ราคาเหล็ก WIDE FLANGE ไวด์แฟรงค์ ไวด์แฟลงจ์ มอก. 1227-2536 ปรับปรุง 2 ม.ค. 61

* * โปรดสอบถามราคาพิเศษ * *
หน้าตัดที่เป็นรูปทรงของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ทำให้เหล็กมีคุณสมบัติในการรับแรงในแนวต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยน้ำหนักที่เบากกว่าโครงสร้างคอนกรีต เหมาะสำหรับใช้งานโครงสร้างชนิดต่างๆ เช่น โรงงาน อาคารสูง สนามกีฬา เสาส่งไฟฟ้า ตลอดจนบ้านพักอาศัย เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน มีหน้าตัดเป็นรูปตัวเอช เรียกกันว่า H-beam มีปีกกว้าง (Wide Flange) เหมาะสำหรับงานโครงสร้างคาน เสา และโครงหลังคา ส่วนหน้าตัดรูปตัวไอ I-beam ปีกเหล็กจะหนาขึ้นที่โคนปีก จึงรับแรงสั่นสะเทือนได้ดี เหมาะกับงานเครื่องจักร รางเครน สำหรับเหล็กฉากหรือ Angle มีหน้าตัดรูปตัว L ใช้งานโครงสร้างหลังคา เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรศัพท์ อีกหน้าตัดหนึ่ง คือ รางน้ำ หรือ Channel มีหน้าตัดรูปตัว C นิยมใช้ทำคานรองรับส่วนประกอบต่างๆ เช่น บันได คานขอบนอก นอกจากนั้น เอชบีมที่นำมาตัดแบ่งตามยาว เรียกว่า Cut Beam หรือ Cut-T ใช้ทำโครงสร้างของ Truss แทนการใช้เหล็กฉากเชื่อมประกบกัน

ข้อดีของการใช้เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
+ ลดระยะเวลาการก่อสร้าง ทำให้ลดภาระดอกเบี้ยของโครงการ เปิดใช้งานได้รวดเร็ว
+ เตรียมงานจากโรงงานได้ และใช้แรงงานน้อยกว่าการก่อสร้างด้วยระบบอื่น
+ ออกแบบโครงสร้างให้มีช่วงเสากว้าง กว่าโครงสร้างระบบอื่น ไม่เปลืองพื้นที่ใช้งาน
+ ออกแบบงานสถาปัตยกรรมได้หลากหลายเช่น ตัดโค้ง ทำใครงสร้างโปร่ง หรือทำส่วนยื่่นได้มาก
+ โครงสร้างมีน้ำหนักเบา ทำให้ประหยัดฐานราก ลดการขนส่ง และพื้นที่กองเก็บวัสดุ
+ ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ และบำรุงรักษาได้สะดวกกว่าโครงสร้างอื่น
+ มีความแข็งแรง สามารถรับแรงสั่นสะเทือนและแผ่นดินไหว ได้ดีกว่าโครงสร้างระบบอื่น
+ ก่อสร้างในที่จำกัดได้สะดวก ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะฝุ่น
+ ดัดแปลง ต่อเติม หรือรื้อไปสร้างใหม่ได้ ไม่ต้องทุบทิ้ง
+ สามารถนำวัสดุมาหมุนเวียนได้ 100%

กระบวนการผลิตเหล็กโครงสร้าง รูปพรรณรีดร้อน เริ่มจากการนำเศษเหล็กมาหลอมในเบ้าขนาดใหญ่ด้วยความร้อนสูงกว่า 1600 องศาเซลเซียส จนกลายเป็นน้ำเหล็ก แล้วเติมโลหะปรุงแต่งส่วนผสมเพื่อให้มีความแข็งแรงตามเกรดที่ต้องการ เมื่อปรุงแต่งส่วนผสมแล้ว จึงนำมาหล่อให้เป็นแท่ง หลังจากนั้น นำเหล้กแท่งมารีดด้วยแท่นรีดขนาดใหญ่ ที่อุณหภูมิประมาณ 1200 องศาเซลเซียส รูปร่างหน้าตัดของเหล็กแท่งจะถูกลดขนาดและแปรเปลี่ยนไปตามแบบของลูกรีดจนมีขนาดมาตรฐาน จุดสำคัญในการการทำคือ การควบคุมส่วนประกอบทางเคมีของการหลอมแต่ละเบ้า Heat การรีดเหล็กร้อนให้เป็นรูปร่างที่มีความกว้างและความหนาให้พอดีตามที่กำหนด และการทดสอบความแข็งแรง

