ราคาอ้างอิงในนี้อาจเป็นราคาไม่อัพเดท
กรุณาค้นหาผ่านช่อง Search ค้นหา เพื่อหาราคา ปัจจุบัน

ราคาเหล็ก H-BEAM เอชบีม เฮชบีม มอก. 1227-2536  17 ก.ค. 61 ราคาเหล็กบีม SYS ปรับตัวขึ้นอีก 50 สต.


เหล็กเอชบีม H-BEAMS
i beam, hbeam, wide flange, ต่างกันยังไง
หน้าตัดที่เป็นรูปทรงของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ทำให้เหล็กมีคุณสมบัติในการรับแรงในแนวต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยน้ำหนักที่เบากกว่าโครงสร้างคอนกรีต เหมาะสำหรับใช้งานโครงสร้างชนิดต่างๆ เช่น โรงงาน อาคารสูง สนามกีฬา เสาส่งไฟฟ้า ตลอดจนบ้านพักอาศัย เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน มีหน้าตัดเป็นรูปตัวเอช เรียกกันว่า H-beam มีปีกกว้าง (Wide Flange) เหมาะสำหรับงานโครงสร้างคาน เสา และโครงหลังคา ส่วนหน้าตัดรูปตัวไอ I-beam ปีกเหล็กจะหนาขึ้นที่โคนปีก จึงรับแรงสั่นสะเทือนได้ดี เหมาะกับงานเครื่องจักร รางเครน สำหรับเหล็กฉากหรือ Angle มีหน้าตัดรูปตัว L ใช้งานโครงสร้างหลังคา เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรศัพท์ อีกหน้าตัดหนึ่ง คือ รางน้ำ หรือ Channel มีหน้าตัดรูปตัว C นิยมใช้ทำคานรองรับส่วนประกอบต่างๆ เช่น บันได คานขอบนอก นอกจากนั้น เอชบีมที่นำมาตัดแบ่งตามยาว เรียกว่า Cut Beam หรือ Cut-T ใช้ทำโครงสร้างของ Truss แทนการใช้เหล็กฉากเชื่อมประกบกัน

ข้อดีของการใช้เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
+ ลดระยะเวลาการก่อสร้าง ทำให้ลดภาระดอกเบี้ยของโครงการ เปิดใช้งานได้รวดเร็ว
+ เตรียมงานจากโรงงานได้ และใช้แรงงานน้อยกว่าการก่อสร้างด้วยระบบอื่น
+ ออกแบบโครงสร้างให้มีช่วงเสากว้าง กว่าโครงสร้างระบบอื่น ไม่เปลืองพื้นที่ใช้งาน
+ ออกแบบงานสถาปัตยกรรมได้หลากหลายเช่น ตัดโค้ง ทำใครงสร้างโปร่ง หรือทำส่วนยื่่นได้มาก
+ โครงสร้างมีน้ำหนักเบา ทำให้ประหยัดฐานราก ลดการขนส่ง และพื้นที่กองเก็บวัสดุ
+ ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ และบำรุงรักษาได้สะดวกกว่าโครงสร้างอื่น
+ มีความแข็งแรง สามารถรับแรงสั่นสะเทือนและแผ่นดินไหว ได้ดีกว่าโครงสร้างระบบอื่น
+ ก่อสร้างในที่จำกัดได้สะดวก ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะฝุ่น
+ ดัดแปลง ต่อเติม หรือรื้อไปสร้างใหม่ได้ ไม่ต้องทุบทิ้ง
+ สามารถนำวัสดุมาหมุนเวียนได้ 100%

กระบวนการผลิตเหล็กโครงสร้าง รูปพรรณรีดร้อน เริ่มจากการนำเศษเหล็กมาหลอมในเบ้าขนาดใหญ่ด้วยความร้อนสูงกว่า 1600 องศาเซลเซียส จนกลายเป็นน้ำเหล็ก แล้วเติมโลหะปรุงแต่งส่วนผสมเพื่อให้มีความแข็งแรงตามเกรดที่ต้องการ เมื่อปรุงแต่งส่วนผสมแล้ว จึงนำมาหล่อให้เป็นแท่ง หลังจากนั้น นำเหล้กแท่งมารีดด้วยแท่นรีดขนาดใหญ่ ที่อุณหภูมิประมาณ 1200 องศาเซลเซียส รูปร่างหน้าตัดของเหล็กแท่งจะถูกลดขนาดและแปรเปลี่ยนไปตามแบบของลูกรีด จนมีขนาดมาตรฐาน จุดสำคัญในการการทำคือ การควบคุมส่วนประกอบทางเคมีของการหลอมแต่ละเบ้า Heat การรีดเหล็กร้อนให้เป็นรูปร่างที่มีความกว้างและความหนาให้พอดีตามที่กำหนด และการทดสอบความแข็งแรง

