ขณะนี้ทางวันสต๊อกโฮม กำลังปรับปรุงระบบ อาจจะทำให้ภาพบางภาพไม่ปรากฏ ถ้าต้องการค้นหาสินค้า
กรุณาใช้ระบบ สามารถเสริฐ SmartSearch ของเรา รับรองหาเจอ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ราคาเหล็กตัวซี เหล็กตัว C วันนี้ (ปรับปรุงล่าสุด 9 พ.ค.61 ราคาไม่ยืน)

เหล็กรูปตัวซี มอก.1228-2549 ราคาต่อเส้น (บาท)
เหล็กรูปตัวซี มอก. 60x30x10มม. หนา 1.6มม. นน.9.79+-กก. 185.13+7%
เหล็กรูปตัวซี มอก. 60x30x10มม. หนา 2.0มม. นน. 11.96+-กก. 210.87+7%
เหล็กรูปตัวซี มอก. 60x30x10มม. หนา 2.3มม. นน. 13.52+-กก. 237.6+7%
เหล็กรูปตัวซี มอก. 70x40x25มม. หนา 1.6มม. นน. 14.30+-กก. 270.27+7%
เหล็กรูปตัวซี มอก. 75x35x15มม. หนา 2.3มม. นน. 17.36+-กก. 304.92+7%
เหล็กรูปตัวซี มอก. 75x45x15มม. หนา 1.6มม. นน. 13.94+-กก. 263.34+7%
เหล็กรูปตัวซี มอก. 75x45x15มม. หนา 2มม. นน. 17.18+- กก. 301.95+7%
เหล็กรูปตัวซี มอก. 75x45x15มม. หนา 2.3มม. นน. 19.53+-กก. 342.54+7%
เหล็กรูปตัวซี มอก. 90x45x20มม. หนา 1.6มม. นน. 15.80+-กก. 305.91+7%
เหล็กรูปตัวซี มอก. 90x45x20มม. หนา 2.3มม. นน. 22.23+-กก. 400.95+7%
เหล็กรูปตัวซี มอก. 90x45x20มม. หนา 3.2มม. นน. 30.04+-กก. 541.53+7%
เหล็กรูปตัวซี มอก. 100x50x20มม. หนา 1.6มม. นน. 17.30+-กก. 327.69+7%
เหล็กรูปตัวซี มอก. 100x50x20มม. หนา 2.0มม. นน. 21.39+-กก. 376.20+7%
เหล็กรูปตัวซี มอก. 100x50x20มม. หนา 2.3มม. นน. 24.39+-กก. 428.67+7%
เหล็กรูปตัวซี มอก. 100x50x20มม. หนา 2.8มม. นน. 29.26+-กก. 513.81+7%
เหล็กรูปตัวซี มอก. 100x50x20มม. หนา 3.2มม. นน. 33.04+-กก. 580.14+7%
เหล็กรูปตัวซี มอก. 100x50x20มม. หนา 4.0มม. นน. 40.31+-กก. 715.77+7%
เหล็กรูปตัวซี มอก. 100x50x20มม. หนา 4.5มม. นน. 44.64+-กก. 834.57+7%
เหล็กรูปตัวซี มอก. 120x40x20มม. หนา 3.2มม. นน. 33.04+-กก. 601.92+7%
เหล็กรูปตัวซี มอก. 120x60x20มม. หนา 2.3มม. นน. 28.72+-กก. 522.72+7%
เหล็กรูปตัวซี มอก. 120x60x20มม. หนา 3.2มม. นน. 39.11+-กก. 712.80+7%
เหล็กรูปตัวซี มอก. 120x60x25มม. หนา 4.5มม. นน. 55.20+-กก. 1,031.58+7%
เหล็กรูปตัวซี มอก. 125x50x20มม. หนา 2.3มม. นน. 27.10+-กก. 476.19+7%
เหล็กรูปตัวซี มอก. 125x50x20มม. หนา 3.2มม. นน. 36.83+-กก. 647.46+7%
เหล็กรูปตัวซี มอก. 150x50x20มม. หนา 2.3มม. นน. 29.80+-กก. 522.72+7%
เหล็กรูปตัวซี มอก. 150x50x20มม. หนา 3.2มม. นน. 40.61+-กก. 712.80+7%
เหล็กรูปตัวซี มอก. 150x65x20มม. หนา 2.3มม. นน. 33.04+-กก. 587.07+7%