เนื่องจากผลิตโดยการหลอมและรีดร้อนขึ้นเป็นท่อน เหล็กโครงสร้างชนิดนี้จึงมีเนื้อเดียวกัน ไม่มีรอยเชื่อมระหว่างส่วนต่างๆ ดังนั้นคุณสมบัติของหน้าตัดจึงสม่ำเสมอกว่าเหล็กโครงสร้างชนิดอื่นเช่น เหล็กรูปพรรณกลวงซึ่งทำจากเหล็กม้วนและเชื่อมตามยาว กับเหล็กโครงสร้างรูปพรรณเชื่อมประกอบที่ทำจากเหล็กแผ่นสามชิ้นเชื่อมเข้าด้วยกัน

เกรดหรือชั้นคุณภาพ
เกรดของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เป็นตัวระบุความแข็งแรงของเนื้อเหล็ก เหล็กที่ใช้งานโครงสร้างมีความต้านแรงดึง Tensile Strength ในระดับ 400N/mm2 ขึ้นไป เช่น ASTM A36, JIS/TIS SS400, SM400 เป็นต้น

วิศวกรบางท่านอาจคุ้นเคยกับเหล็ก ASTM A36 เนื่องจากมีในตำราออกแบบที่มีพื้นฐานจากต่างประเทศ แต่ไม่สามารถหาได้ในท้องตลาด จึงมักเกิดปัญหาการใช้งาน ดังนั้นการออกแบบในปัจจุบันจึงต้องใช้เหล็กตามมาตรฐาน TIS 1227-2539 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กับเหล็กที่มีจำหน่ายในประเทศ

ผู้ใช้สามารถทราบคุณสมบัติของเหล็กที่นำมาใช้งานได้จากเอกสาร Mill Certificate ที่ออกโดยผู้ผลิตและที่ตัวเหล็กแต่ละท่อนมีสติ๊กเกอร์ระบุเกรด Heat no. อาคาร จะใช้เกรดสูง หรือ High-Strength ซึ่งมีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 490N/mm2 เช่น ASTM A572, ASTM A992, JIS/TIS SM490, SM520 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเกรดเฉพาะงาน เช่น โครงสร้างในทะเล แท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเล ที่ต้องใช้เหล็กโครงสร้างเกรดสูงและมีความต้านทานแรงกระแทกที่อุณหภูมิต่ำมากคือ -20องศา , -40องศา ซึ่งการผลิตและทดสอบก็จะเข้มงวดยิ่งขึ้น

เหล็ก เอชบีม เฮชบีม H-beam ต่างกับ ไอบีม I-beam อย่างไร?

เหล็กทั้ง 2 หน้าตัดนี้ มีข้อแตกต่างกันอยู่ 2 ด้าน คือ 
   1 ด้านการนำไปใช้งาน 
         เหล็กเอชบีม H-beam จะนำไปใช้ในงานก่อสร้างอาคาร เป็นชิ้นส่วนของ เสา คาน โครงหลังคา ฯลฯ
         เหล็กไอบีม I-beam จะนิยมนำไปทำรางเคน Crane Girder ที่ไว้ใช้ยกของที่มีน้ำหนักมาก
   2 ด้านลักษณะรูปร่าง จุดแตกต่างของเหล็กทั้ง 2 หน้าตัด คือ ปีก Flange ทั้งบนและล่างของเหล็ก H-beam จะเป็นแผ่นเรียบหนาเท่ากันตลอด ส่วนของเหล็กไอบีม I-beam ทั้งปีกบนและล่างจะเป็นแผ่นเอียง หรือ Taper Flange ซึ่งขนาดหน้าตัดเหล็กที่เท่ากัน I-beam จะมีน้ำหนักต่อเมตรสูงกว่า H-beam เนื่องจากเหล็ก I-beam จะมีความหนาของเหล็กมากกว่าเพื่อรองรับแรงกระแทก และการเคลื่อนที่จากรางเครน


ทำไมถึงไม่มีเหล็กหน้าตัด ไวด์แฟรงค์ Wide Flange ใน มอก.

