ท่อ PVC สีฟ้า ท่อน้ำ ท่อประปา ข้อต่อท่อ ข้องอ ข้อโค้ง อุปกรณ์ท่อ อริยะ ARR ทุกขนาด ราคาถูก ดูกราฟราคา

ท่อพีวีซี อริยะ ARR เป็นท่อที่ได้ผ่านมาตรฐาน อุตสาหกรรม มอก. 17-2532 และ 216-2524 โดยมีการตรวจสอบคุณภาพ ทั้งด้านการกดทับ การกระแทก การทนความดันน้ำ เป็นอย่างดี ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17-2532 สีฟ้า Conforming to TIS 17-2532 Standard for unplasticized polyvinyl chloride pipes for drinking water service in Arctic blue color ใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ท่อรับความดัน ท่อระบายน้ำทิ้ง มีความยาวมาตรฐานที่ 4,000+30มม. For application in portable water supply and distribution, drainage and etc. Pipe standard length at 4,000+30mm. มีกาiความคุมคุณภาพที่ดี โดย ท่อพีวีซี อริยะ ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอน อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ท่อพีวีซีได้รับมาตรฐาน มอก. 17-2532 และ มอก. 216-2524 และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยมีการตรวจสอบคุณภาพทางด้านมิติ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่สูง ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ ความต้านทานแรงกด ความต้านทานแรงกระแทก ความทน ความดันน้ำ เป็นต้น 

arr,pvc,pipes,ท่อพีวีซี,อริยะ,สีฟ้า,ราคาถูก,ท่อพีวีซี,อะริยะ,ariya,arr,เอ อาร์ อาร์ 

 

ท่อพีวีซีสำหรับระบบน้ำดื่ม ประปา และการเกษตร ผลิตมาจาก วัสดุประเภท uPVC Pipe for drinking water and agricultural use

  • ท่อพีวีซี อริยะ ARR มีคุณลักษณะพิเศษ เป็นท่อและอุปกรณ์ข้อต่อพีวีซีแข็ง ทำให้ของเหลวสามารถไหลผ่านได้สะดวกและสม่ำเสมอ เนื่องจากมีผิวเรียบ ทำให้มีแรงเสียดทานน้อย
  • ท่อพีวีซี อริยะ ARR ปลอดภัยจากสารพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ น้ำที่ไหลผ่านท่อจะไม่มีรส สี กลิ่น ผิดไปจากเดิม
  • ท่อพีวีซี อริยะ ARR ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี ทนกรด ด่าง สารเคมี เกือบทุกประเภท ไม่เป็นสนิม ไม่ผุกร่อน
  • ท่อพีวีซี สีฟ้า อริยะ ไม่ลามไฟ
  • ท่อพีวีซี อริยะ ARR ทนต่อสภาพแวดล้อม ทนแดด ทนฝน ทนเชื้อรา โดยเฉพาะเมื่อฝังตัวอยู่ใต้ดิน
  • ท่อพีวีซี อริยะ ARR เป็นฉนวนไฟฟ้า พีวีซีมีค่าความนำไฟฟ้า มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า ทนทานต่อแรงดันสูง
  • ท่อพีวีซี อริยะ ARR ทนแรงดันภายในท่อได้ดี 
  • ท่อ อริยะ ARR ทนต่อแรงกระแทก และแรงกดจากภายนอก
  • ท่อพีวีซี อริยะ ARR สะดวกในการติดตั้ง โดยใช้น้ำยาประสานท่อ


ท่อ PVC สีฟ้า Blue PVC Pipes ท่อประปา ท่อน้ำ Water Supply Pipes