ท่อเหล็ก ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

(อ้างอิงจาก "การใช้ท่อเหล็กในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ โดย นันทวัฒน์ สถิรไชยวิทย์ อนุกรรมการ คณะกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วสท.")

ท่อเหล็กรูปพรรณกับการก่อสร้าง
ท่อเหล็กรูปพรรณสำหรับการก่อสร้าง สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้เป็น 2 ประเภทหลักเช่นกัน คือ
1. ท่อเหล็กที่นำไปใช้เป็นงานโครงสร้าง เช่น การนำไปใช้ในส่วนของโครงสร้างของตัวอาคาร โครงสร้างเสา หลังคา ผนังอาคาร หรือแม้แต่การนำไปตกแต่งเพื่อความสวยงามของอาคาร
2. เหล็กที่ใช้กับงานระบบ ได้แก่ ระบบดับเพลิง ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล
ประเภทของการใช้งาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การใช้งาน
1. ท่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้าง โครงถัก หลังคา, โครงถักสะพาน, โครงถักป้ายจราจร, ท่อเหล็กสำหรับงานอุตสาหกรรม เหล็กรูปตัวซี,สำหรับโครงหลังคา,บ้านพักอาศัย และโรงงานอุตสาหกรรม
Carbon steel Tubes for General Structural Purposes
 ASTM A500 A, B, C, D  งานวิศวกรรมโยธา, งานสถาปัตยกรรม, งานเสาเข็ม, นั่งร้าน, และ งานโครงสร้างต่างๆ ฯลฯ 

 BS 1139:1990  Scaffolding (340-460)
 BS 6363: 1983  34/26, 43/36, 50/45
 BS 4360: 1990  G 43A
 EN 10219: 1997  235, 275 JOH, 355 J2H
 JIS G3444: 1994  STK 290, STK400, STK 490, STK500
 JIS G3466: 1988  STKR 400, STKR 490
 JIS G3454: 1988  STPG 370, STPG 400
มอก. TIS 107: 2533  HS 41, HS 50, HS 51
มอก.TIS 1228-2549  SSC 400
2. ท่อเหล็กกลมดำ สำหรับงานระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง, ระบบชลประทาน, ระบบประปา, ระบบท่อน้ำเย็น เครื่องปรับอากาศ ท่อชุบและท่ออาบสังกะสี มอก. 277 สำหรับระบบส่งน้ำการเกษตร, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบน้ำประปาภายในอาคาร ASTM A53 SCH 40 A, B  งานสาธารณูปโภค, งานเกษตรกรรม, งานประปา, แก๊ส, งานชลประทาน, งานระบบป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ

BS1387:1985 EXTRA-LIGHT, LIGHT, MEDIUM, HEAVY
BS 3601:1987 320, 360, 430
DIN 2439, 2440, 2441 LIGHT, MEDIUM, HEAVY
JIS G3452:1997 SGP
มอก. TIS 276:2532
TIS 277:2532
TYPE 1, 2, 3, 4
มอก.
TIS 427:2525
ชั้นคุณภาพ ก, ข, ค
ราคาท่อกลม ผิวดำ แปซิฟิกไพพ์ JIS G3452 (เปลี่ยนแปลงล่าสุด 18 พ.ค.57)
ท่อกลม ผิวดำ แปซิฟิกไพพ์ JIS G3452 ขนาด 1/2 นิ้ว 15 มม. หนา 2.8 มม. นน. 7.87 กก./เส้น ราคา 213.9 บ./เส้น
ท่อกลม ผิวดำ แปซิฟิกไพพ์ JIS G3452 ขนาด 3/4 นิ้ว 20 มม. หนา 2.8 มม. นน. 10.09 กก./เส้น ราคา 274.1 บ./เส้น
ท่อกลม ผิวดำ แปซิฟิกไพพ์ JIS G3452 ขนาด 1 นิ้ว 25 มม. หนา 3.2 มม. นน. 14.6 กก./เส้น ราคา 391.3 บ./เส้น
ท่อกลม ผิวดำ แปซิฟิกไพพ์ JIS G3452 ขนาด 1-1/4 นิ้ว 32 มม. หนา 3.5 มม. นน. 20.31 กก./เส้น ราคา 544.9 บ./เส้น