Wide Flange หรือ W-Shape เป็นหน้าตัดเหล็กตามมาตรฐาน ASTM ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามมาตรฐานในประเทศไทย จะเรียกเหล็กหน้านี้ว่า H-Beam ตาม มอก. 1227-2539


อะไรคือข้อแตกต่างระหว่าง SM400 SS400


SM400 เป็นสินค้าที่ผลิตมาโดยผ่านการควบคุมคาร์บอน และจะสามารถรับน้ำหนักได้มากว่า SS400 สินค้า SS400 เป็นสินค้าสำหรับงานเจาะรูเหล็ก ขนาด น้ำหนัก (กก. ต่อเส้น) ราคาหน้าโรงงาน วันนี้โปรดตรวจสอบที่ลิงค์ใหม่
 วายแฟรงค์ Wide Flange 100x50x5x7x6m.  55.80  1,253.83
 วายแฟรงค์ Wide Flange 148x100x6x9x6m.  126.60  2,844.70
 วายแฟรงค์ Wide Flange 148x100x6x9x9m.  189.90  4,307.69
 วายแฟรงค์ Wide Flange 150x75x5x7x6m.  84.00  1,887.48
 วายแฟรงค์ Wide Flange 150x75x5x7x9m.  126.00  2,858.18
 วายแฟรงค์ Wide Flange 194x150x6x9x6m.  183.60  4,125.49
 วายแฟรงค์ Wide Flange 194x150x6x9x12m.  367.20  8,329.56
 วายแฟรงค์ Wide Flange 200x100x5.5x8x6m.  127.80  2,871.67
 วายแฟรงค์ Wide Flange 200x100x5.5x8x9m.  191.70  4,348.52
 วายแฟรงค์ Wide Flange 200x100x5.5x8x12m.  255.60  5,798.03
 วายแฟรงค์ Wide Flange 244x175x7x11x6m.  264.60  5,945.56
 วายแฟรงค์ Wide Flange 244x175x7x11x9m.  396.90  9,003.28
 วายแฟรงค์ Wide Flange 248x124x5.0x8x12m.  308.40  7,325.73
 วายแฟรงค์ Wide Flange 250x125x6x9x6m.  177.60  3,990.67
 วายแฟรงค์ Wide Flange 250x125x6x9x12m.  355.20  8,057.36
 วายแฟรงค์ Wide Flange 294x200x8x12x6m.  340.80  7,657.78
 วายแฟรงค์ Wide Flange 294x200x8x12x9m.  511.20  11,596.06
 วายแฟรงค์ Wide Flange 294x200x8x12x12m.  681.60  15,461.41
 วายแฟรงค์ Wide Flange 300x150x6.5x9x6m.  220.20  4,947.89
 วายแฟรงค์ Wide Flange 300x150x6.5x9x9m.  330.30  7,492.53
 วายแฟรงค์ Wide Flange 300x150x6.5x9x12m.  440.40  7,850.03
 วายแฟรงค์ Wide Flange 340x250x9x14x6m.  478.20  11,512.67
 วายแฟรงค์ Wide Flange 340x250x9x14x9m.  717.30  17,422.50
 วายแฟรงค์ Wide Flange 340x250x9x14x10m.  797.00  19,358.33
 วายแฟรงค์ Wide Flange 350x175x7x11x6m.  297.60  6,687.07
 วายแฟรงค์ Wide Flange 350x175x7x11x9m.  446.40  10,126.14
 วายแฟรงค์ Wide Flange 350x175x7x11x12m.  595.20  13,501.52
 วายแฟรงค์ Wide Flange 390x300x10x16x6m.  642.00  15,456.15
 วายแฟรงค์ Wide Flange 400x200x8x13x6m.  396.00  8,898.12
 วายแฟรงค์ Wide Flange 400x200x8x13x9m.  594.00  13,473.44
 วายแฟรงค์ Wide Flange 400x200x8x13x12m.  792.00  17,965.30
 วายแฟรงค์ Wide Flange 440x300x11x18x6m.  744.00  17,911.80
 วายแฟรงค์ Wide Flange 450x200x9x14x6m.  456.00  10,978.20
 วายแฟรงค์ Wide Flange 488x300x11x18x6m.  768.00  18,489.60
 วายแฟรงค์ Wide Flange 488x300x11x18x9m.  1152.00  27,980.93
 วายแฟรงค์ Wide Flange 500x200x10x16x6m.  537.60  12,942.72
 วายแฟรงค์ Wide Flange 500x200x10x16x12m.  1075.20  26,115.53
 วายแฟรงค์ Wide Flange 588x300x12x20x6m.  906.00  21,811.95
 วายแฟรงค์ Wide Flange 594x302x14x23x6m.  1050.00  26,626.95
 วายแฟรงค์ Wide Flange 600x200x11x17x6m.  636.00  15,311.70