เนื่องจากผลิตโดยการหลอมและรีดร้อนขึ้นเป็นท่อน เหล็กโครงสร้างชนิดนี้จึงมีเนื้อเดียวกัน ไม่มีรอยเชื่อมระหว่างส่วนต่างๆ ดังนั้นคุณสมบัติของหน้าตัดจึงสม่ำเสมอกว่าเหล็กโครงสร้างชนิดอื่นเช่น เหล็กรูปพรรณกลวงซึ่งทำจากเหล็กม้วนและเชื่อมตามยาว กับเหล็กโครงสร้างรูปพรรณเชื่อมประกอบที่ทำจากเหล็กแผ่นสามชิ้นเชื่อมเข้าด้วยกัน

เกรดหรือชั้นคุณภาพ
เกรดของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เป็นตัวระบุความแข็งแรงของเนื้อเหล็ก เหล็กที่ใช้งานโครงสร้างมีความต้านแรงดึง Tensile Strength ในระดับ 400N/mm2 ขึ้นไป เช่น ASTM A36, JIS/TIS SS400, SM400 เป็นต้น

วิศวกรบางท่านอาจคุ้นเคยกับเหล็ก ASTM A36 เนื่องจากมีในตำราออกแบบที่มีพื้นฐานจากต่างประเทศ แต่ไม่สามารถหาได้ในท้องตลาด จึงมักเกิดปัญหาการใช้งาน ดังนั้นการออกแบบในปัจจุบันจึงต้องใช้เหล็กตามมาตรฐาน TIS 1227-2539 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กับเหล็กที่มีจำหน่ายในประเทศ

ผู้ใช้สามารถทราบคุณสมบัติของเหล็กที่นำมาใช้งานได้จากเอกสาร Mill Certificate ที่ออกโดยผู้ผลิตและที่ตัวเหล็กแต่ละท่อนมีสติ๊กเกอร์ระบุเกรด Heat no. อาคาร จะใช้เกรดสูง หรือ High-Strength ซึ่งมีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 490N/mm2 เช่น ASTM A572, ASTM A992, JIS/TIS SM490, SM520 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเกรดเฉพาะงาน เช่น โครงสร้างในทะเล แท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเล ที่ต้องใช้เหล็กโครงสร้างเกรดสูงและมีความต้านทานแรงกระแทกที่อุณหภูมิต่ำมากคือ -20องศา , -40องศา ซึ่งการผลิตและทดสอบก็จะเข้มงวดยิ่งขึ้น

เหล็ก เอชบีม เฮชบีม H-beam ต่างกับ ไอบีม I-beam อย่างไร?

เหล็กทั้ง 2 หน้าตัดนี้ มีข้อแตกต่างกันอยู่ 2 ด้าน คือ 
   1 ด้านการนำไปใช้งาน 
         เหล็กเอชบีม H-beam จะนำไปใช้ในงานก่อสร้างอาคาร เป็นชิ้นส่วนของ เสา คาน โครงหลังคา ฯลฯ H-BEAM มีขนาดหน้าตัดให้เลือกที่หลากหลาย ตั้งแต่ H100x50mm. จนถึงขนาดใหญ่สุด H900x300mm. ทำให้ H-BEAM นั้นถูกเลือกใช้ในงานที่หลากหลาย ทั้งโครงสร้างอาคาร โครงหล้งคา โครงสร้างโรงงาน หรืองานโครงการขนาดใหญ่เป็นต้น เช่น โรงจอดเครื่องบิน
         เหล็กไอบีม I-beam จะนิยมนำไปทำรางเคน Crane Girder ที่ไว้ใช้ยกของที่มีน้ำหนักมาก แะเหล็กไอบีมนี้ ถูกผลิตขึ้นมากเพื่อใช้ในงานที่เฉพาะเจาะจงมากกว่า เช่น รางเลื่อนของเครนในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะความหนาของ Flange ปีกที่ยื่นออกมา ที่มาก และมีลักษระ Taper เรียวที่ปลาย ไม่เหมือนกับ H-beam ที่มีความหนาของ Flange เท่ากันตลอด ส่งผลให้โดยทั่วไป I-beam จะสามารถรับแรงกระแทกได้ดี แต่ก็จะมีน้ำหนักที่มากกว่า เอชบีม H-Beam ในขณะที่หน้าตัดเท่ากัน เช่น
H 300x150x6.5x9mm. นน. 36.7 กก./ม.
I 300x150x8x13mm. นน. 48.3 กก./ม. ซึ่งจะเห็นได้ว่า I-Beam มีน้ำหนักมากกว่าถึง 32%
   2 ด้านลักษณะรูปร่าง จุดแตกต่างของเหล็กทั้ง 2 หน้าตัด คือ ปีก Flange ทั้งบนและล่างของเหล็ก H-beam จะเป็นแผ่นเรียบหนาเท่ากันตลอด ส่วนของเหล็กไอบีม I-beam ทั้งปีกบนและล่างจะเป็นแผ่นเอียง หรือ Taper Flange ซึ่งขนาดหน้าตัดเหล็กที่เท่ากัน I-beam จะมีน้ำหนักต่อเมตรสูงกว่า H-beam เนื่องจากเหล็ก I-beam จะมีความหนาของเหล็กมากกว่าเพื่อรองรับแรงกระแทก และการเคลื่อนที่จากรางเครน

