USG Boral

USG Boral ยูเอสจี บอรัล เป็นโรงงานผลิตยิปซัมบอร์ด ที่ได้รับมาตรฐานจากต่างประเทศ หากแต่ โรงงาน ได้รับความร่วมมือกับทาง เอสซีจี เพื่อจัดจำหน่ายยิปซั่มบอร์ด หลากหลายผลิตภัณฑ์ด้วยกัน จึงทำให้ ยูเอสจี บอรัล มีผลิตภัณฑ์จำหน่ายครบ ปัจจุบัน กรณีเป็นสินค้ามาตรฐานทั่วไป เช่น แผ่นฝ้ามาตรฐาน แผ่นฝ้ากันความชื้น จะจำหน่ายโดยเอสซีจี ส่วนสินค้าที่เป็นสินค้าเฉพาะ ก็จะจำหน่ายในนาม USG Boral ได้โดยตรง