ราคาเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย สำหรับงานก่อสร้าง

ราคาเหล็กวันนี้ เหล็ก IF และ EAF ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
ราคาเปิด ณ วันนี้ วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

ราคาซื้อขาย วันนี้ที่นี่

ราคาเหล็กวันนี้ เปิดขาย ราคาเหล็กเส้น ขายเหล็กข้ออ้อย IF 19.90 บาท/กก. + VAT7%ราคาเหล็ก มอก. EAF วันนี้เปิด 20.00 บาท/กก. + VAT7%

ราคาเหล็ก ทาทา TATA EAF วันนี้ เปิดขาย ราคาเหล็กเส้น ขายเหล็กข้ออ้อย 21.00 บาท/กก. + VAT7% SD40 21.70 บาท/กก.+VAT7% SD50T 21.30 บาท/กก.+VAT7%

ราคาเหล็กหน้าโรงงาน ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ปัจจัยในประเทศส่งผลให้ปัจจัยเหล็กราคาไม่แน่นอน
ประเภท ขนาด นน.ต่อเส้น ชื่อเรียก ราคา บลกท. EAF SD40T ราคาทุน ต่อเส้น ตรง/พับ ราคา TATA EAF SD40T ราคาทุน ต่อเส้น ตรง/พับ รับ รง. ราคา HONGTAI BNSS ราคา TXS
RB6 SR24 6มม. 10ม. 2.22 กก. เหล็กเส้นกลม สองหุน @49.07+7% หรือ @22.1/กก. @50.84+7% หรือ @22.9/กก. ไม่ผลิต ไม่ผลิต
RB9 SR24 9มม. 10ม. 4.99 กก. เหล็กเส้นกลม สามหุน @105.29+7% หรือ @21.1/กก. @109.29+7% หรือ @21.9/กก. ไม่ผลิต ไม่ผลิต
DB12 12มม. 10ม. 8.88 กก. ข้ออ้อย สี่หุน @182.93+7% หรือ @20.6/กก. @190.04+7% หรือ @21.4/กก. @180.27+7% หรือ @20.3/กก. ไม่ผลิต
DB16 16มม. 10ม. 15.78 กก. ข้ออ้อย ห้าหุน @321.92+7% หรือ @20.4/กก. @334.54+7% หรือ @21.2/กก. @317.18+7% หรือ @20.1/กก. @317.18+7% หรือ @20.1/กก.
DB20 20มม. 10ม. 24.66 กก. ข้ออ้อย หกหุน @503.07+7% หรือ @20.4/กก. @522.8+7% หรือ @21.2/กก. @495.67+7% หรือ @20.1/กก. @495.67+7% หรือ @20.1/กก.
DB25 25มม. 10ม. 38.53 กก. หนึ่งนิ้ว @786.02+7% หรือ @20.4/กก. @816.84+7% หรือ @21.2/กก. @774.46+7% หรือ @20.1/กก. ไม่ผลิต

เหล็กเส้นกลม (Round Bars RB)

ตามมาตรฐาน มอก. 24-2548 กำหนดให้เหล็กเส้นกลมที่มีชั้นคุณภาพ SR24 ซึ่งหมายถึงเหล็กต้องมีกำลังจุดคลากไม่ต่ำกว่า 2,400 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ขนาดของเหล็กมีตั้งแต่ 6มม. ถึง 25 มม. ส่วนความยาวมาตรฐานคือ 10 ม. และ 12ม. หรือสามารถสั่งดัดพิเศษตามแบบที่ต้องการได้ เหล็กขนาด 6มม. และ 9มม. มักถูกใช้เป็นเหล็กปลอกในคานหรือในเสา ส่วนเหล็กขนาด 12มม. ขึ้นไป มักจะถูกใช้ในกงาน เหล็กเสริมแกนในงานคอนกรีต

เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bars DB)