ทำไมถึงไม่มีเหล็กหน้าตัด ไวด์แฟรงค์ Wide Flange ใน มอก.


Wide Flange หรือ W-Shape เป็นหน้าตัดเหล็กตามมาตรฐาน ASTM ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามมาตรฐานในประเทศไทย จะเรียกเหล็กหน้านี้ว่า H-Beam ตาม มอก. 1227-2539


อะไรคือข้อแตกต่างระหว่าง SM400 SS400SM400 เป็นสินค้าที่ผลิตมาโดยผ่านการควบคุมคาร์บอน และจะสามารถรับน้ำหนักได้มากว่า SS400 สินค้า SS400 เป็นสินค้าสำหรับงานเจาะรูประเภท ขนาด น้ำหนักต่อเส้น (กก.) ราคาหน้าโรงงาน ปรับปรุงล่าสุด 30 พ.ค.59
เฮชบีม H-Beam  100x100x6x8mm ยาว 6ม.   103.20  2,318.90
เฮชบีม H-Beam 100x100x6x8mm ยาว 6ม.  206.40  4,681.98
เฮชบีม H-Beam 125x125x6.5x9mm ยาว 6ม.  142.80  3,208.72
เฮชบีม H-Beam 125x125x6.5x9มม. ยาว 12ม.  285.60  6,478.55
เฮชบีม H-Beam 150x150x7x10มม. ยาว 6ม.  189.00  4,246.83
เฮชบีม H-Beam 150x150x7x10มม. ยาว 9ม.  283.50  6,430.70
เฮชบีม H-Beam 150x150x7x10มม. ยาว 12ม.  378.00  8,574.55
เฮชบีม H-Beam 175x175x7.5x11มม. ยาว 6ม.  241.20  5,419.76
เฮชบีม H-Beam 175x175x7.5x11มม. ยาว 12ม.  482.40  10,942.76
เฮชบีม H-Beam 200x200x8x12มม. ยาว 6ม.  299.40  6,727.52
เฮชบีม H-Beam 200x200x8x12มม. ยาว 9ม.  449.10  10,187.38
เฮชบีม H-Beam 200x200x8x12มม. ยาว 12ม.  598.80  13,583.18
เฮชบีม H-Beam 250x250x9x14มม. ยาว 6ม.  434.40  9,760.97
เฮชบีม H-Beam 250x250x9x14มม. ยาว 9ม.  651.60  14,780.89
เฮชบีม H-Beam 250x250x9x14มม. ยาว 12ม.  868.80  19,707.86
เฮชบีม H-Beam 300x300x10x15มม. ยาว 6ม.  564.00  12,673.08
เฮชบีม H-Beam 300x300x10x15มม. ยาว 6ม. SM520  564.00  13,276.56
เฮชบีม H-Beam 300x300x10x15มม. ยาว 9ม.  846.00  19,190.66
เฮชบีม H-Beam 300x300x10x15มม. ยาว 12ม.  1,128.00  25,587.55
เฮชบีม H-Beam  350x350x12x19มม. ยาว 6ม.  822.00  19,789.65
เฮชบีม H-Beam 350x350x12x19มม. ยาว 9ม.  1,233.00  29,948.34
เฮชบีม H-Beam 350x350x12x19มม. ยาว 12ม.  1,644.00  39,931.12
เฮชบีม H-Beam 400x400x13x21มม. ยาว 6ม.  1,032.00  25,839.22
เฮชบีม H-Beam 400x400x13x21มม. ยาว 9ม.  1,548.00  39,090.10
hbeam เหล็กสำหรับงานโครงสร้างเสาคาน และโครงถักขนาดใหญ่ construction work pillar beam truss structure
Nominal Size 
Weight
Sectional Dimension
Sectional Area
Moment of Inertia
Radius of Gyration
Modulus of Section 
H
B
t1
t2
r
Ix
Iy
ix
iy
Zx
Zy
mm
kg/m
mm
mm
mm
mm
mm
cm2
cm4
cm4
cm
cm
cm3
cm3
100x50
9.30
100
50
5.0
7
8
11.85
187
14.8
3.98
1.12
37.5
5.91
100x100
17.2
100
100
6.0
8
10
21.90
383
134
4.2
2.47
77
27
125x125
23.8
125
125
6.5
9
10
30.31
847
293
5.3
3.11
136
47
150x75
14.0
150
75
5.0
7
8
17.85
666
50
6.1
1.66
89
13
150x100
21.1
148
100
6.0
9
11
26.84
1020
151
6.2
2.37
138
30
150x150
31.5
150
150
7.0
10
11
40.14
1640
563
6.4
3.75
219
75
175x175
40.2
175
175
7.5
11
12
51.21
2880
984
7.5
4.38
330
112
200x100
18.2
198
99
4.5
7
11
23.18
1580
114
8.3
2.21
160
23
 
