ปูนตราดอกบัว 
คำตอบของทุกงานปูน 
 
 
 
ราคารับหน้าโรงงาน มีราคาพิเศษสำหรับงานโครงการ

 ปูนดอกบัว บัวแดง
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1
 
      
 
 ปูนดอกบัวฟ้า
ปูนซีเมนต์ผสม สูตรคุ้มค่า
ก่อ ฉาบ เท
 
      
 
 ปูนดอกบัวพิเศษ
เพาเวอร์

ปูนซีเมนต์ผสม สูตร เข้ม
ก่อ ฉาบ เท
        
ปูนดอกบัวส้ม
ปูนซีเมนต์สูตรพิเศษ  
 
       
       
     
ราคา 90.44บาท/ถุง
 
 
 
 ราคา 81.09 บาท/ถุง
 
 
 
 ราคา 68.59บาท/ถุง
   
 ราคา 95.64บาท/ถุง
บรรจุ 50 กก./ถุง
 
 
 
 บรรจุ 50 กก./ถุง
 
 
 
 บรรจุ 40 กก./ถุง
   
 บรรจุ 40 กก./ถุง
                       
 

  ปูนก่อทั่วไป
ปูนสำเร็จรูป
ผสมน้ำใช้ได้ทันที
ก่อเนี๊ยบ ได้งานไว
 
      
 
 ปูนฉาบทั่วไป
ปูนสำเร็จรูป
 
ผสมน้ำใช้ได้ทันที
ฉาบลื่น เบาแรง
 
      
 
ปูนฉาบอิฐมวลเบา
 ปูนสำเร็จรูป
บัวมอร์ต้า ฉาบอิฐมวลเบา
ผสมน้ำใช้ได้ทันที
ฉาบเนียน เหนียวลื่น
      
ปูนก่ออิฐมวลเบา
ปูนสำเร็จรูป
บัวมอร์ต้า ก่ออิฐมวลเบา
ผสมน้ำใช้ได้ทันที
ก่อเนี๊ยบ ได้งานไว
 
       
             
ราคา โปรดสอบถาม บาท/ถุง
 
 
 
 ราคา โปรดสอบถาม บาท/ถุง
 
 
 
 ราคา โปรดสอบถาม บาท/ถุง
   
 ราคา โปรดสอบถาม บาท/ถุง
บรรจุ 50 กก./ถุง
 
 
 
 บรรจุ 50 กก./ถุง
 
 
 
 บรรจุ 50 กก./ถุง
     บรรจุ 50 กก./ถุง
 

                     
 ดอกบัวเขียว
     
 ปูนตราปลาฉลาม
             
     
 
             
 
ราคา  105.10 บาท/ถุง
     
ราคา  138.05 บาท/ถุง
             
บรรจุ 50 กก./ถุง
     
 บรรจุ 50 กก./ถุง