Sinopec TULUX T500 Classic Diesel Engine Oil (CI-4/SL) 15W-40

ตราสินค้า: SINOPEC ซิโนเปค SINOPEC ซิโนเปค
จัดจำหน่ายโดย OneStockHome OneStockHome
แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 6 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
Sinopec TULUX T500 Classic Diesel Engine Oil (CI-4/SL) 15W-40 1L ราคาถูก
ขนาด Sinopec TULUX T500 Classic Diesel Engine Oil (CI-4/SL) เป็นสูตรผสมของน้ำมันพื้นฐาน ดัชนีความหนืดสูง เหมาะ สําหรับเครื่องยนต์ดีเซล pre EPA 2007 ที่ต้องการการควบคุมเขม่าควันอย่างยอดเยี่ยม และยัง เหมาะสําหรับเครื่องยนต์ ทั้งที่ใช้และไม่ใช้ระบบหมนุเวียนไอเสีย (EGR)
น้ำหนัก 1.0 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ แกลลอน
0 บาท
Sinopec TULUX T500 Classic Diesel Engine Oil (CI-4/SL) 15W-40 4L ราคาถูก
ขนาด Sinopec TULUX T500 Classic Diesel Engine Oil (CI-4/SL) เป็นสูตรผสมของน้ำมันพื้นฐาน ดัชนีความหนืดสูง เหมาะ สําหรับเครื่องยนต์ดีเซล pre EPA 2007 ที่ต้องการการควบคุมเขม่าควันอย่างยอดเยี่ยม และยัง เหมาะสําหรับเครื่องยนต์ ทั้งที่ใช้และไม่ใช้ระบบหมนุเวียนไอเสีย (EGR)
น้ำหนัก 4.0 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ แกลลอน
0 บาท
Sinopec TULUX T500 Classic Diesel Engine Oil (CI-4/SL) 15W-40 5L ราคาถูก
ขนาด Sinopec TULUX T500 Classic Diesel Engine Oil (CI-4/SL) เป็นสูตรผสมของน้ำมันพื้นฐาน ดัชนีความหนืดสูง เหมาะ สําหรับเครื่องยนต์ดีเซล pre EPA 2007 ที่ต้องการการควบคุมเขม่าควันอย่างยอดเยี่ยม และยัง เหมาะสําหรับเครื่องยนต์ ทั้งที่ใช้และไม่ใช้ระบบหมนุเวียนไอเสีย (EGR)
น้ำหนัก 5.0 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ แกลลอน
0 บาท
Sinopec TULUX T500 Classic Diesel Engine Oil (CI-4/SL) 15W-40 PAIL 18L ราคาถูก
ขนาด Sinopec TULUX T500 Classic Diesel Engine Oil (CI-4/SL) เป็นสูตรผสมของน้ำมันพื้นฐาน ดัชนีความหนืดสูง เหมาะ สําหรับเครื่องยนต์ดีเซล pre EPA 2007 ที่ต้องการการควบคุมเขม่าควันอย่างยอดเยี่ยม และยัง เหมาะสําหรับเครื่องยนต์ ทั้งที่ใช้และไม่ใช้ระบบหมนุเวียนไอเสีย (EGR)
น้ำหนัก 18.0 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ถัง
0 บาท
Sinopec TULUX T500 Classic Diesel Engine Oil (CI-4/SL) 15W-40 DRUM 200L ราคาถูก
ขนาด Sinopec TULUX T500 Classic Diesel Engine Oil (CI-4/SL) เป็นสูตรผสมของน้ำมันพื้นฐาน ดัชนีความหนืดสูง เหมาะ สําหรับเครื่องยนต์ดีเซล pre EPA 2007 ที่ต้องการการควบคุมเขม่าควันอย่างยอดเยี่ยม และยัง เหมาะสําหรับเครื่องยนต์ ทั้งที่ใช้และไม่ใช้ระบบหมนุเวียนไอเสีย (EGR)
น้ำหนัก 200.0 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ถัง
0 บาท
Sinopec TULUX T500 Classic Diesel Engine Oil (CI-4/SL) 15W-40 IBC 1000L ราคาถูก
ขนาด Sinopec TULUX T500 Classic Diesel Engine Oil (CI-4/SL) เป็นสูตรผสมของน้ำมันพื้นฐาน ดัชนีความหนืดสูง เหมาะ สําหรับเครื่องยนต์ดีเซล pre EPA 2007 ที่ต้องการการควบคุมเขม่าควันอย่างยอดเยี่ยม และยัง เหมาะสําหรับเครื่องยนต์ ทั้งที่ใช้และไม่ใช้ระบบหมนุเวียนไอเสีย (EGR)
น้ำหนัก 1000.0 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ถัง
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้

ความเห็นจากผู้ใช้งาน

  • ยังไม่มีความเห็นสำหรับสินค้านี้
    กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น