ราคา เหล็กปลอกเสา เหล็กปลอกคาน

เหล็กปลอกเสาที่รัดรอบเหล็กแกนเสา แบ่งออกได้ 2 ชนิด ได้แก่ เหล็กปลอกเดี่ยว Ties และเหล็กปลอกเกลียว Spirals โดยเหล็กปลอกเกลียวนิยมใช้กับเสารูปร่างกลม จากการทดลองเสาปลอกเดี่ยว และเสาปลอกเกลียว พบว่าเมื่อเสารับน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น เสาปลอกเกลียวสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าเสาปลอกเดี่ยว เนื่องจากเหล็กปลอกเกลียวที่พันโดยรอบ ช่วยต้านทานการแตกของคอนกรีตภายในมากกว่าเหล็กปลอกเดี่ยว
ราคาเหล็กปลอกเสา เปลี่ยนแปลงล่าสุด 21 มี.ค. 60
6มม. 22+7% ต่อ กก.
9มม. 20.5+7% ต่อ กก.
12มม. 19.70+7% ต่อ กก.
เหล็กเสา เหล็กคาน 16-32มม. 19.50+7% ต่อ กก.
ทาทาทิสคอน tatatiscon logo

ราคาเหล็กปลอกเสา มอก. ทาทา ทิสคอน TATA TISCON ราคาวันที่ 21 มี.ค. 2560 ถูกจริง
เหล็กปลอกเสา มอก. 5.5มม. ราคา 21+7%/กก.
เหล็กปลอกเสา มอก. 6มม. SR24 ราคา 22+7% /กก.
เหล็กปลอกเสา มอก. 9มม. SR24 ราคา 20.50+7%/กก.
เหล็กปลอกเสา มอก. 12มม. SD50 ราคา 19.70+7%/กก.
เหล็กปลอกเสา มอก. 16-25มม. SD50 ราคา 19.50+7%/กก.


เหล็กปลอกคาน ราคาถูก


หันมาใช้เหล็กปลอกกันเถิด เพื่อต้นทุนที่ประหยัดขึ้น


การซื้อเหล็กปลอก มอก. ดีอย่างไร

1. ใช้เหล็ก มอก. จะช่วย ประหยัดต้นทุนการจัดซื้อเหล็ก เพราะถ้าใช้เหล็กไม่ได้มาตรฐานแล้ว จะต้องใช้จำนวนที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้โครงสร้างแข็งแรง ซึ่งจะส่งผลให้ในที่สุดแล้วใช้จำนวนเหล็กเยอะกว่าที่กำหนดในมาตรฐาน

2. เหล็กปลอก เป็นสินค้าที่ผู้รับเหมานิยมใช้ แต่เจ้าของบ้านที่สร้างบ้านเองหลายท่าน ไม่รู้จักเป็นที่แพร่หลาย .. การที่ผู้รับเหมาหลายรายเลือกใช้ ก็เพราะ เพื่อประหยัดเวลาในการดัด การดัดจากเครื่องจักรโดยโรงงานจะได้มาตรฐาน

3. ควบคุมจำนวนได้ ไม่หาย

4. ได้มาตรฐาน ได้บ้านที่แข็งแรง


ข้อกำหนด เหล็กปลอกเสา ปลอกคาน ตามมาตรฐาน ว.ส.ท.


ข้อกำหนดตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) ที่เกี่ยวข้องกับการให้รายละเอียดเหล็กปลอกเสา มีดังต่อไปนี้
1. เหล็กปลอกเดี่ยว เหล็กแกนเสาทุกเส้น ต้องมีเหล็กปลอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 6มม. พันโดยรอบ โดยมีระยะเรียงของเหล็กปลอกไม่ห่างกว่า
ก. 16 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กแกนเสา หรือ
ข. 48 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กปลอกเสา หรือ
ค. มิติที่เล็กที่สุดของเสานั้น
ง. ไม่เกิน 30ซม.
และต้องจัดให้มุมของเหล็กปลอกยึดเหล็กแกนเสาตามมุมทุกมุม

