รวมลิงค์   
"อิฐมวลเบา ทางเลือก"

ปูนดอกบัว

ปูนก่อ ฉาบอิฐมวลเบา TTM

ซีเมนต์บอร์ด ตราพระอาทิตย์ 

รวมผลิตภัณฑ์คอนวูด

ไม้คอนวูด 

รวมผลิตภัณฑ์เฌอร่า

วัสดุไม้เทียบเฌอร่า สำหรับงานหลังคา งานผนัง งานพื้น


ไม้ฝาเฌอร่า 

ไม้ตกแต่งเฌอร่า 

ไม้รั้วเฌอร่า

เฌอร่าบอร์ด shera BOARD

เฌอร่าพลาย shera Ply

กระเบื้องมุงหลังคา shera Zedar เฌอร่า ซีดาร์

กระเบื้องลอนคู่ ตราเพชร 

กระเบื้อง CT ตราเพชร คอนกรีต (เหมือนซีแพคโมเนีย) 

กระเบื้องอดามัส (เหมือนเพรสทีจ)

กระเบื้องเจียระไน ตราเพชร (เหมือนไอยร่า หรือ นิวสไตล์) 

กระเบื้องจตุลอน ตราเพชร (เหมือนลอนคู่) 

กระเบื้องลอนเล็กตราเพชร

หลังคาเฌอร่า สเลท (เหมือนไอยร่า)

หลังคาเฌอร่า ห้าห่วง ชิงเกิ้ล