 วายแฟรงค์ Wide Flange 700x300x13x24x6m.  1110.00  27,792.18
 วายแฟรงค์ Wide Flange 700x300x13x24x9m.  1665.00  42,044.58
 วายแฟรงค์ Wide Flange 792x300x14x22x9m.  1719.00  45,247.52
 วายแฟรงค์ Wide Flange 800x300x14x26x6m.  1260.00  31,547.88
 วายแฟรงค์ Wide Flange 900x300x16x28x6m.  1458.00  36,505.40
 วายแฟรงค์ Wide Flange 900x300x16x28x9m.  2187.00  55,229.12
Nominal Size Weight Sectional Dimension Sectional Area Moment of Inertia Radius of Gyration Modulus of Section 
H B t1 t2 r Ix Iy ix iy Zx Zy
mm kg/m mm mm mm mm mm cm2 cm4 cm4 cm cm cm3 cm3
100x50 9.30 100 50 5.0 7 8 11.85 187 14.8 3.98 1.12 37.5 5.91
100x100 17.2 100 100 6.0 8 10 21.90 383 134 4.2 2.47 77 27
125x125 23.8 125 125 6.5 9 10 30.31 847 293 5.3 3.11 136 47
150x75 14.0 150 75 5.0 7 8 17.85 666 50 6.1 1.66 89 13
150x100 21.1 148 100 6.0 9 11 26.84 1020 151 6.2 2.37 138 30
150x150 31.5 150 150 7.0 10 11 40.14 1640 563 6.4 3.75 219 75
175x175 40.2 175 175 7.5 11 12 51.21 2880 984 7.5 4.38 330 112
200x100 18.2 198 99 4.5 7 11 23.18 1580 114 8.3 2.21 160 23
21.3 200 100 5.5 8 11 27.16 1840 134 8.2 2.22 184 27
200x150 30.6 194 150 6.0 9 13 39.01 2690 507 8.3 3.61 277 68
200x200 49.9 200 200 8.0 12 13 63.53 4720 1600 8.6 5.02 472 160
56.2 200 204 12.0 12 13 71.53 4980 1700 8.4 4.88 498 167
65.7 208 202 10.0 16 13 83.69 6530 2200 8.8 5.13 628 218
250x125 25.7 248 124 5.0 8 12 32.68 3540 255 10.4 2.79 285 41
29.6 250 125 6.0 9 12 37.66 4050 294 10.4 2.79 324 47
250x175 44.1 244 175 7.0 11 16 56.24 6120 984 10.4 4.18 502 113
250x250 64.4 244 252 11.0 11 16 82.06 8790 2940 10.3 5.98 720 233
66.5 248 249 8.0 13 16 84.70 9930 3350 10.8 6.29 801 269
72.4 250 250 9.0 14 16 92.18 10800 3650 10.8 6.29 867 292
82.2 250 255 14.0 14 16 104.70 1150 3880 10.5 6.09 919 304
300x150 32.0 298 149 5.5 8 13 40.80 6320 442 12.4 3.29 424 59
  36.7 300 150 6.5 9 13 46.78 7210 508 12.4 3.29 481 68
300x200 56.8 294 200 8.0 12 18 72.38 1130 1600 12.5 4.71 771 160
65.4 298 201 9.0 14 18 83.39 1330 1900 12.6 4.77 893 189
300x300 84.5 294 302 12.0 12 18 107.7 16900 5520 12.5 7.16 1150 365
87.0 298 299 9.0 14 18 110.80 18800 6240 13.0 7.51 1270 417
94.0 300 300 10.0 15 18 119.80 20400 6750 13.1 7.51 1360 450
106.0 300 305 15.0 15 18 134.80 21500 7100 12.6 7.26 1440 466
106.0 304 301 11.0 17 18 134.80 23400 7730 13.2 7.57 1540 514
350x175 41.4 346 174 6.0 9 14 52.68 11100 792 14.5 3.88 611 91
49.6 350 175 7.0 11 14 63.14 13600 984 14.7 3..95 775 112
57.8 354 176 8.0 13 14 73.68 16100 1180 14.8 4.01 909 134
350x250 69.2 336 249 8.0 12 20 88.15 18500 3090 14.5 5.92 1100 248
  79.7 340 250 9.0 14 20 101.50 21.700 3650 14.6 6.00 1280 292
350x350 106.0 338 351 13.0 13 20 135.30 28200 9380 14.4 8.33 1670 534
115.0 344 348 10.0 16 20 146.00 33300 11200 15.1 8.78 1940 646
131.0 344 354 16.0 16 20 166.60 35300 11800 14.6 8.43 2050 669