เนื่องจากผิวของเหล็กมีลักษณะเป็นปล้องๆ คล้ายๆอ้อย จึงเรียกว่า เหล็กข้ออ้อย ตามมาตรฐาน มอก. 24-2536 กำหนดให้เหล็กข้ออ้อยมีชั้นคุณภาพหลายชั้น เช่น SD30, SD40, SD50 และ SD60 ซึ่ง SD30 จะหมายถึงเหล็กที่ต้องมีกำลังจุดคลากไม่ต่ำกว่า 3,000 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร หรือ SD40หมายถึงเหล็กที่ต้องมีกำลังจุดคลากไม่ต่ำกว่า 4,000 กิโลกรัม/เซนติเมตร ขนาดของเหล็กมีตั้งแต่ 10มม. ถึง 40 มม. ความยาวมาตรฐานคือ 10ม. และ 12มม. หรือสามารถสั่งดัดพิเศษตามต้องการได้ เหล็กข้ออ้อยจะใช้ในงานก่อสร้างที่ต้องรับน้ำหนักมากๆ

อะไรคือ เหล็กเส้นกลมรีดซ้ำ? โปรดระวัง! หลายคนคงเคยได้ยินว่าท้องตลาด มีการจำหน่ายเหล็กเส้นกลมรีดซ้ำ เหล็กประเภทนี้ แม้จะมี มอก.รับรอง เพราะเป็นเหล็กที่ได้จากการนำเศษเหล็กไปหลอม

แล้วรีดออกมาใหม่ จะมีสัญลักษณ์ว่า SRR24 มักจะใช้ได้กับงานเหล็กปลอกเท่านั้น แต่จะมีปัญหาคือ มีกำลังจุดคลากต่ำมาก

เลือกเหล็กที่แข็งแรง สำคัญมากกว่าที่คุณคิดเหล็กเส้น บลกท.ผ่านกรรมวิธีการผลิต โดยระบบเตาหลอมไฟฟ้า (Electric Arc Furnace) EAF

ตัวอย่างสินค้าเหล็กเต็ม มี มอก. ผลิตจากเตาหลอมไฟฟ้า

มาตรฐานเหล็ก มอก. ใบเซอร์

ลักษณะเหล็กที่ดี มีคุณภาพ ควรมีข้อพิจารณา 4 ประการ

ผิวเหล็ก

  • เหล็กเส้นกลม ต้องผิวเรียบเกลี้ยง ไม่มีปีก ลุกคลื่น หน้าตัดกลม ไม่เบี้ยว ไม่มีรอยปริแตก
  • เหล็กข้ออ้อย ต้องมีบั้งระยะเท่ากัน สม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น
  • เส้นผ่านศูนย์กลางและน้ำหนักถูกต้อง
  • เมื่อดัดโค้ง งอ ต้องไม่ปริแตก หักง่าย

เช่นเหล็กเส้นกลม SR-24 ขนาดบนเนื้อเหล็ก 9 มม. เมื่อวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง ต้องได้ 9 มม. ชั่งน้ำหนักต้องได้ 0.499 กก. ต่อความยาว 1 เมตร และความยาวเหล้กเส้นกลมมาตรฐานทั้งเส้นอยู่ที่ 10 เมตร

เหล็กต้องไม่เป็นสนิมขุมกินเข้าไปในเนื้อเหล็ก หมายเหตุ แต่ไม่ต้องวิตกกังวลที่เห็น ผิวเหล็กเป็นสนิม เพราะเป็นเรื่องปกติตามสภาพธรรมชาติร้อนชื้นของประเทศไทย ก่อสร้างไทยก้าวสู่ยุค นวัตกรรม เหล็ก SD50 - เหล็กเส้นขึ้นรูป - ต้านแผ่นดินไหว