ท่อกลม ผิวดำ แปซิฟิกไพพ์ JIS G3452 ขนาด 1-1/2 นิ้ว 40 มม. หนา 3.5 มม. นน. 23.37 กก./เส้น ราคา 628 บ./เส้น
ท่อกลม ผิวดำ แปซิฟิกไพพ์ JIS G3452 ขนาด 2 นิ้ว 50 มม. หนา 3.8 มม. นน. 31.9 กก./เส้น ราคา 856.3 บ./เส้น
ท่อกลม ผิวดำ แปซิฟิกไพพ์ JIS G3452 ขนาด 2-1/2 นิ้ว 65 มม. หนา 4.2 มม. นน. 44.88 กก./เส้น ราคา 1,205.1 บ./เส้น
ท่อกลม ผิวดำ แปซิฟิกไพพ์ JIS G3452 ขนาด 3 นิ้ว 80 มม. หนา 4.2 มม. นน. 52.81 กก./เส้น ราคา 1,417.8 บ./เส้น
ท่อกลม ผิวดำ แปซิฟิกไพพ์ JIS G3452 ขนาด 3-1/2 นิ้ว 90 มม. หนา 4.2 มม. นน. 60.68 กก./เส้น ราคา 1,628.5 บ./เส้น
ท่อกลม ผิวดำ แปซิฟิกไพพ์ JIS G3452 ขนาด 4 นิ้ว 100 มม. หนา 4.5 มม. นน. 73.3 กก./เส้น ราคา 2,052 บ./เส้น
ท่อกลม ผิวดำ แปซิฟิกไพพ์ JIS G3452 ขนาด 5 นิ้ว 125 มม. หนา 4.5 มม. นน. 90.12 กก./เส้น ราคา 2,521.1 บ./เส้น
ท่อกลม ผิวดำ แปซิฟิกไพพ์ JIS G3452 ขนาด 6 นิ้ว 150 มม. หนา 5 มม. นน. 118.96 กก./เส้น ราคา 3,266.3 บ./เส้น
ท่อกลม ผิวดำ แปซิฟิกไพพ์ JIS G3452 ขนาด 8 นิ้ว 200 มม. หนา 4 มม. นน. 125.57 กก./เส้น ราคา 3,329.6 บ./เส้น
ท่อกลม ผิวดำ แปซิฟิกไพพ์ JIS G3452 ขนาด 8 นิ้ว 200 มม. หนา 4.5 มม. นน. 141.19 กก./เส้น ราคา 3,953.4 บ./เส้น
ท่อกลม ผิวดำ แปซิฟิกไพพ์ JIS G3452 ขนาด 8 นิ้ว 200 มม. หนา 5 มม. นน. 156.81 กก./เส้น ราคา 4,392.4 บ./เส้น
ท่อกลม ผิวดำ แปซิฟิกไพพ์ JIS G3452 ขนาด 8 นิ้ว 200 มม. หนา 5.5 มม. นน. 171.83 กก./เส้น ราคา 4,938.4 บ./เส้น
ท่อกลม ผิวดำ แปซิฟิกไพพ์ JIS G3452 ขนาด 8 นิ้ว 200 มม. หนา 5.8 มม. นน. 180.84 กก./เส้น ราคา 5,196.8 บ./เส้น
ท่อกลม ผิวดำ แปซิฟิกไพพ์ JIS G3452 วัตถุดิบ SGP ขนาด 10 นิ้ว 250 มม. หนา 4 มม. นน. 156.1 กก./เส้น ราคา 4,822.1 บ./เส้น
ท่อกลม ผิวดำ แปซิฟิกไพพ์ JIS G3452 วัตถุดิบ SGP ขนาด 10 นิ้ว 250 มม. หนา 4.5 มม. นน. 175.28 กก./เส้น ราคา 5,388.8 บ./เส้น
ท่อกลม ผิวดำ แปซิฟิกไพพ์ JIS G3452 วัตถุดิบ SGP ขนาด 10 นิ้ว 250 มม. หนา 5 มม. นน. 194.38 กก./เส้น ราคา 5,969 บ./เส้น
ท่อกลม ผิวดำ แปซิฟิกไพพ์ JIS G3452 วัตถุดิบ SGP ขนาด 10 นิ้ว 250 มม. หนา 6.6 มม. นน. 255.02 กก./เส้น ราคา 8,025.1 บ./เส้น
ท่อกลม ผิวดำ แปซิฟิกไพพ์ JIS G3452 วัตถุดิบ SGP ขนาด 12 นิ้ว 300 มม. หนา 4.5 มม. นน. 209.35 กก./เส้น ราคา 6,452.7 บ./เส้น
ท่อกลม ผิวดำ แปซิฟิกไพพ์ JIS G3452 วัตถุดิบ SGP ขนาด 12 นิ้ว 300 มม. หนา 5 มม. นน. 232.24 กก./เส้น ราคา 7,146 บ./เส้น
ท่อกลม ผิวดำ แปซิฟิกไพพ์ JIS G3452 วัตถุดิบ SGP ขนาด 12 นิ้ว 300 มม. หนา 6 มม. นน. 277.79 กก./เส้น ราคา 8,508.8 บ./เส้น
ท่อกลม ผิวดำ แปซิฟิกไพพ์ JIS G3452 วัตถุดิบ SGP ขนาด 12 นิ้ว 300 มม. หนา 6.9 มม. นน. 318.54 กก./เส้น ราคา 10,172.5 บ./เส้น
ท่อกลม ผิวดำ แปซิฟิกไพพ์ JIS G3452 วัตถุดิบ SGP ขนาด 14 นิ้ว 350 มม. หนา 4.5 มม. นน. 234.08 กก./เส้น ราคา 7,422.1 บ./เส้น
ท่อกลม ผิวดำ แปซิฟิกไพพ์ JIS G3452 วัตถุดิบ SGP ขนาด 14 นิ้ว 350 มม. หนา 5 มม. นน. 259.72 กก./เส้น ราคา 8,222.3 บ./เส้น
