ท่อพีวีซี อริยะ ARR ราคาถูก

ท่อพีวีซีสำหรับระบบน้ำดื่ม ประปา และการเกษตร uPVC Pipe for drinking water and agricultural use

ท่อพีวีซี อริยะ มีคุณลักษณะพิเศษ เป็นท่อและอุปกรณ์ข้อต่อพีวีซีแข็ง

ของเหลวสามารถไหลผ่านได้สะดวกและสม่ำเสมอ เนื่องจากมีผิวเรียบ ทำให้มีแรงเสียดทานน้อย

ปลอดภัยจากสารพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ น้ำที่ไหลผ่านท่อจะไม่มีรส สี กลิ่น ผิดไปจากเดิม

ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี ทนกรด ด่าง สารเคมี เกือบทุกประเภท ไม่เป็นสนิม ไม่ผุกร่อน

ไม่ลามไฟ

ทนต่อสภาพแวดล้อม ทนแดด ทนฝน ทนเชื้อรา โดยเฉพาะเมื่อฝังตัวอยู่ใต้ดิน

เป็นฉนวนไฟฟ้า พีวีซีมีค่าความนำไฟฟ้า มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า ทนทานต่อแรงดันสูง

ทนแรงดันภายในท่อได้ดี

ทนต่อแรงกระแทก และแรงกดจากภายนอก

สะดวกในการติดตั้ง โดยใช้น้ำยาประสานท่อ

ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17-2532 สีฟ้า Conforming to TIS 17-2532 Standard for unplasticized polyvinyl chloride pipes for drinking water service in Arctic blue color

ใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ท่อรับความดัน ท่อระบายน้ำทิ้ง มีความยาวมาตรฐานที่ 4,000+30มม. For application in portable water supply and distribution, drainage and etc. Pipe standard length at 4,000+30mm.

มีกาความคุมคุณภาพที่ดี ท่อพีวีซี อริยะ ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอน อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ท่อพีวีซีได้รับมาตรฐาน มอก. 17-2532 และ มอก. 216-2524 และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยมีการตรวจสอบคุณภาพทางด้านมิติ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่สูง ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ ความต้านทานแรงกด ความต้านทานแรงกระแทก ความทน ความดัน้ำ เป็นต้น