ที่มา เดลินิวส์ วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 ปัจจุบัน มีการพัฒนาเหล็กเส้นให้แข็งแรงมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการพัฒนาเหล็กเส้นคุณภาพ เอสดี 50 (SD50) ที่สามารถรับแรงดึงได้สูงกว่า ช่วยลดปริมาณการใช้เหล็กในการก่อสร้างลงได้ประมาณ 15-20% ... นอกจากนี้ นวัตกรรม "เหล็กเส้นขึ้นรูป (Cut and Bend) ก็ช่วยประหยัดค่าใช้ัจ่ายได้มากขึ้น เพราะการบริการตัดและดัดจากโรงงาน จุดเด่นคือได้ งานคุณภาพตามความต้องการ ไม่มีเศษเหล็กถูกตัดทิ้ง ... คุณลักษณะพิเศษของ เหล็กต้านแผ่นดินไหว คือ คุณสมบัติเนื้อเหล็กภายในเหนียวเป็นพิเศษ โดยการผสมสารเคมีสูตรเฉพาะของตัวคาร์บอน ซัลเฟอร์ ฟอสฟอรัส ผ่านกระบวนการควบคุมอัตโนมัติ ทั้งความดันของน้ำ ความแรงของน้ำจากกระบอกฉีด และปริมาณละอองน้ำ ทำให้คุณสมบัติเหล็กภายในให้เหนียวเป็นพิเศษ ทำให้ดูดซับพลังงานได้มากขึ้น ลดความเสี่ยงจากการขาดของเหล็กเส้น ที่เป็นสาเหตุให้โครงสร้างพังทลายอย่างฉับพลัน (คลิ๊ก เพื่ออ่านเพิ่มเติม)

เหล็กเบาไร้มาตรฐานเกลื่อนตลาด ผู้บริโภคควรระวัง ที่มา ประชาชาติธุรกิจ วันพุทธที่ 23 เม.ย. 2557 https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1398150957

แหล่งข่าวจากวงการอุตสาหกรรมเหล็กกล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ขณะนี้วงการค้าเหล็กกำลังจับตาเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตที่ไม่ได้มาตรฐาน (เหล็กเบา) กระจายอยู่ในตลาดสูงถึงร้อยละ 35 หรือประมาณ 10 ล้านตัน (กำลังผลิตในประเทศทั้งหมด 15-16 ล้านตัน) โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ผู้บริโภคอาจจะยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในอุปกรณ์ก่อสร้างมากพอ

ประกอบกับผู้รับเหมาเองก็ต้องการลดต้นทุนการก่อสร้าง จึงหันมาใช้เหล็กเบามากขึ้น เมื่อเทียบต้นทุนเหล็กที่ได้มาตรฐานกับเหล็กเบาในปัจจุบันจะพบว่า เหล็กเส้นเต็มน้ำหนักอยู่ที่ 20 กิโลกรัม/เส้น มีราคาที่ 440 บาท (หรือราคาที่ 22 บาท/กิโลกรัม) ในขณะที่เหล็กเบา น้ำหนักจะอยู่ที่ 15 กิโลกรัมเท่านั้น แต่ก็อ้างว่าเป็นเหล็กได้มาตรฐาน และมีราคาต่ำกว่า อยู่ที่ราคาไม่เกิน 300 บาท เท่ากับผู้รับเหมาจะได้กำไรส่วนต่างจากน้ำหนักดังกล่าว สูงถึงเกือบ 100 บาท/เส้น จึงทำให้ผู้รับเหมาบางส่วนเลือกใช้เหล็กเบาแทน

โรงงานเหล็ก บลกท. ผู้ผลิตเหล็กได้คุณภาพ มาตรฐานอุตสาหกรรม (ภาษาทั่วไปเรียกกันว่า เหล็กเต็ม โรงใหญ่)

โรงงานเหล็กกล่อง แปซิฟิกไพพ์ ผู้ผลิตเหล็กแป๊บ เหล็กกล่อง เหล็กท่อกลม คุณภาพ มาตรฐานอุตสาหกรรม (เหล็กเต็ม)

เหล็กเส้นกลม SR-24

ชื่อขนาด Designation เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) Designation Diameter (mm.) มวลระบุ (กก./ม.) Unit Weight (kg/m.) พื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.) Cross Section Area (sq.mm.)
RB6 6 0.222 28.3
RB8 8 0.395 50.3
RB9 9 0.499 63.3
RB10 10 0.616 78.5
RB12 12 0.888 113.1
RB15 15 1.387 176.7
RB19 19 2.226 283.5
RB22 22 2.984 380.1
RB25 25 3.853 490.9

