เหล็กรูปตัวซี มอก.

ชื่อเรียกสินค้า

เหล็กตัวซี

ตราสินค้า

แปซิฟิกไพพ์

มาตรฐาน

มอก. JIS

แหล่งผลิตสินค้า

ประเทศไทย

คุณลักษณะสำคัญ

เหล็กตัวซี เหล็กตัวซี C Light Lip Channels นิยมใช้ทำเหล็กโครงหลังคา แปหลังคา และเสาค้ำยันที่ รับน้ำหนักไม่มากนัก มีความยาว มาตรฐาน 6ม. และมีขนาดมาตรฐาน เริ่มต้นคือ 50x30x10x1.6t (AxBxHxT) มีหน่วยเป็น มม

เงื่อนไขราคา

ราคาอัพเดทล่าสุดวันที่ 12 ม.ค. 61 10.08 น. เหล็กรูปพรรณ ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เริ่มต้นที่ 224.00 บาท
ราคาอัพเดทล่าสุดวันที่ 15 มกราคม 2561
How to buy icon วิธีการสั่งซื้อ
จัดส่งสินค้าที่
ไม่มีข้อมูลจังหวัด
เงื่อนไขราคาสินค้า
  • กรณีวันสต๊อกโฮมเป็นผู้จัดส่ง ราคาสินค้าเป็นราคาหน้าโรงงาน ค่าขนส่งจะถูกคำนวณอัตโนมัติหลังจากมีการใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่ง
  • กรณีเป็นร้านเครือข่ายจัดส่ง ราคาสินค้าเป็นราคารวมส่ง
  • ราคาสินค้าเป็นราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
จัดจำหน่ายโดย
แชร์
แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 44 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาขายปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่าสินค้า
เหล็กตัวซี มอก. 6 ม. 60x30x10 มม. 1.6 มม. 9.79กก. ราคาถูก
เหล็กตัวซี มอก. 6 ม. 60x30x10 มม. 1.6 มม. 9.79กก.
ขนาด 60x30x10 มม. 1.6 มม. 6ม. นน. 9.79กก.
น้ำหนัก 9.79 กก.
224.00 บาท เส้น 0 บาท
เหล็กตัวซี มอก. 6 ม. 60x30x10 มม. 2 มม. 11.96กก. ราคาถูก
เหล็กตัวซี มอก. 6 ม. 60x30x10 มม. 2 มม. 11.96กก.
ขนาด 60x30x10 มม. 2 มม. 6ม. นน. 11.96กก.
น้ำหนัก 11.96 กก.
258.00 บาท เส้น 0 บาท
เหล็กตัวซี มอก. 6 ม. 60x30x10 มม. 2.3 มม. 13.52กก. ราคาถูก
เหล็กตัวซี มอก. 6 ม. 60x30x10 มม. 2.3 มม. 13.52กก.
ขนาด 60x30x10 มม. 2.3 มม. 6ม. นน. 13.52กก.
น้ำหนัก 13.52 กก.
292.00 บาท เส้น 0 บาท
เหล็กตัวซี มอก. 6 ม. 70x40x25 มม. 1.6 มม. 14.3กก. ราคาถูก
เหล็กตัวซี มอก. 6 ม. 70x40x25 มม. 1.6 มม. 14.3กก.
ขนาด 70x40x25 มม. 1.6 มม. 6ม. นน. 14.3กก.
น้ำหนัก 14.3 กก.
327.00 บาท เส้น 0 บาท
เหล็กตัวซี มอก. 6 ม. 75x35x15 มม. 2.3 มม. 17.36กก. ราคาถูก
เหล็กตัวซี มอก. 6 ม. 75x35x15 มม. 2.3 มม. 17.36กก.
ขนาด 75x35x15 มม. 2.3 มม. 6ม. นน. 17.36กก.
น้ำหนัก 17.36 กก.
375.00 บาท เส้น 0 บาท
เหล็กตัวซี มอก. 6 ม. 75x45x15 มม. 1.6 มม. 13.94กก. ราคาถูก
เหล็กตัวซี มอก. 6 ม. 75x45x15 มม. 1.6 มม. 13.94กก.
ขนาด 75x45x15 มม. 1.6 มม. 6ม. นน. 13.94กก.
น้ำหนัก 13.94 กก.
320.00 บาท เส้น 0 บาท
เหล็กตัวซี มอก. 6 ม. 75x45x15 มม. 2 มม. 17.18กก. ราคาถูก
เหล็กตัวซี มอก. 6 ม. 75x45x15 มม. 2 มม. 17.18กก.
ขนาด 75x45x15 มม. 2 มม. 6ม. นน. 17.18กก.
น้ำหนัก 17.18 กก.
371.00 บาท เส้น 0 บาท
เหล็กตัวซี มอก. 6 ม. 75x45x15 มม. 2.3 มม. 19.53กก. ราคาถูก
เหล็กตัวซี มอก. 6 ม. 75x45x15 มม. 2.3 มม. 19.53กก.
ขนาด 75x45x15 มม. 2.3 มม. 6ม. นน. 19.53กก.
น้ำหนัก 19.53 กก.
421.00 บาท เส้น 0 บาท
เหล็กตัวซี มอก. 6 ม. 90x45x20 มม. 1.6 มม. 15.8กก. ราคาถูก
เหล็กตัวซี มอก. 6 ม. 90x45x20 มม. 1.6 มม. 15.8กก.
ขนาด 90x45x20 มม. 1.6 มม. 6ม. นน. 15.8กก.
น้ำหนัก 15.8 กก.
369.00 บาท เส้น 0 บาท
เหล็กตัวซี มอก. 6 ม. 90x45x20 มม. 2.3 มม. 22.23กก. ราคาถูก
เหล็กตัวซี มอก. 6 ม. 90x45x20 มม. 2.3 มม. 22.23กก.
ขนาด 90x45x20 มม. 2.3 มม. 6ม. นน. 22.23กก.
น้ำหนัก 22.23 กก.
491.00 บาท เส้น 0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้