137.0 350 350 12.0 19 20 173.90 40300 13600 15.2 8.84 2300 776
156.0 350 357 19.0 19 20 198.40 42800 14400 14.7 8.53 2450 809
 Value Series
These sizes can also be used for H-Piles
Please contact us in advance for these items
Normal Size Weight Sectional Dimension Sectional Area Moment of Inertia Radius of Gyration Modulus of Section
H B 1 2 r Ix Iy ix iy Zx Zy
mm kg/m mm mm mm mm mm cm2 cm4 cm4 cm cm cm3 cm3
400x200 56.6 396 199 7.0 11 16 72.16 20000 1450 16.7 4.48 1010 145
66.0 400 200 8.0 13 16 84.12 23700 1740 16.8 4.54 1190 174
75.5 404 201 9.0 15 16 96.16 27500 2030 16.9 4.60 1360 202
400x300 94.3 386 299 9.0 14 22 120.10 33700> 6240 16.7 7.21 1740 418
107.0> 390 300 10.0 16 22 136.00 38700> 7210 16.9 7.28 1980 481
400x400 140.0 388 402 15.0 15 22 178.50 49000 16300 16.6 9.54 2520 809
147.0 394 398 11.0 18 22 186.80 56100 18900 17.3 10.10 2850 951
172.0 400 400 13.0 21 22 218.70 66600 22400 17.5 10.10 3330 1120
197.0 400 408 21.0 21 22 250.70 70900 23800 16.8 9.75 3540 1170
232.0 414 405 18.0 28 22 295.4 92800 31000 17.7 10.20 4480 1530
450x200 66.2 446 199 8.0 12 18 84.30> 28700> 1580 18.5 4.33 1290 159
76.0 450 200 9.0 14 18 96.76> 33500> 1870 18.6 4.40 1490 187
88.9 456 201 10.0 17 18 113.3> 40400> 2310 18.9 4.51 1770 230
450x300 106.0 434 299 10.0 15 24 135.00 46800 6690 18.6 7.04 2160 448
124.0 440 300 11.0 18 24 157.4 56100 8110 18.9 7.18 2550 541
145.0 446 302 13.0 21 24 184.30 66400 9660 19.0 7.24 2980 639
500x200 79.5 496 199 9.0 14 20 101.30 41900> 1840 20.3 4.27 1690 185
89.6 500 200 10.0 16 20 114.20 47800> 2140 20.5 4.33 1910 214
103.0> 506 201 11.0 19 20 131.30 56500> 2580 20.7 4.43 2230 257
500x300 114 482 300 11.0 15 26 145.50 60400 6760 20.4 6.82 2500 451
128.0 488 300 11.0 18 26 163.50 71000 8110 20.8 7.04 2910 541
150.0 494 302 13.0 21 26 191.40 83800 9660 20.9 7.10 3390 640
600x200 94.6 596 199 10.0 15 22 120.50 68700> 1980 23.9 4.05 2310 199
106.0> 600 200 11.0 17 22 134.40 77600> 2280 24.0 4.12 2590 228
120.0> 606 201 12.0 20 22 152.50 90400> 2720 24.3 4.22 2980 271
134.0> 612 20002> 13.0 23 22 170.70 103000 3180 24.6 4.31 3380 314
600x300 137.0 582 300 12.0 17 28 174.50 103000 7670 24.3 6.63 3530 511
151.0 588 300 12.0 20 28 192.50 118000 9020 24.8 6.85 4020 601
175.0 594 302 14.0 23 28 222.40 137000 10600 24.9 6.90 4620 701
700x300 166 692 300 13.0 20 28 211.50 172000 9020 28.6 6.53 4980 602
185.0> 700 300 13.0 24 28 235.50 201000 10800> 29.3 6.78 5760 722
800x300 191.0 792 300 14.0 22 28 243.4 254000 9930 32.3 6.39 6410 662
210.0 800 300 14.0 26 28 267.4 29000 11700 33.0 6.62 7290 782
900x300 213.0> 890 299 15.0 23 28 270.90 345000 10300> 35.7 6.16 7760 688
243.0> 900 300 16.0 28 28 309.80 411000 12600> 36.4 6.39 9140 843
286.0> 912 302 18.0 34 28 364.0> 498000 15700> 37.0 6.56 10900> 1040