เหล็กข้ออ้อย

ชื่อขนาดDesignation เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) Designation Diameter (mm.) มวลระบุ (กก./ม.) Unit Weight (kg/m.) พื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.) Cross Section Area (sq.mm.)
DB6 6 0.222 28.3
DB8 8 0.395 50.3
DB10 10 0.616 78.5
DB12 12 0.888 113.1
DB16 16 1.578 201.1
DB20 20 2.466 314.2
DB22 22 2.984 380.1
DB25 25 3.853 490.9
DB28 28 4.843 615.8
DB32 32 6.313 804.2
DB36 36 7.990 1,017.9
DB40 40 9.865 1,256.6

คุณสมบัติทางกล Mechanical Properties

ชั้นคุณภาพ Grade ความยืดไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) Elongation % Not Less Than ความต้านแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่าเมกะปาสกาล (กิโลกรัมแรง/ตร.มม.) Yield Strength MPa (kgf/mm2) ความต้านแรงตึงไม่น้อยกว่าเมกะปาสกาล (กิโลกรัมแรง/ตร.มม.) Tensile Strength MPa (kgf/mm2) การทดสอบโดยการดัดโค้งเย็น Cold Bend Test
มุมดัดโค้งเย็น (องศา) Angle of Bend (Degree) เส้นผ่านศูนย์กลางหัวกดชิ้นทดสอบ Diameter of Mandrel
SD30 ขนาดไม่เกิน 16 มม. 17 295 (30.0816) 480 (48.9464) 180 3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ
SD 30 ขนาดเกิน 16 มม. 15 295 (30.0816) 480 (48.9464) 180 4 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ
SD 40 15 390 (39.7689) 560 (57.1041) 180 5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ
SD 50 ขนาดไม่เกิน 25 มม. 13 490 (49.9661) 620 (63.2224) 90 5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง
SD 50 ขนาดเกิน 25 มม. 13 490 (49.9661) 620 (63.2224) 90 6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง

คุณสมบัติของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

SPECIFICATIONS OF REINFORCED CONCRETE BARS

ภายใต้เครื่องหมายที่ได้รับรองคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาตรฐาน มอก. 20-2543 และ มอก. 24-2548

img-responsive
  • Round Bars and Deformed Bars
  • TIS 20-2543
img-responsive
  • Round Bars SR24, 12 to 25mm. in diameter
  • TIS 24-2548
  • Deformed Bars SD30, 10 to 32mm. in diameter
  • Deformed Bars SD40/50, 10 to 40mm. in diameter

ส่วนประกอบทางเคมี Maximum Chemical Composition

Grade SR24 SD30 SD40 SD50
Carbon 0.280 0.300 - -
Phosphorus 0.058 0.060 0.060 0.060
Sulfur 0.058 0.060 0.060 0.060
Manganese - - 1.850 1.850
C + Mn/6 - 0.500 0.550 0.600

การดัดโค้งเย็น Cold Bend Test

Grade SR24 SD30 SD40 SD50
Dia 10-16mm - 3d 5d 5d
Dia 19-25mm - 4d 5d 5d
Dia 28-40mm - 4d 5d 5d
Bend Angle (degree) 180 180 180 180

การดัดโค้งเย็น Cold Bend Test

Grade SR24 SD30 SD40 SD50
Min Kg/mm2 (MPa) 24(235) 30(295) 40(390) 50(490)
Max Kg/mm2 (MPa) - - - -

การดัดโค้งเย็น Cold Bend Test

Grade SR24 SD30 SD40 SD50
Min Kg/mm2 (MPa) 39(385) 49(480) 57(560) 63(620)
Max Kg/mm2 (MPa) - - - -

การดัดโค้งเย็น Cold Bend Test

Grade SR24 SD30 SD40 SD50
For all sizes 21% 17% 15% 13%

ราคาเหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตโดยเตาหลอมระบบไฟฟ้า EAF (Electric Arc Furnace) ราคา วันนี้

ตารางราคาเหล็ก โดยมากเป็นเหล็กพับ เว้นแต่มีการระบุความต้องการ ปรับปรุงล่าสุด 2555-2562

