SINOPEC ซิโนเปค

ซิโนเปค SINOPEC เป็นแบรนด์ใหญ่ และมีชื่อเสียงอย่างมากในประเทศจีน แบรนด์ซิโนเปค มีผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายเชิงอุตสาหกรรมจำนวนมาก ทั่วโลก แบรนด์ SINOPEC ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม และได้รับความไว้วางใจจากโรงงานชั้นนำหลากหลายแห่งทั่วประเทศ ปัจจุบัน ได้มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์เข้ามาในท้องตลาด ทั้งที่ผลิตในประเทศ และนำเข้าโดยตรงจากต่างประเทศ