21.3
200
100
5.5
8
11
27.16
1840
134
8.2
2.22
184
27
200x150
30.6
194
150
6.0
9
13
39.01
2690
507
8.3
3.61
277
68
200x200
49.9
200
200
8.0
12
13
63.53
4720
1600
8.6
5.02
472
160
 
56.2
200
204
12.0
12
13
71.53
4980
1700
8.4
4.88
498
167
 
65.7
208
202
10.0
16
13
83.69
6530
2200
8.8
5.13
628
218
250x125
25.7
248
124
5.0
8
12
32.68
3540
255
10.4
2.79
285
41
 
29.6
250
125
6.0
9
12
37.66
4050
294
10.4
2.79
324
47
250x175
44.1
244
175
7.0
11
16
56.24
6120
984
10.4
4.18
502
113
250x250
64.4
244
252
11.0
11
16
82.06
8790
2940
10.3
5.98
720
233
 
66.5
248
249
8.0
13
16
84.70
9930
3350
10.8
6.29
801
269
 
72.4
250
250
9.0
14
16
92.18
10800
3650
10.8
6.29
867
292
 
82.2
250
255
14.0
14
16
104.70
1150
3880
10.5
6.09
919
304
300x150
32.0
298
149
5.5
8
13
40.80
6320
442
12.4
3.29
424
59
 
36.7
300
150
6.5
9
13
46.78
7210
508
12.4
3.29
481
68
300x200
56.8
294
200
8.0
12
18
72.38
1130
1600
12.5
4.71
771
160
 
65.4
298
201
9.0
14
18
83.39
1330
1900
12.6
4.77
893
189
300x300
84.5
294
302
12.0
12
18
107.7
16900
5520
12.5
7.16
1150
365
 
87.0
298
299
9.0
14
18
110.80
18800
6240
13.0
7.51
1270
417
 
94.0
300
300
10.0
15
18
119.80
20400
6750
13.1
7.51
1360
450
 
106.0
300
305
15.0
15
18
134.80
21500
7100
12.6
7.26
1440
466
 
106.0
304
301
11.0
17
18
134.80
23400
7730
13.2
7.57
1540
514
350x175
41.4
346
174
6.0
9
14
52.68
11100
792
14.5
3.88
611
91
 
49.6
350
175
7.0
11
14
63.14
13600
984
14.7
3..95
775
112
 
57.8
354
176
8.0
13
14
73.68
16100
1180
14.8
4.01
909
134
350x250
69.2
336
249
8.0
12
20
88.15
18500
3090
14.5
5.92
1100
248
 
79.7
340
250
9.0
14
20
101.50
21.700
3650
14.6
6.00
1280
292
350x350
106.0
338
351
13.0
13
20
135.30
28200
9380
14.4
8.33
1670
534
 
