สามารถเลือกซื้อโคมไฟภายใน Philips ชนิดต่างๆ ได้ดังนี้

  1. โคมไฟดาวน์ไลท์
  2. รางนีออน
  3. โคมไฟฟลัดไลท์ และ สปอร์ตไลท์
  4. โคมไฟพาแนล