ราคาสินค้า เหล็กรูปตัวซี แปซิฟิกไพพ์ Pacific Pipe รายวัน
ราคา ล่าสุด 19 พ.ย. 58

 ขนาด น้ำหนัก (กก.)   20ก.ค.
58
22ก.ค.58   27 ก.ค.58 19 พ.ย.58 
 60x30x10x1.6มม. มอก.
8.91
     
168.72
 75x45x15x1.6มม. มอก.
12.68
     
239.76
 75x45x15x2.0มม. มอก.
 15.64
     
270.84
 75x45x15x2.0มม. มอก.
 17.77
     
 308.58
 100x100x3.2มม.  มอก.
 53.17
 1,227.-
   
 
 100x50x20x1.6มม. มอก.
 15.75
     
 297.48
 100x50x20x2.0มม. มอก.
 19.46
 412.32    
 337.44
 100x50x20x2.3มม. มอก.
 22.20
     
 385.17
 100x50x20x2.8มม. มอก.
 26.63
     
 461.76
 100x50x20x3.2มม. มอก.
 30.07
   
 619.90
 521.70
 75x45x20x2.3มม. มอก.
17.77
377.01
   
 125x50x20x2.3มม. มอก.
 24.66
     
427.35
 125x50x20x2.3มม. มอก.
 33.51
     
 580.53
 150x50x20x2.3มม. มอก.
27.12
     
 470.64
 150x50x20x3.2มม. มอก.
36.96
     764.00
 640.47

ราคาสินค้า เหล็กรูปตัวซี แปซิฟิกไพพ์ Pacific Pipe อ้างอิง
ราคาวันนี้ (เปลี่ยนแปลงล่าสุด 15 พ.ค. 57)

 ขนาดสินค้า
 (มม.)
 ความหนาระบุ
 (มม.) 
 นน./เส้น  
 (กก.) 
 ราคาสินค้าหน้าโรงงาน
 (บาท/เส้น) 
 
 ขนาดสินค้า
 (มม.)
 ความหนาระบุ
(มม.)
 นน./เส้น
 (กก.)
 ราคาสินค้าหน้าโรงงาน
 (บาท/เส้น) 
 60 x 30 x 10
 1.60
9.79
260.52
 
 125 x 50 x 20
 2.30
27.10
 661.15
 2.00
 11.96
297.88
 
 3.20
36.83
898.83
 2.30
13.52
330.06
 
 4.00
45.06
1,108.48
 70 x 40 x 25
 1.60
14.30
378.84
 
 4.50
49.99
1,280.77
 75 x 35 x 15
 2.30
17.36
423.37
 
 150 x 50 x 20
 2.30
29.80
727.57
 75 x 45 x 15
 1.60
13.94
369.50
 
 3.20
 40.61
991.25
 2.00
 17.18
428.66
 
 4.50
 55.27
1,415.70
 2.30
 19.53
476.40
 
 150 x 65 x 20
 2.30
33.04
812.68
 90 x 45 x 20
 1.60
 15.80
427.62
 
 3.20
45.12
1,109.52 
 2.30
 22.23
554.24
 
 4.00
55.39
1,362.77 
 3.20
 30.04
748.33
 
 150 x 75 x 20
 3.20
 48.12
1,184.25
 100 x 50 x 20
 1.60
17.30
458.76
 
 4.00
 59.18
1,455.14
2.00
21.39
533.49
 
 4.50
 66.09
1,692.82 
2.30
24.39
595.76
 
 150 x 75 x 25
 3.20
 49.69
1,222.65
2.80
29.26
714.08
 
 4.00
 61.28
1,508.07
3.20
33.04
806.45
 
 4.50
 67.89
1,739.53
4.00
40.31
992.24
 
 200 x 75 x 20
 3.20
 55.69
1,370.03 
4.50
44.64
1,153.11
 
 4.00
 68.49
1,705.27
 120 x 40 x 20
3.20
33.04
830.32
 
 4.50
 76.30
1,977.20 
 120 x 60 x 20
2.30
28.72
721.35
 
 200 x 75 x 25
 3.20
 57.20
1,417.78
 3.20
39.11
981.86
 
 4.00
 70.29
1,749.90
 120 x 60 x 25
4.50
33.04
853.16
 
 4.50
 78.70
2,039.48