115.0
344
348
10.0
16
20
146.00
33300
11200
15.1
8.78
1940
646
 
131.0
344
354
16.0
16
20
166.60
35300
11800
14.6
8.43
2050
669
 
137.0
350
350
12.0
19
20
173.90
40300
13600
15.2
8.84
2300
776
 
156.0
350
357
19.0
19
20
198.40
42800
14400
14.7
8.53
2450
809

 Value Series
These sizes can also be used for H-Piles
Please contact us in advance for these items
Normal Size
Weight
Sectional Dimension
Sectional Area
Moment of Inertia
Radius of Gyration
Modulus of Section
H
B
t1
t2
r
 
Ix
Iy
ix
iy
Zx
Zy
mm
kg/m
mm
mm
mm
mm
mm
cm2
cm4
cm4
cm
cm
cm3
cm3
400x200
56.6
396
199
7.0
11
16
72.16
20000
1450
16.7
4.48
1010
145
66.0
400
200
8.0
13
16
84.12
23700
1740
16.8
4.54
1190
174
75.5
404
201
9.0
15
16
96.16
27500
2030
16.9
4.60
1360
202
400x300
94.3
386
299
9.0
14
22
120.10
33700
6240
16.7
7.21
1740
418
107.0
390
300
10.0
16
22
136.00
38700
7210
16.9
7.28
1980
481
400x400
140.0
388
402
15.0
15
22
178.50
49000
16300
16.6
9.54
2520
809
147.0
394
398
11.0
18
22
186.80
56100
18900
17.3
10.10
2850
951
172.0
400
400
13.0
21
22
218.70
66600
22400
17.5
10.10
3330
1120
 
197.0
400
408
21.0
21
22
250.70
70900
23800
16.8
9.75
3540
1170
232.0
414
405
18.0
28
22
295.4
92800
31000
17.7
10.20
4480
1530
450x200
66.2
446
199
8.0
12
18
84.30
28700
1580
18.5
4.33
1290
159
 
76.0
450
200
9.0
14
18
96.76
33500
1870
18.6
4.40
1490
187
 
88.9
456
201
10.0
17
18
113.3
40400
2310
18.9
4.51
1770
230
450x300
106.0
434
299
10.0
15
24
135.00
46800
6690
18.6
7.04
2160
448
 
124.0
440
300
11.0
18
24
157.4
56100
8110
18.9
7.18
2550
541
145.0
446
302
13.0
21
24
184.30
66400
9660
19.0
7.24
2980
639
500x200
79.5
496
199
9.0
14
20
101.30
41900
1840
20.3
4.27
1690
185
 
89.6
500
200
10.0
16
20
114.20
47800
2140
20.5
4.33
1910
214
 
103.0
506
201
11.0
19
20
131.30
56500
2580
20.7
4.43
2230
257
500x300
114
482
300
11.0
15
26
145.50
60400
6760
20.4
6.82
2500
451
 
128.0
488
300
11.0
18
26
163.50
71000
8110
20.8
7.04
2910
541
 
150.0
494
302
13.0
21
26
191.40
83800
9660
20.9
7.10
3390
640
600x200
94.6
596
199
10.0
15
22
120.50
68700
1980
23.9
4.05
2310
199
 
106.0
600
200
11.0
17
22
134.40
77600
2280
24.0
4.12
2590
228
 
120.0
606
201
12.0
20
22
152.50
90400
2720
24.3
4.22
2980
271
 
134.0
612
20002
13.0
23
22
170.70
103000
3180
24.6
4.31
3380
314
600x300
137.0
582
300
12.0
17
28
174.50
103000
7670
24.3
6.63
3530
511
 
151.0
588
300
12.0
20
28
192.50
118000
9020
24.8
6.85
4020
601
 
175.0
594
302
14.0
23
28
222.40
137000
10600
24.9
6.90
4620
701
700x300
166
692
300
13.0
20
28
211.50
172000
9020
28.6
6.53
4980
602
 
185.0
700
300
13.0
24
28
235.50
201000
10800
29.3
6.78
5760
722
800x300
191.0
792
300
14.0
22
28
243.4
254000
9930
32.3
6.39
6410
662
 
210.0
800
300
14.0
26
28
267.4
29000
11700
33.0
6.62
7290
782
900x300
213.0
890
299
15.0
23
28
270.90
345000
10300
35.7
6.16
7760
688
 