2. เหล็กปลอกเกลียว ต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 6 มม. พันต่อเนื่องสม่ำเสมอ ระยะเรียงศูนย์กลางถึงศูนย์กลางของเหล็กปลอกเกลียว ต้องไม่เกิน
ก. 1/6 ของเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนคอนกรีต หรือ
ข. ไม่ห่างกว่า 7ซม. หรือ
ค. ไม่แคบกว่า 3ซม. หรือ
ง. ไม่แคบกว่า 1 1/2 เท่า ของขนาดมวลรวมหยาบที่ใช้

3. การใส่เหล็กปลอกเกลียว ต้องพันตลอดตั้งแต่ระดับพื้นหรือส่วนบนสูงสุดของฐานรากขึ้นไป ถึงระดับเหล็กเสริมเส้นล่างสุดของชั้นที่เหนือกว่า เช่น ในแผ่นพื้นในแป้นหัวเสา หรือในคาน ในเสาที่มีหัวเสา ต้องพันเหล็กปลอกเกลียวขึ้นไปจนถึงระดับที่หัวเสาขยายเส้นผ่าศูนย์กลางหรือความกว้างโตเป็นสองเท่าของขนาดเสา

4. สำหรับเหล็กปลอกเกลียว หรือเหล็กปลอกเดี่ยว ต้องมีความหนาของคอนกรีตห่อหุ้ม ซึ่งหล่อเป็นเนื้อเดียวกันไม่น้อยกว่า 3ซม. หรือ 1 1/2 ของขนาดมวลใหญ่สุด

5. ในเสาปลอกเดี่ยว ปริมาณของเหล็กที่ต่อทาบกัน ต้องมีอัตราส่วนพื้นที่หน้าตัดของเหล็กต่อคอนกรีตไม่เกิน 0.04 ในความยาว 1 เมตร ของเสา ไม่ว่าจะเป็นช่วงใด
เหล็กปลอกเกลียว
ตัวอย่างภาพ เหล็กปลอกเกลียวดัดโดยช่างชำนาญ และเครื่องมือที่ทันสมัย
เหล็กปลอกเกลียว
เหล็กปลอกเกลียว (Spirals)
เหล็กปลอกเดี่ยว
เหล็กปลอกเดี่ยว (Ties)

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กที่สุดของการดัดงอเหล็ก

ข้อมูลการดัดเหล็ก

ราคาเหล็กปลอกเสา มาตรฐาน โดยโรงงานมี มอก. หน้าโรงงาน เริ่มต้น 22.75 บาท/กก. +7%

ราคาเหล็กปลอกเสา มาตรฐาน
3 พ.ค. 59 24 พ.ค.59
บาท/กก.
5.5มม. 23.95
6มม. SR24 23.70
9มม. SR24 23.45
5.5มม 21.00
6มม. SR24 22.75
9มม. SR24 23.45
ราคาเหล็กปลอกเสา มาตรฐาน
5 พ.ค.57 30 ก.ค.57 22 ส.ค.57 26 พ.ย.57 17 ก.ย.58 17 ธ.ค.58 4 ม.ค.59 6 ม.ค.59 1 มี.ค. 59 4 มี.ค.59 17 มี.ค.59 5 เม.ย.59
บาท/กก.
26.00 24.50 23.98
5.5มม. 22.50
6มม. SR24 23.00
5.5มม. 21.00
6มม. SR24 19.29
9มม. SR24 18.85
5.5มม. 18.50
6มม. SR24 18.25
9มม. SR24 18.00
5.5มม. 18.70
6มม. SR24 18.45
9มม. SR24 18.20
5.5มม. 18.90
6มม. SR24 18.65
9มม. SR24 18.40
5.5มม. 20.00
6มม. SR24 19.75
9มม. SR24 19.50
5.5มม. 20.60
6มม. SR24 20.35
9มม. SR24 20.10
5.5มม. 22.60
6มม. SR24 22.35
9มม. SR24 22.10
5.5มม. 23.80
6มม. SR24 23.55
9มม. SR24 23.30


ตารางแสดงน้ำหนัก (กก./อัน) + ของเหล็กปลอกเสาแต่ละขนาดขนาด
น้ำหนัก ของ แต่ละ ความหนา (กก.)
 