ความเคลื่อนไหว ราคา เหล็ก เต็ม โรงใหญ่ มอก. เปรียบเทียบแต่ละช่วงเวลาของปี

ตารางราคาเหล็กเส้น นี้ เป็นราคาอ้างอิง และเป็นราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ขนาด นน.ต่อเส้น (ยาว10ม.) ปี 2562
1 ม.ค.. 1 ก.พ. 1 มี.ค. 1 เม.ย. 1 พ.ค. 1 มิ.ย. 13 มิ.ย. 14 มิ.ย. 19 มิ.ย. 1 ก.ค.
6มม. RB6 บลกท. 2.22 42.86 40.19 40.63 41.74 43.97 44.41 41.08 40.19 39.53 39.08
9มม. RB9 บลกท. 4.99 87.84 96.82 88.83 91.32 95.82 96.82 89.83 87.84 86.33 85.34
12มม. RB12 DB12บลกท 8.88 163.40 152.74 154.52 158.96 166.06 167.85 156.29 152.74 152.74 148.30
16มม. DB16 บลกท. 15.78 285.63 266.69 269.85 277.73 291.94 295.10 273.00 266.69 261.96 258.80
20มม. DB16 บลกท. 24.66 446.36 416.76 421.70 434.02 456.22 461.15 426.63 416.76 409.37 404.43
25มม. DB25 บลกท. 38.53 697.41 651.16 658.87 678.14 712.82 720.52 666.58 651.16 639.60 631.90
ขนาด นน.ต่อเส้น (ยาว10ม.) ปี 2561
15 ม.ค. 15 ก.พ. 2 มี.ค. 6 มี.ค. 16 พ.ค. 25 พ.ค. 28 พ.ค. 1 มิ.ย. 11 มิ.ย. 11 ก.ค. 12 ก.ค. 27 ก.ค.
6มม. RB6 บลกท. 2.22 44.63 44.63 43.97 43.74 43.97 44.41 44.86 45.08 45.74 46.86 47.82 47.96
9มม. RB9 บลกท. 4.99 97.31 96.82 95.82 95.32 95.82 96.82 97.82 98.31 99.81 102.30 103.80 104.80
12มม. RB12 DB12บลกท 8.88 168.73 167.85 166.06 165.17 166.06 167.85 169.62 170.51 173.17 177.61 180.28 182.05
16มม. DB16 บลกท. 15.78 296.68 295.10 291.94 290.36 291.94 295.10 298.25 299.83 304.57 312.45 317.19 320.34
20มม. DB16 บลกท. 24.66 463.62 461.15 456.22 453.75 456.22 461.15 466.08 468.55 475.95 488.28 495.68 500.60
25มม. DB25 บลกท. 38.53 724.37 720.52 712.82 708.96 712.82 720.52 728.23 732.08 743.64 762.90 774.46 782.17
ราคาเปลี่ยนแปลง (จากล่าสุด) +1.5% -0.3% -0.5% -0.4% +0.5% +0.8% +0.7% +0.7% +1.0% +1.1% +2.0% +0.7%
ขนาด นน.ต่อเส้น (ยาว10ม.) ปี 2560
9 ม.ค. 8 ก.พ. 24 มี.ค. 28 มี.ค. 7 เม.ย. 27เม.ย. 28เม.ย. 3พ.ค. 16 พ.ค. 30 มิ.ย. 5 ก.ค. 20 ก.ค. 27 ก.ค. 4 ส.ค. 9 ส.ค. 18 ส.ค. 24 ส.ค. 5 ก.ย. 20 ก.ย. 26 ก.ย. 3 ต.ค. 9 ต.ค. 19 ต.ค. 6 พ.ย. 23 พ.ย. 23 ธ.ค.
6มม. RB6 บลกท. 2.22 40.42 40.19 40.19 39.97 39.74 38.86 38.42 37.97 37.75 38.64 39.08 40.63 41.08 41.74 42.19 43.30 43.97 44.63 45.08 44.63 44.19 43.97 43.52 43.97 43.52 43.97
9มม. RB9 บลกท. 4.99 88.33 87.84 87.33 86.84 86.33 84.34 83.34 82.34 81.85 83.85 84.84 88.33 89.33 90.83 91.83 94.32 95.82 97.31 98.31 97.31 96.31 95.82 94.82 95.82 94.82 95.82
