THAIKOON STEEL GROUP ไทยคูณสตีลกรุ๊ป เป็นหนึ่งในโรงงานผู้ผลิตเหล็กกลุ่ม GI แห่งใหญ่ในประเทศ โดยกรรมวิธีการผลิตเหล็กได้รับมาตรฐานอย่างดี