243.0
900
300
16.0
28
28
309.80
411000
12600
36.4
6.39
9140
843
 
286.0
912
302
18.0
34
28
364.0
498000
15700
37.0
6.56
10900
1040


Tolerances TIS 1227-1996 H-BEAMS

Dimension
Remark
Depth (H)
H < 380
380 < H < 580
> 580
+2.0
+3.0
+4.0
 เหล็ก H beam, H Beam diagram
Width (B)
B < 95
95 < B < 190
> 190
+2.0
+2.5
+3.0
Thickness
(t1, t2)
t1
t1 < 16
16 < t1 < 25
25 < t1 < 40
+0.7
+1.0
+1.5
t2
t2 < 16
16 < t2 < 25
25 < t1 < 40
+1.0
+1.5
+1.7
Length (L)
L < 7m.
+40
0
L > 7m.
40+ (no.of meter of L-7)x5
0
Squareness (T)
H < 300
B < 150
B > 150
< 1.5
< 1.0% of B
 
 H beam
H > 300
B < 125
B > 125
< 1.5
< 1.2% of B
Bend
H < 300
H > 300
< 0.15% of L
< 0.10% of L
To be applied to bend such as sweep and camber
Eccentricity (S)
H < 300 & B < 200
H < 300 & B > 200
+2.5
+3.5
 H beam
Concavity of web (W)
H < 400
400 < H < 600
H > 600
2.0
2.5
3.0
 H Beam
Squareness of cut end (e)
H < 187.5
B < 187.5
H > 187.5
B > 187.5
< 3.0mm.
< 3.0mm.
< 1.6% of H
< 1.6% of B
 H beam
Mass (kg/m.)
t < 10
t > 10
+5%
+4%
1. The maximum thickness shall be applied
2. These tolerances shall apply in the purchase
of a single set of structural steel of the same size
and thickness comprising not less than 10 pieces
and a mass of not less than 1,000kg.

คู่มือการใช้งาน

+ โปรดระมัดระวังอันตรายจากสะเก็ดไฟ ความร้อน กระแสไฟฟ้า และละอองฝุ่นในขณะทำงานกับเหล็ก เช่น ตัด เจียร เจาะรู เชื่อมเหล็ก หรือ การทำงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย
+ การกองเก็บสินค้า ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ต้องตรวจสอบความสามารถในการรับน้ำหนัก และการสั่นสะเทือนของสถานที่กองเก็บ ทำให้สามารถกองเก็บได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง
+ หากกองสินค้าในบริเวณที่มีการสัญจร ต้องมีป้ายหรือแถบสีกั้น ให้เห็นเด่นชัด และปลอดภัยต่อผู้สัญจร
+ การเคลื่อนย้าย สามารถยกติดตั้งในสถานที่ต่างๆ ต้องใช้อุปกรณ์ และวิธีการยกที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย

ข้อแนะนำในการทำงานอย่างปลอดภัย
1. การจัดกองเก็บสินค้าอย่างปลอดภัย
+ ไม่รองสินค้าวางแนวเดียวกันกับหมอนรอง
+ กองสินค้าเป็นระเบียบและวางหัวเสมอกัน
+ ไม่กองเอียง ใช้อุปกรณ์รอง เช่น ไม้ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์
+ พื้นอยู่ในสภาพสมบูรณ์และสามารถรับน้ำหนักสินค้าที่จะกองเก็บได้

การบรรทุกสินค้าอย่างปลอดภัย
+ วางสินค้าให้ตรงกลางรถ ไม่เอียง
+ ใช้อุปกรณ์รองและช่วยรัดที่แข็งแรงเพียงพอ เช่น แผ่นรองยาง ใช้ตะขอเกี่ยว และโซ่ขนาด 10มม. ขึ้นไป
+ รัดโช่อย่างน้อย 2 เส้น หัวท้าย

การโยกย้ายสินค้าอย่างปลอดภัย
+ สินค้ามีน้ำหนัก ไม่เกิน 6 ตัน/มัด
+ ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร ลวดมัดสินค้า และใช้เครื่องจักรที่เหมาะสม เช่น รถงา
+ โปรดสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย เช่น ถุงมือ รองเท้า
+ ไม่ควรนั่งหรือยืนอยู่บริเวณรัศมีการยกสินค้า หรือกองเก็บสินค้า
+ ยืนบนกองสินค้า ระวังลื่น โปรดใช้ความระมัดระวัง

การเก็บเหล็ก