12มม. RB12 DB12บลกท 8.88 152.74 151.86 150.97 150.08 149.19 145.64 143.86 142.09 141.20 144.75 146.53 152.74 154.52 157.18 158.96 163.40 166.06 168.73 170.51 168.73 166.96 166.06 164.29 166.06 164.29 166.06
16มม. DB16 บลกท. 15.78 268.27 266.69 265.12 236.54 261.96 255.65 252.49 249.33 247.75 254.07 257.22 268.27 271.43 276.16 279.31 287.20 291.94 296.68 299.83 296.68 293.52 291.94 288.78 291.94 288.78 291.94
20มม. DB16 บลกท. 24.66 419.23 416.76 414.29 411.83 409.37 399.50 394.57 389.64 387.17 397.03 401.97 419.23 424.16 431.56 436.49 448.82 456.22 463.62 468.55 463.62 458.69 456.22 451.29 456.22 451.29 456.22
25มม. DB25 บลกท. 38.53 655.02 651.16 647.31 643.46 639.30 624.19 616.49 608.78 604.93 620.34 628.05 655.02 662.72 674.29 681.99 701.26 712.82 724.34 732.08 724.34 716.67 712.82 705.11 712.82 705.11 712.82
ราคาเปลี่ยนแปลง (จากล่าสุด) +2% -0.6% -0.6% -0.6% -0.6% -1.2% -1.2% -1.0% -0.6% +1.0% +1.3% +2.5% +0.8% +0.9% +0.3% +1.2% +0.6% +0.7% +0.8% -0.3% -0.3% -0.4% -0.3% +0.5% -0.3% +0.5%
ขนาด นน.ต่อเส้น (ยาว10ม.) ปี 2559
1 มิ.ย. 7 มิ.ย. 8มิ.ย. 14มิ.ย. 21มิ.ย. 28มิ.ย. 18 ส.ค. 23 ส.ค. 31 ส.ค. 14 พ.ย. 21 พ.ย. 30 พ.ย. 2 ธ.ค. 16ธ.ค.
6มม. RB6 บลกท. 2.22 38.97 38.52 37.41 37.41* 34.86 34.19 34.41 34.86 35.75 36.53 37.08 36.64 37.08 39.30
9มม. RB9 บลกท. 4.99 85.08 84.09 81.59 78.35 75.85 74.36 74.85 75.85 77.85 79.60 80.84 79.85 80.85 85.84
12มม. RB12 DB12บลกท 8.88 146.97 145.19 140.75 134.98 130.54 127.88 128.76 130.54 134.09 137.20 139.42 137.65 139.43 148.30
16มม. DB16 บลกท. 15.78 258.01 254.85 246.96 236.70 228.81 224.08 225.66 228.81 235.13 240.66 244.59 241.44 244.60 260.38
20มม. DB16 บลกท. 24.66 403.20 398.26 385.93 369.90 357.57 350.18 352.64 357.57 367.44 376.07 382.23 377.30 382.24 406.90
25มม. DB25 บลกท. 38.53 629.97 622.26 603.00 577.95 558.69 547.13 550.98 558.69 574.10 587.59 597.22 589.52 597.23 635.75
ราคาเปลี่ยนแปลง (จากล่าสุด) -3.5% -1.1% -2.9% -3.8% -3.1% -1.9% +0.6% +1.3% +2.5% +1% +1.5% -1.1% +1.2% +2.3%
ขนาด นน.ต่อเส้น (ยาว10ม.) ปี 2559
4 ม.ค. 6ม.ค. 12 ม.ค. 28ม.ค. 1 ก.พ. 15 ก.พ. 1 มี.ค. 4 มี.ค. 14 มี.ค. 17 มี.ค. 5 เม.ย. 3 พ.ค. 24 พ.ค 26พ.ค. 1 มิ.ย.
6มม. RB6 บลกท. 2.22 29.66 30.20 30.43 เช็คราคา 31.54 31.86 33.53 34.86 35.53 39.30 41.97 42.30 40.74 40.42 38.97
9มม. RB9 บลกท. 4.99 64.17 65.38 65.89 เช็คราคา 68.39 69.12 72.86 75.87 77.36 85.84 91.83 92.59 89.08 88.34 85.09
12มม. RB12 DB12บลกท. 8.88 109.74 111.91 112.81 เช็คราคา 117.26 118.56 125.22 130.56 133.22 148.32 158.98 160.32 154.08 152.77 146.98