5.5mm
6mm SR24
6.5mm
7mm
9mm SR24
10 x 10cm 
0.08
0.10
0.12
0.14
0.22
15 x 15cm
0.12
0.14
0.17
0.2
0.32
20 x 20cm
0.16
0.19
0.22
0.26
0.42
10 x 20cm
0.12
0.14
0.17
0.2
0.32
10 x 25cm
0.14
0.17
0.20
0.23
0.37
10 x 30cm
0.16
0.19
0.22
0.26
0.42
10 x 35cm
0.18
0.21
0.25
0.29
0.47
15 x 25cm
0.16
0.19
0.22
0.26
0.42
15 x 30cm
0.18
0.21
0.25
0.29
0.47
15 x 35cm
0.20
0.23
0.27
0.32
0.52
15 x 45cm
0.23
0.28
0.33
0.38
0.62


เงื่อนไขราคา

- ราคาสินค้าเป็นราคาส่งมอบหน้าโรงงาน กรณีต้องการให้ส่งถึงไซท์งาน โปรดตรวจสอบราคารวมค่าขนส่ง
- ราคาสินค้า เป็นราคา ก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เหล็กปลอกเสา

เหล็กปลอกเสาที่รัดรอบแกนเสา แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ เหล็กปลอกเดี่ยว (Ties) และเหล็กปลอกเกลียว (Spirals) โดยเหล็กปลอกเกลียวนิยมใช้กับเสารูปร่างกลม จากการทดลองเสาปลอกเดี่ยว และเสาปลอกเกลียว พบว่าเมื่อเสารับน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น เสาปลอกเกลียวสามารถรับน้ำหนักมากกว่าเสาปลอกเดี่ยว เนื่องจากเหล็กปลอกเกลียวที่พันโดยรอบ ช่วยต้านการแตกของคอนกรีตภายในมากกว่าเหล็กปลอกเดี่ยว

ตัวอย่างภาพเหล็กปลอกเดี่ยว
  
ตัวอย่างภาพเหล็กปลอกเดี่ยวขนาดใหญ่
  
ตัวอย่างภาพเหล็กปลอกเกลียว
เหล็กปลอกเสา
ซึ่งระยะห่างของเหล็กปลอก (ในที่นี้เรียกว่าระยะ S) ควรทำตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ว.ส.ท. หรือ ASI CODE แต่สำหรับเหล็กปลอกท่อนแรกเหนือฐานรากหรือแผ่นพื้น และท่อนสุดท้าย ใต้แผ่นพื้นหรือแป้นหัวเสาลงมา ควรน้อยกว่าครึ่งของระยะห่างของเหล็กปลอก (S/2) สำหรับเสาต้นที่มีคานพาดผ่าน 4 ทิศ เหล็กปลอกท่อนสุดท้ายต้องห่างจากท้องคานไม่เกิน 3 นิ้ว (7.5 ซม.)


ข้อกำหนดเหล็กปลอกเสา ตามมาตรฐาน ว.ส.ท.


รายละเอียดของเหล็กปลอกเสาควรเป็นเช่นนี้

+ เหล็กปลอกเดี่ยว เหล็กแกนเสาทุกเส้น ต้องมีเหล็กปลอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 6มม. พันโดยรอบ โดยมีระยะเรียงของเหล็กปลอก (S) ไม่ห่างกว่า
A. 16 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กแกนเสา หรือ
B. 48 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กปลอก หรือ
C. มิติที่เล็กที่สุดของเสานั้น
D. ไม่เกิน 30 ซม.
และต้องจัดให้มุมของเหล็กปลอกยึดเหล็กแกนเสาตามมุมทุกมุม