ท่อกลม ผิวดำ แปซิฟิกไพพ์ JIS G3452 วัตถุดิบ SGP ขนาด 14 นิ้ว 350 มม. หนา 7.9 มม. นน. 406.96 กก./เส้น ราคา 13,331.9 บ./เส้น
ท่อกลม ผิวดำ แปซิฟิกไพพ์ JIS G3452 วัตถุดิบ SGP ขนาด 16 นิ้ว 400 มม. หนา 6 มม. นน. 355.93 กก./เส้น ราคา 11,366.1 บ./เส้น
ท่อกลม ผิวดำ แปซิฟิกไพพ์ JIS G3452 วัตถุดิบ SGP ขนาด 16 นิ้ว 400 มม. หนา 7.9 มม. นน. 466.42 กก./เส้น ราคา 15,328.8 บ./เส้น

ราคาท่อกลม แปซิฟิกไพพ์ มาตรฐาน ASTM A53 เคลือบวานิช
ท่อกลม ASTM A53 เคลือบวานิช SCH 40 ขนาด 1/2 นิ้ว หนา 2.77 มม. นน. 7.63 กก./เส้น ราคา เกรด A 223.2 บ./เส้น ราคา เกรด B 225.3 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A53 เคลือบวานิช SCH 40 ขนาด 3/4 นิ้ว หนา 2.87 มม. นน. 10.15 กก./เส้น ราคา เกรด A 295.9 บ./เส้น ราคา เกรด B 299 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A53 เคลือบวานิช SCH 40 ขนาด 1 นิ้ว หนา 3.38 มม. นน. 15.02 กก./เส้น ราคา เกรด A 422.5 บ./เส้น ราคา เกรด B 427.7 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A53 เคลือบวานิช SCH 40 ขนาด 1-1/4 นิ้ว หนา 3.56 มม. นน. 20.37 กก./เส้น ราคา เกรด A 573 บ./เส้น ราคา เกรด B 579.2 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A53 เคลือบวานิช SCH 40 ขนาด 1-1/2 นิ้ว หนา 3.68 มม. นน. 24.33 กก./เส้น ราคา เกรด A 683 บ./เส้น ราคา เกรด B 690.3 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A53 เคลือบวานิช SCH 40 ขนาด 2 นิ้ว หนา 3.91 มม. นน. 32.68 กก./เส้น ราคา เกรด A 915.5 บ./เส้น ราคา เกรด B 926.9 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A53 เคลือบวานิช SCH 40 ขนาด 2-1/2 นิ้ว หนา 5.16 มม. นน. 51.85 กก./เส้น ราคา เกรด A 1,495.7 บ./เส้น ราคา เกรด B 1,513.3 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A53 เคลือบวานิช SCH 40 ขนาด 3 นิ้ว หนา 5.49 มม. นน. 67.83 กก./เส้น ราคา เกรด A 1,954.4 บ./เส้น ราคา เกรด B 1,977.2 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A53 เคลือบวานิช SCH 40 ขนาด 3-1/2 นิ้ว หนา 5.74 มม. นน. 81.53 กก./เส้น ราคา เกรด A 2,347.8 บ./เส้น ราคา เกรด B 2,373.7 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A53 เคลือบวานิช SCH 40 ขนาด 4 นิ้ว หนา 6.02 มม. นน. 96.55 กก./เส้น ราคา เกรด A 2778.5 บ./เส้น ราคา เกรด B 2,809.6 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A53 เคลือบวานิช SCH 40 ขนาด 5 นิ้ว หนา 6.55 มม. นน. 130.79 กก./เส้น ราคา เกรด A 3,759.3 บ./เส้น ราคา เกรด B 3,801.9 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A53 เคลือบวานิช SCH 40 ขนาด 6 นิ้ว หนา 7.11 มม. นน. 169.79 กก./เส้น ราคา เกรด A 4,876.1 บ./เส้น ราคา เกรด B 4,931.1 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A53 เคลือบวานิช SCH 40 ขนาด 8 นิ้ว หนา 8.18 มม. นน. 255.64 กก./เส้น ราคา เกรด A 7,585 บ./เส้น ราคา เกรด B 7,668.1 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A53 