รายละเอียดสินค้า

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นตัวซี มาตรฐาน มอก.


steel lip c channel Thailand Industrial standardsteel c channel best price


เหล็กตัวซี ตัวแทนไม้เนื้อแข็ง

เพราะไม้เนื้อแข็งที่ใช้สำหรับงานโครงสร้างเริ่มมีราคาสูง หายาก และคุณภาพไม่แน่นอน ช่าง ผู้รับเหมา จึงหันมาใช้เหล็กโครงสร้างรูปพรรณตัวซีมากขึ้น ซึ่งเหล็กรูปพรรณหน้าตัดตัวซี C หรือเรียกกันว่า เหล็กไลต์เกจ Light Gage ถูกนำมาใช้แทนไม้  เช่น จันทันใช้ขนาด 120x50x20มม. หนา 2.3มม. แทนจันทันไม้ขนาด 2x6 นิ้ว และใช้แปขนาด 75x45x15มม. หนา 2.3มม. แทนแปไม้ขนาด 1.5x3นิ้ว แต่เนื่องจากเหล็กไลต์เกจดังกล่าว มีความหนาเพียง 2.3มม. จึงมีจุดอ่อนที่รอยเชื่อมระหว่างจันทันกับแป หาเชื่อมฝีมือไม่ดี อาจจะทะลุที่รอยเชื่อม ทำให้เกิดสนิมได้ง่ายภายหลังและความแข็งแรงน้อยลง ดังนั้นถ้าจะให้โครงหลังคาแข็งแรงดี ควรใช้จันทันแบบเหล็กรูปรางน้ำ หนา 4มม. 

ส่วนประกอบทางเคมี เหล็กตัวซี


c channel table ตาราง เหล็กตัวซี