Tolerances TIS 1227-1996 H-BEAMS

Dimension Remark
Depth (H) H < 380
380 < H < 580
> 580
+2.0
+3.0
+4.0
เหล็ก H beam, H Beam diagram
Width (B) B < 95
95 < B < 190
> 190
+2.0
+2.5
+3.0
Thickness
(t1, t2)
t1 t1 < 16
16 < t1 < 25
25 < t1 < 40
+0.7
+1.0
+1.5
t2 t2 < 16
16 < t2 < 25
25 < t1 < 40
+1.0
+1.5
+1.7
Length (L) L < 7m. +40
0
L > 7m. 40+ (no.of meter of L-7)x5
0
Squareness (T) H < 300 B < 150
B > 150
< 1.5
< 1.0% of B
H beam
H > 300 B < 125
B > 125
< 1.5
< 1.2% of B
Bend H < 300
H > 300
< 0.15% of L
< 0.10% of L
To be applied to bend such as sweep and camber
Eccentricity (S) H < 300 & B < 200
H < 300 & B > 200
+2.5
+3.5
H beam
Concavity of web (W) H < 400
400 < H < 600
H > 600
2.0
2.5
3.0
H Beam
Squareness of cut end (e) H < 187.5
B < 187.5
H > 187.5
B > 187.5
< 3.0mm.
< 3.0mm.
< 1.6% of H
< 1.6% of B
H beam
Mass (kg/m.) t < 10
t > 10
+5%
+4%
1. The maximum thickness shall be applied
2. These tolerances shall apply in the purchase
of a single set of structural steel of the same size
and thickness comprising not less than 10 pieces
and a mass of not less than 1,000kg.
+ โปรดระมัดระวังอันตรายจากสะเก็ดไฟ ความร้อน กระแสไฟฟ้า และละอองฝุ่นในขณะทำงานกับเหล็ก เช่น ตัด เจียร เจาะรู เชื่อมเหล็ก หรือ การทำงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย
+ การกองเก็บสินค้า ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ต้องตรวจสอบความสามารถในการรับน้ำหนัก และการสั่นสะเทือนของสถานที่กองเก็บ ทำให้สามารถกองเก็บได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง
+ หากกองสินค้าในบริเวณที่มีการสัญจร ต้องมีป้ายหรือแถบสีกั้น ให้เห็นเด่นชัด และปลอดภัยต่อผู้สัญจร
+ การเคลื่อนย้าย สามารถยกติดตั้งในสถานที่ต่างๆ ต้องใช้อุปกรณ์ และวิธีการยกที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย

ข้อแนะนำในการทำงานอย่างปลอดภัย
1. การจัดกองเก็บสินค้าอย่างปลอดภัย
+ ไม่รองสินค้าวางแนวเดียวกันกับหมอนรอง
+ กองสินค้าเป็นระเบียบและวางหัวเสมอกัน
+ ไม่กองเอียง ใช้อุปกรณ์รอง เช่น ไม้ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์
+ พื้นอยู่ในสภาพสมบูรณ์และสามารถรับน้ำหนักสินค้าที่จะกองเก็บได้

การบรรทุกสินค้าอย่างปลอดภัย
+ วางสินค้าให้ตรงกลางรถ ไม่เอียง
+ ใช้อุปกรณ์รองและช่วยรัดที่แข็งแรงเพียงพอ เช่น แผ่นรองยาง ใช้ตะขอเกี่ยว และโซ่ขนาด 10มม. ขึ้นไป
+ รัดโช่อย่างน้อย 2 เส้น หัวท้าย

การโยกย้ายสินค้าอย่างปลอดภัย
+ สินค้ามีน้ำหนัก ไม่เกิน 6 ตัน/มัด
+ ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร ลวดมัดสินค้า และใช้เครื่องจักรที่เหมาะสม เช่น รถงา
+ โปรดสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย เช่น ถุงมือ รองเท้า
+ ไม่ควรนั่งหรือยืนอยู่บริเวณรัศมีการยกสินค้า หรือกองเก็บสินค้า
+ ยืนบนกองสินค้า ระวังลื่น โปรดใช้ความระมัดระวัง

การเก็บเหล็ก