+ เหล็กปลอกเกลียว ต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 6มม. พันต่อเนื่องสม่ำเสมอ ระยะเรียงศูนย์กลางถึงศูนย์กลางของเหล็กปลอกเกลียว (S) ต้องไม่เกิน
A. 1/6 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของแกนคอนกรีต หรือ
B. ไม่ห่างกว่า 7 ซม. หรือ
C. ไม่แคบกว่า 3 ซม. หรือ
D. ไม่แคบกว่า 1 1/2 เท่า (เท่าครึ่ง) ของขนาดมวลรวมหยาบที่ใช้

+ การใส่เหล็กปลอกเกลียว ต้องพันตลอดตั้งแต่ระดับพื้นหรือส่วนบนสุดของฐานรากขึ้นไป ถึงระดับเหล็กเสริมเส้นล่างสุดของชั้นเหนือกว่า เช่น ในแผ่นพื้นในแป้นหัวเสา หรือในคาน ในเสาที่มีหัวเสา ต้องพันเหล็กปลอกเกลียวขึ้นไปจรดถึงระดับที่หัวเสาขยายเส้นผ่านศูนย์กลาง หรือความกว้างโตเป็นสองเท่าของขนาดเสา

+ สำหรับเหล็กปลอกเกลียว หรือเหล็กปลอกเดี่ยว ต้องมีความหนาของคอนกรีตห่อหุ้ม ซึ่งหล่อเป็นเนื้อเดียวกันไม่น้อยกว่า 3 ซม. หรือ 1.5 เท่า ของขนาดมวลใหญ่สุด

+ ในปลอกเสาเดี่ยว ปริมาณของเหล็กที่ทาบกัน ต้องมีอัตราส่วนหน้าตัดของเหล็กต่อคอนกรีตไม่เกิน 0.04 ในความยาว 1 เมตรของเสา ไม่ว่าจะเป็นช่วงใด


ตัวอย่างมาตรฐาน เหล็กปลอกเสา (มาตรฐาน ACI CODE)

ตำแหน่งที่ควรเกี่ยวเหล็กปลอก

จำนวนเหล็กเสา
4 เส้น
6 เส้น
เหล็กปลอก
8 เส้น
เหล็กปลอก
เหล็กปลอก
B = เหล็กแกนเสาที่มัดรวม
เข้าด้วยกัน ต้องไม่เกิน 4 เส้น
10 เส้น
เหล็กปลอก
B = เหล็กแกนเสาที่มัดรวม
เข้าด้วยกัน ต้องไม่เกิน 4 เส้น
12 เส้น
เหล็กปอลก
 เหล็กปลอก
ไม่ต้องผูกเหล็กเสากลาง
(กลุ่ม 3 เส้น)
เข้ากับเหล็กปลอก
หากระยะระหว่างเหล็ก
ไม่เกิน 15 ซม.
 
 
14 เส้น
เหล็กปลอก
เหล็กปลอกสองชั้นขึ้นไป
ต้องใช้เหล็กข้ออ้อยเท่านั้น
ขนาดเทียบเท่า #5
DB 0.625 ตร.นิ้ว และระยะ
ทาบต้องไม่น้อยกว่า 30 ซม.

18 เส้น มัดรวมเหล็กแกน 2 เส้นที่มุม
22 เส้น มัดรวมเหล็กแกน 3 เส้นที่มุม
24 เส้น มัดรวมเหล็กแกน 4 เส้นที่มุม
16 เส้น
เหล็กปลอก
เหล็กปลอก
20 เส้น มัดรวมเหล็กแกน 2 เส้นที่มุม
24 เส้น มัดรวมเหล็กแกน 3 เส้นที่มุม
28 เส้น มัดรวมเหล็กแกน 4 เส้นที่มุม
มัดรวมเหล็กแกน 4 เส้น
B= เหล็กแกนเสาที่
มัดรวมเข้าด้วยกัน
18 เส้น
เหล็กปลอก
มัดรวมเหล็กแกน 4 เส้นที่มุม
20 เส้น
เหล็กปลอก
มัดรวมเหล็กแกน 4 เส้นที่มุม