ราคากระเบื้องห้าห่วง ชิงเกิ้ล Shingle ราคาถูก

กระเบื้องหลังคาห้าห่วง ชิงเกิ้ล กระเบื้องหลังคาห้าห่วง ชิงเกิ้ล

กระเบื้องหลังคาห้าห่วง ชิงเกิ้ล เหมาะกับการติดตั้งหลังคา ทั้งทรงจั่ว ปั้นหยา โดยทางโรงงานแนะนำให้เรียวแผ่นทิศทางจากขวาไปซ้าย เนื่องจากไม่ต้องยกแผ่นหลังคาเพื่อวางแผ่นต่อไป และแผ่นแรกให้ยื่นเลยไม้บัวปั้นลมออกไป 2 ซม. ซึ่งการเรียงกระเบื้องหลังคาห้าห่วง ชิงเกิ้ล แถวแรก ควรวางให้เต็มแว และแผ่นริมสุด ต้องยื่นเลยจากไม้บัวปั้นลมออกไป 2 ชม. เช่นกัน

ข้อมูลจำเพาะ

 • ขนาด กระเบื้อง 33 x 42 เซนติเมตร
 • น้ำหนักกระเบื้อง 5.2 กิโลกรัม
 • ระยะแป 31-33 เซนติเมตร
 • จำนวนการใช้ 10-11 แผ่น / ตร.ม.
 • ความลาดชันหลังคาต่ำสุด 25 องศา
 • ความกว้างสุทธิหลังซ้อนทับ : 30 ซม.
 • Technical Data
 • Tile Size 33 x 42 cm.
 • Weight 5.2 kg.
 • Purlin Space 31-33 cm.
 • Usage Amount 10-11 tiles/sq.m.
 • Minimum Roof Angle 25 Degree
 • Net of overlaping length : 30