เสาเหล็กเข็มพืด steel Sheet Pile ราคาถูก ราคาโรงงาน

เสาเหล็กเข็มพืด หรือ เข็มพืด steel Sheet Pile เป็นเหล็กแผ่น รูปลอนต่างๆ ขึ้นรูปรีดร้อน มีความยาวตามกำหนด ใช้ในงานก่อสร้างเพื่อทำหน้าที่ปกป้องดินพัง ในกรณีที่ต้องขุดลึกมากๆ เช่นการขุดดินเพื่อวางท่อใต้ดิน การขุดดินเพื่อทำงานห้องใต้ดิน งานขุดดินของฐานรากอาคารใหญ่ งานขุดดินที่อยู่ใกล้กับถนนหรืออาคารอื่นที่อาจจะเลื่อนไถลจนเสียหายได้ เป็นต้น

เสาเหล็กเข็มพืด
เข็มชีทไพล์ สำหรับกำแพงกันดิน และแนวป้องกันน้ำ sheetpile ราคาถูก

เสาเหล็กเข็มพืด

เหล็กเข็มพืด


 


 
 
Section
Dimensions
Sectional Area
Weight
Moment of Intertia
Section Modulus
 
w
h
t
per pile
per pile
per wall width
per pile
per wall width
per pile
per wall width
 
mm
mm
mm
cm2
kg/m
kg/m2
cm4
cm4/m
cm3
cm3/m
 
in
in
in
in2
Lbs/ft
Lbs/ft2
in4
in4/ft
in3
in3/ft
SP-II
400
100
10.5
61.18
8.0
120.0
1240.0
8740
152.0
874.0
 
15.7
3.94
0.413
9.483
32.3
24.6
29.8
64
9.28
16.3
SP-IIIA
400
150
13.1
74.40
58.4
146.0
2790.0
22800
250.0
1520.0
 
15.7
5.91
0.516
11.53
39.2
29.9
67.0
167
15.3
28.3
SP-III
400
125
13.0
76.42
60.0
150.0
2220.0
16800
223.0
1340
 
15.7
4.92
0.512
11.85
40.3
30.7
53.3
123
13.6
24.9
SP-IV
400
170
15.5
96.99
76.1
190.0
4670.0
38600
362.0
2270.0
 
15.7
6.69
0.610
15.03
51.1
38.9
112.0
283
22.1
42.2
Note:
- Weight per linear length of wall is rounded off using the JIS Z 8401 - specifed formula:
Weight per section 
 x1,000
w (effective width)
- The inch sides printed in dotted area are converted from metric sizes for your reference
- The Hot-rolled sections listed in this table are rolled at specific intervals determined by Siam Yamato steel
- Contact us for product availability, rolling frequency and other pertinent information

Tolerances

TIS 1390-1996
(HOT ROLLED steel SHEET PILE "U" SHAPE)
Dimension
Height
Tolerance
+4%
Width (B)
+10
-5
Thickness
t<10
10< t <16
t > 16
+ 1.0
+ 1.2
+ 1.5
Length (L)
+ Not Spec
Deflection
L < 10m.
L > 10m.
Full Length (M) x 0.12% max.
Full Length - 10 m. x  0.10% + 12mm. max.
Camber
L < 10m.
L > 10.
Full Length (M) x 0.25% max.
Full Length - 10 m. x 0.20% + 25mm. max.
Difference in Vertically Cut Sections
Within 4% of Width

Note: The deflection shall be in the direction parallel to the sheet pile wall and the camber shall be in the direction vertical to the sheet pile wall
Black ribbon bottom left