ผลิตภัณฑ์ยาง สำหรับงานวัสดุก่อสร้าง
ราคาโรงงาน


ยางเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการเสียดทานได้ดี วัสดุมีความคงทนต่อสภาพอากาศ และมีความยืดหยุ่นที่ดี จึงมักเป็นวัสดุที่นิยมใช้กับคอนกรีต ไม่ว่าจะเป็นบริเวณรอยต่อ เพื่อลดการเสียดทานของตัวคอนกรีต หรือติดตั้งเพื่อลดการเฉี่ยวชนเนื้อคอนกรีตได้ดี วัสดุยางที่ดี ควรมี มอก. และได้รับมาตรฐานตามที่อุตสาหกรรมก่อสร้างวางไว้