16มม. DB16 บลกท. 15.78 191.85 195.71 197.30 เช็คราคา 205.21 207.53 219.36 228.86 233.57 260.41 279.34 281.74 270.64 268.32 258.02
20มม. DB16 บลกท. 24.66 299.82 305.84 308.33 เช็คราคา 320.68 324.32 342.79 357.64 365.01 406.95 436.54 440.28 422.94 419.31 403.21
25มม. DB25 บลกท. 38.53 468.44 477.85 481.74 เช็คราคา 501.05 506.72 535.60 558.79 570.31 635.84 682.07 687.91 660.82 655.14 630.00
ราคาเปลี่ยนแปลง (จากล่าสุด) +1.5% +1.8% +0.7% +5.2% -3.4% +1.33% +4.9% +4.0% +1.9% +10% +6.7% +0.8% -3.7% -0.8% -3.5%
ขนาด นน.ต่อเส้น ปี 2558
3 มี.ค. 10 มี.ค. 3 ก.ค. 7 ก.ค. 20ก.ค. 27 ก.ค. 7 ส.ค. 17 ส.ค. 25 ส.ค. 7 ก.ย. 17 ก.ย. 1 ต.ค. 5ต.ค. 13 ต.ค. 19ต.ค. 26 ต.ค. 4พ.ย. 18 พ.ย. 3 ธ.ค. 9ธ.ค.
ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น
6 มม. RB บลกท. 2.22 37.08 36.87 36.64 36.42 35.53 35.30 34.64 34.20 33.75 33.31 32.86 32.20 31.63 31.30 30.98 30.31 30.10 29.76 29.55 29.22
8 มม.RB MMT 3.95
9 มม. RB บลกท. 4.99 80.84 80.38 79.86 79.35 77.36 76.85 75.36 74.37 73.37 72.38 71.37 69.88 68.60 67.86 67.13 65.64 65.15 64.40 63.91 63.18
10 มม. SD40 MMT 6.16
12 มม. RB/ SD40 บลกท. 8.88 139.42 138.60 137.67 136.77 133.22 132.32 129.67 127.91 126.12 124.36 122.56 119.91 117.63 116.32 115.01 112.36 111.50 110.15 109.29 107.98
16 มม. SD40 บลกท. 15.78 244.60 243.14 241.48 239.88 233.57 231.98 227.26 224.14 220.95 217.83 214.64 209.92 205.87 203.55 201.22 196.50 194.98 192.59 191.06 188.73
20 มม. SD40 บลกท. 24.66 382.24 379.96 377.36 374.87 365.01 362.52 355.15 350.27 345.29 340.41 335.42 328.05 321.72 318.09 314.45 307.08 304.69 300.96 298.57 294.94
25 มม. SD40 บลกท. 38.53 597.23 593.66 589.61 585.72 570.31 566.41 554.90 547.27 539.49 531.86 524.08 512.56 502.67 496.99 491.31 479.80 476.07 470.23 466.50 460.82
ราคาปรับโดยเฉลี่ย (จากราคาล่าสุด) -1.2% -0.5% -0.6% -0.6% -2.4% -0.6% -1.9% -1.3% -1.3% -1.3% -1.3% -2.0% -1.7% -1.0% -1.0% -2.1% -0.7% -1.1% -0.8% -1.1%
ขนาด นน.ต่อเส้น ปี 2557 ปี 2558
30มิ.ย. 25 ส.ค. 8 ก.ย. 25 ก.ย. 9 ต.ค. 30ต.ค. 15 พ.ย. 1 ธ.ค. 5 ธ.ค. 9 ธ.ค. 18 ธ.ค. 22 ธ.ค. 5 ม.ค. 13 ม.ค. 19 ม.ค. 23 ม.ค. 27 ม.ค. 29 ม.ค. 4ก.พ. 12ก.พ. 19 ก.พ.
ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น ราคาต่อเส้น
6 มม. RB บลกท. 2.22 45.99 45.69 45.37 44.91 44.11 43.42 43.19 42.93 42.61 42.29 41.96 41.73 41.13 40.74 40.54 39.98 39.54 39.10 38.85 38.19 37.56
8 มม.RB MMT 3.95 87.53 87.02 87.05 83.08 81.92
