เสาเหล็กเข็มพืด steel Sheet Pile ราคาถูก ราคาโรงงาน

เสาเหล็กเข็มพืด หรือ เข็มพืด steel Sheet Pile เป็นเหล็กแผ่น รูปลอนต่างๆ ขึ้นรูปรีดร้อน มีความยาวตามกำหนด ใช้ในงานก่อสร้างเพื่อทำหน้าที่ปกป้องดินพัง ในกรณีที่ต้องขุดลึกมากๆ เช่นการขุดดินเพื่อวางท่อใต้ดิน การขุดดินเพื่อทำงานห้องใต้ดิน งานขุดดินของฐานรากอาคารใหญ่ งานขุดดินที่อยู่ใกล้กับถนนหรืออาคารอื่นที่อาจจะเลื่อนไถลจนเสียหายได้ เป็นต้น

เสาเหล็กเข็มพืด


เสาเหล็กเข็มพืด

เหล็กเข็มพืด
Section
Dimensions
Sectional Area
Weight
Moment of Intertia
Section Modulus
 
w
h
t
per pile
per pile
per wall width
per pile
per wall width
per pile
per wall width
 
mm
mm
mm
cm2
kg/m
kg/m2
cm4
cm4/m
cm3
cm3/m
 
in
in
in
in2
Lbs/ft
Lbs/ft2
in4
in4/ft
in3
in3/ft
SP-II
400
100
10.5
61.18
8.0
120.0
1240.0
8740
152.0
874.0
 
15.7
3.94
0.413
9.483
32.3
24.6
29.8
64
9.28
16.3
SP-IIIA
400
150
13.1
74.40
58.4
146.0
2790.0
22800
250.0
1520.0
 
15.7
5.91
0.516
11.53
39.2
29.9
67.0
167
15.3
28.3
SP-III
400
125
13.0
76.42
60.0
150.0
2220.0
16800
223.0
1340
 
15.7
4.92
0.512
11.85
40.3
30.7
53.3
123
13.6
24.9
SP-IV
400
170
15.5
96.99
76.1
190.0
4670.0
38600
362.0
2270.0
 
15.7
6.69
0.610
15.03
51.1
38.9
112.0
283
22.1
42.2
Note:
- Weight per linear length of wall is rounded off using the JIS Z 8401 - specifed formula:
Weight per section 
 x1,000
w (effective width)
- The inch sides printed in dotted area are converted from metric sizes for your reference
- The Hot-rolled sections listed in this table are rolled at specific intervals determined by Siam Yamato steel
- Contact us for product availability, rolling frequency and other pertinent information

Tolerances

TIS 1390-1996
(HOT ROLLED steel SHEET PILE "U" SHAPE)
Dimension
Height
Tolerance
+4%
Width (B)
+10
-5
Thickness
t<10
10< t <16
t > 16
+ 1.0
+ 1.2
+ 1.5
Length (L)
+ Not Spec
Deflection
L < 10m.
L > 10m.
Full Length (M) x 0.12% max.
Full Length - 10 m. x  0.10% + 12mm. max.
Camber
L < 10m.
L > 10.
Full Length (M) x 0.25% max.
Full Length - 10 m. x 0.20% + 25mm. max.
Difference in Vertically Cut Sections
Within 4% of Width

Note: The deflection shall be in the direction parallel to the sheet pile wall and the camber shall be in the direction vertical to the sheet pile wall