เคลือบวานิช SCH 20 ขนาด 10 (273) นิ้ว (มม.) หนา 6.35 มม. นน. 250.83 กก./เส้น ราคา เกรด A 7,850.7 บ./เส้น ราคาเกรด B 7,932.7 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A53 เคลือบวานิช SCH 30 ขนาด 10 (273) นิ้ว (มม.) หนา 7.8 มม. นน. 306.47 กก./เส้น ราคา เกรด A 9,543.5 บ./เส้น ราคาเกรด B 9,643.2 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A53 เคลือบวานิช SCH 40 ขนาด 10 (273) นิ้ว (มม.) หนา 9.27 มม. นน. 362.22 กก./เส้น ราคา เกรด A 11,046.4 บ./เส้น ราคาเกรด B 11,164.7 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A53 เคลือบวานิช SCH 60 ขนาด 10 (273) นิ้ว (มม.) หนา 12.7 มม. นน. 489.77 กก./เส้น ราคา เกรด A 15,146.1 บ./เส้น ราคาเกรด B 15,306 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A53 เคลือบวานิช SCH 20 ขนาด 12 (323.8) นิ้ว (มม.) หนา 6.35 มม. นน. 298.66 กก./เส้น ราคา เกรด A 9,365 บ./เส้น ราคาเกรด B 9,462.6 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A53 เคลือบวานิช SCH 30 ขนาด 12 (323.8) นิ้ว (มม.) หนา 8.38 มม. นน. 391.6 กก./เส้น ราคา เกรด A 12,191.2 บ./เส้น ราคาเกรด B 12,321 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A53 เคลือบวานิช SCH 40 ขนาด 12 (323.8) นิ้ว (มม.) หนา 10.31 มม. นน. 478.84 กก./เส้น ราคา เกรด A 14,583.6 บ./เส้น ราคาเกรด B 14,740.3 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A53 เคลือบวานิช SCH 10 ขนาด 14 (355.6) นิ้ว (มม.) หนา 6.35 มม. นน. 328.58 กก./เส้น ราคา เกรด A 10,707 บ./เส้น ราคาเกรด B 10,815 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A53 เคลือบวานิช SCH 20 ขนาด 14 (355.6) นิ้ว (มม.) หนา 7.92 มม. นน. 407.94 กก./เส้น ราคา เกรด A 13,216.7 บ./เส้น ราคาเกรด B 13,349.5 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A53 เคลือบวานิช SCH 30 ขนาด 14 (355.6) นิ้ว (มม.) หนา 9.52 มม. นน. 488.15 กก./เส้น ราคา เกรด A 15,753.3 บ./เส้น ราคาเกรด B 15,913.1 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A53 เคลือบวานิช SCH 40 ขนาด 14 (355.6) นิ้ว (มม.) หนา 11.13 มม. นน. 568.06 กก./เส้น ราคา เกรด A 17,967.1 บ./เส้น ราคาเกรด B 18,151.9 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A53 เคลือบวานิช SCH 10 ขนาด 16 (406.4) นิ้ว (มม.) หนา 6.35 มม. นน. 376.34 กก./เส้น ราคา เกรด A 12,312.7 บ./เส้น ราคาเกรด B 12,436.2 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A53 เคลือบวานิช SCH 20 ขนาด 16 (406.4) นิ้ว (มม.) หนา 7.92 มม. นน. 467.6 กก./เส้น ราคา เกรด A 15,198 บ./เส้น ราคาเกรด B 15,351.6 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A53 เคลือบวานิช SCH 30 ขนาด 16 (406.4) นิ้ว (มม.) หนา 9.52 มม. นน. 559.77 กก./เส้น ราคา เกรด A 18,113.5 บ./เส้น ราคาเกรด B 18,295.1 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A53 เคลือบวานิช SCH 40 ขนาด 16 (406.4) นิ้ว (มม.) หนา 12.7 มม. นน. 740.79 กก./เส้น ราคา เกรด A 23,429.6 บ./เส้น ราคาเกรด B 23,671.4 บ./เส้น