9 มม. RB บลกท. 4.99 100.86 100.19 99.48 98.45 96.6 95.09 94.58 94.00 93.28 92.55 91.81 91.31 89.94 89.08 88.62 87.36 86.37 85.38 84.82 83.34 81.92
10 มม. SD40 MMT 6.16 133.30 131.78 126.40 124.50
12 มม. RB/ SD40 บลกท. 8.88 175.05 173.85 172.58 170.75 167.54 164.77 163.87 162.83 161.55 160.25 158.94 158.04 155.61 154.08 153.26 151.01 149.26 147.50 146.49 143.87 141.33
16 มม. SD40 บลกท. 15.78 307.91 305.78 303.52 300.27 294.56 289.64 288.05 286.19 283.93 281.60 279.28 277.68 273.37 270.64 269.18 265.19 262.07 258.95 257.16 252.51 247.99
20 มม. SD40 บลกท. 24.66 481.18 477.86 474.33 469.24 460.31 452.63 450.14 447.23 443.70 440.07 436.43 433.94 427.20 422.94 420.65 414.43 409.55 404.67 401.86 394.60 387.54
25 มม. SD40 บลกท. 38.53 751.81 746.62 741.11 733.16 719.21 707.21 703.31 698.77 693.26 687.58 681.90 678.01 667.47 660.82 657.25 647.52 639.89 632.29 627.89 616.54 605.51
ราคาปรับโดยเฉลี่ย (จากราคาล่าสุด) -0.3% -0.7% -1.1% -1.0% -1.7% -1.7% -0.5% -0.7% -0.8% -0.7% -0.7% -0.3% -1.5% -0.9% -0.5% -1.4% -1.1% -1.1% -0.6% -1.6% -1.6%
ขนาด นน.ต่อเส้น ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
4-Oct 11-Oct 18-Oct 27-Oct 23-Nov 3-Dec 17-Dec 24-Apr 7-May 24-May 19-Jul 1-Oct 21-Oct 8-Jan 17-Feb 10 Mar 4-Apr
6 มม. RB 2.22 47.59 46.50 45.28 44.58 44.96 45.71 46.50 46.34 45.63 43.70 44.63 45.33 46.27 45.57 46.99 46.14 46.42
8 มม.RB 3.95 88.31 88.91
9 มม. RB 4.99 104.48 102.02 99.27 97.71 98.55 100.23 102.02 101.66 100.07 95.72 97.82 99.39 101.49 99.92 103.11 101.20 101.83
10 มม. SD40 6.16 130.00 134.39 135.01
12 มม. RB/ SD40 8.88 181.48 177.11 172.21 169.44 170.94 173.93 177.11 176.47 173.63 165.89 169.63 172.43 176.17 173.37 179.05 175.65 176.77
16 มม. SD40 15.78 319.34 311.56 302.86 297.94 300.60 305.92 311.56 310.43 305.38 291.63 298.28 303.26 309.90 304.92 315.02 308.97 310.96
20 มม. SD40 24.66 499.03 486.89 473.29 465.61 469.76 478.06 486.89 485.12 477.23 455.74 466.13 473.91 484.29 476.51 492.29 482.84 485.95
25 มม. SD40 38.53 779.71 760.74 739.49 727.48 733.37 746.95 760.74 757.98 745.65 712.07 728.29 740.46 756.68 744.51 769.17 754.41 759.28
ราคาปรับโดยเฉลี่ย (จากราคาล่าสุด) -1.5% -2.9% -2.9% -1.0% +0.9% +1.5% +1.7% -0.3% -1.7% -4.5% +2.3% +2.0% +1.63% -2.00% +3.47% -1.89% +0.63%
โปรดสอบถามค่าขนส่งถึงไซท์งาน และโปรดแจ้งว่าต้องการเหล็กพับ หรือตรง

กลับไปหน้า รวมเหล็ก

คลิกอ่านเรื่องกรรมวิธีการผลิตเหล็กที่ถูกต้อง เพราะอะไรเหล็กเต็มจึงต่างกับเหล็กเบา