว @ 1ม. ส่วนขนาดทั่วไปของอเสหรือขื่อหรืออกไก่ คือ 2 x 6 นิ้ว และ 2 x 8 นิ้ว ชนิดไม้ที่นิยมนำมาใช้มีหลายชนิด เช่น ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ประดู่ และไม้มะค่าโมง เป็นต้น

4. ไม้เสา (Posts)

เป็นไม้ที่ต้องทำหน้าที่แบกรับน้ำหนักของอาคารทั้งหมด ชนิดของไม้ที่ใช้ จึงต้องเป็นไม้เนื้อแข็งถึงแข็งมากเท่านั้น และขนาดของเสาไม้จะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้น เช่น 4 x 4 นิ้ว 6 x 6 นิ้ว และ 8 x 8 นิ้ว หรือเสากลม ซึ่งมักใช้กับบ้านทรงไทยเดิม ชนิดไม้ที่นิยมมีหลายชนิดเช่น ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ประดู่ ไม้มะค่าโมง

5. ไม้แปหรือระแนง (Purlin or Laths)

เป็นไม้ที่ทำหน้าที่รองรับกระเบื้องหลังคาซึ่งมีน้ำหนักไม่มากนัก ชนิดของไม้ที่ใช้จึงสามารถใช้ไม้อ่อนได้ เช่น ไม้ยาง ขนาดของแปทั่วไปคือ 1 1/2 x 3 นิ้ว @ 1ม. ส่วนขนาดของระแนงทั่วไปคือ 1 1/2 x 1 1/2นิ้ว หรือ 2 x 2นิ้ว @0.32ม.

6. ไม้แบบ (Form Work)

เป็นไม้ที่ใช้สำหรับแบบหล่อให้กับงานคอนกรีต และใช้สำหรับงานโครงสร้างชั่วคราว ชนิดของไม้ที่ใช้ จึงเป็นไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้กระบาก ขนาดของไม้แบบทั่วไปคือ 1 x 6 นิ้ว หรือ 1 x 8 นิ้ว

7. ไม้วงกบประตูหรือหน้าต่าง (doors or Windows Frame)

ควรเป็นไม้ที่มีความแข็งปานกลาง และไม่หดตัวไดง่าย หรืออาจจะต้องเป็นไม้ที่มีลายสวยงาม เช่น ไม้สัก ไม้แดง ไม้มะค่า และไม้ตะเคียนทอง ขนาดของไม้วงกบทั่วไปคือ 2x4นิ้ว

8. ไม้เคร่า (Stud)

แบ่งเป็นไม้เคร่าสำหรับยึดผนังหรือผา และไม้เคร่าสำหรับยึดฝ้าเพดาน ซึ่งต้องแบกรับน้ำหนักไม่มากนัก ชนิดของไม้ที่ใช้จึงเป็นไม้เนื้ออ่อนได้ เช่น ไม้ยาง ขนาดของไม้เคร่าทั่วไปคือ 1 1/2 x 3 นิ้ว @ 0.60ม.

ขนาดของไม้แต่ละขนาดนั้น เป็นขนาดที่ใช้เรียกขานกัน แต่ในสภาพความเป็นจริง ไม้ต้องผ่านการไสแต่งผิวให้เรียบพอประมาณ ขนาดที่ได้จริง จึงจะเล้กกว่าปรากฏตามตัวเลขเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม ไม้ที่มีขนาด 6 นิ้วลงมา ยอมให้ไสแล้วเล็กลงได้ไม่เกิน 3/8 นิ้ว และไม้ที่มีขนาด 8 นิ้วขึันไป ยอมให้ไสแล้วเล็กลงได้ไม่เกิน 1/2นิ้ว