ราคาท่อกลม แปซิฟิกไพพ์ Pacific Pipe ASTM A-53 SCH 40 (ไม่เคลือบ)
ท่อกลม ASTM A-53 SCH 40 (ไม่เคลือบ) ขนาด 1/2 นิ้ว หนา 2.77 มม. นน. 7.63 กก./เส้น ราคา เกรด A 215.9 บ./เส้น ราคา เกรด B 219 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A-53 SCH 40 (ไม่เคลือบ) ขนาด 3/4 นิ้ว หนา 2.87 มม. นน. 10.15 กก./เส้น ราคา เกรด A 287.5 บ./เส้น ราคา เกรด B 291.7 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A-53 SCH 40 (ไม่เคลือบ) ขนาด 1 นิ้ว หนา 3.38 มม. นน. 15.02 กก./เส้น ราคา เกรด A 413.1 บ./เส้น ราคา เกรด B 417.3 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A-53 SCH 40 (ไม่เคลือบ) ขนาด 1-1/4 นิ้ว หนา 3.53 มม. นน. 20.37 กก./เส้น ราคา เกรด A 559.5 บ./เส้น ราคา เกรด B 565.7 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A-53 SCH 40 (ไม่เคลือบ) ขนาด 1-1/2 นิ้ว หนา 3.68 มม. นน. 24.33 กก./เส้น ราคา เกรด A 667.4 บ./เส้น ราคา เกรด B 676.8 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A-53 SCH 40 (ไม่เคลือบ) ขนาด 2 นิ้ว หนา 3.91 มม. นน. 32.68 กก./เส้น ราคา เกรด A 896.8 บ./เส้น ราคา เกรด B 908.2 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A-53 SCH 40 (ไม่เคลือบ) ขนาด 2-1/2 นิ้ว หนา 5.16 มม. นน. 51.85 กก./เส้น ราคา เกรด A 1473.9 บ./เส้น ราคา เกรด B 1490.5 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A-53 SCH 40 (ไม่เคลือบ) ขนาด 3 นิ้ว หนา 5.49 มม. นน. 67.83 กก./เส้น ราคา เกรด A 1927.4 บ./เส้น ราคา เกรด B 1949.2 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A-53 SCH 40 (ไม่เคลือบ) ขนาด 3-1/2 นิ้ว หนา 5.74 มม. นน. 81.53 กก./เส้น ราคา เกรด A 2316.6 บ./เส้น ราคา เกรด B 2343.6 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A-53 SCH 40 (ไม่เคลือบ) ขนาด 4 นิ้ว หนา 6.02 มม. นน. 96.55 กก./เส้น ราคา เกรด A 2743.2 บ./เส้น ราคา เกรด B 2775.4 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A-53 SCH 40 (ไม่เคลือบ) ขนาด 5 นิ้ว หนา 6.55 มม. นน. 130.79 กก./เส้น ราคา เกรด A 3715.7 บ./เส้น ราคา เกรด B 3758.3 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A-53 SCH 40 (ไม่เคลือบ) ขนาด 6 นิ้ว หนา 7.11 มม. นน. 169.79 กก./เส้น ราคา เกรด A 4823.2 บ./เส้น ราคา เกรด B 4879.2 บ./เส้น
ท่อกลม ASTM A-53 SCH 40 (ไม่เคลือบ) ขนาด 8 นิ้ว หนา 8.18 มม. นน. 255.64 กก./เส้น ราคา เกรด A 7486.4 บ./เส้น ราคา เกรด B 7569.5 บ./เส้น
กลับไปหน้ารายการเหล็ก

>> คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูราคาเหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย โรงงาน บลกท.

>> คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูราคาตะปู ตรามือ ได้มาตรฐานที่สุด