ยางกันซึม rubber Waterstopยางกันซึม rubber Waterstop

ใช้ป้องกันน้ำซึมระหว่างรอยคอนกรีต สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป เช่น เขื่อน ฝาย ประตูปิด-เปิดน้ำ สระว่ายน้ำ คลองส่งน้ำ ชั้นใต้ดิน ดาดฟ้า มีหลากหลายแบบ หลายขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมของงาน ผลิตตามมาตรฐานกรมชลประทาน มาตรฐาน มอก. 1135-2544 และมาตรฐาน AASHTO

ปัญหาการรั่วซึมในโครงสร้างคอนกรีตที่มีการเท หล่อ ต่างเวลากัน เป็นผลมาจากเนื้อคอนกรีตที่แข็งต่างเวลากัน และไม่สามารถสมานกันป็นเนื้อเดียวได้ ทำให้เกิดแนวรอยต่อคอนกรีต (Construction Joint) ซึ่งเป็นช่องว่างที่น้ำสามารถไหลซึมผ่านได้ และการยืดหด ของโครงสร้างคอนกรีต อันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนของอุณหภูมิ การบิด หรือการเคลื่อนตัวของโครงสร้าง Expansion and Contraction Joint เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดการแตกร้าวได้

การติดตั้งแผ่นยางกันซึมในแนวต่อคอนกรีตเป็นวิธีการป้องกันการรั่วซึม ของน้ำในโครงสร้างอย่างมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง ที่ได้ใช้กันอย่างแพร่หลาย ยางที่ใช้ เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติการยืดหยุ่นที่ดี อัตราการดูดซึมน้ำต่ำ และมีรูปแบบหลากหลายเพื่อการใช้งานที่แตกต่างกัน

การติดตั้งแผ่นยางกันซึมในแนวต่อคอนกรีต ที่เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น การก่อสร้างเขื่อน อุโมงค์ใต้ดิน ห้องหรือชั้นใต้ดิน สระว่ายน้ำ ประตูน้ำ เป็นต้น

ยางกันซึม rubber waterstop ราคายางกันซึม

ประเภทแผ่นยางกันซึม แบ่งตามรูปแบบดังนี้

Center Bulb Type (CT)

แบบมาตรฐานใช้กับงานก่อสร้างที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ พื้นที่มีการสั่นสะเทือนในโครงสร้าง หรือในที่ที่มีการหดตัวหรือขยายตัวของคอนกรีตสูง เช่น เขื่อน อุโมงค์ใต้ดิน

Drumbell Type

เป็นแบบที่นิยมใช้ทั่วไป สำหรับแนวรอยต่อคอนกรีต เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำบริเวณแนวต่อ เช่น ห้องใต้ดิน สระว่ายน้ำ ผนัง ดาดฟ้าอาคาร

High Efficiency Type (HT)

ยางกันซึมอีกรูปแบบที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ

J Type (JT)

ซีลยางป้องกันการรั่วซึมของน้ำสำหรับประตูปิดเปิดน้ำ ในกรณีที่ต้องการต่อยางให้เป็นกรอบมุมฉาก หรือลักษณะอื่น สามารถแจ้งขนาดหรือแบบเพื่อผลิตตามต้องการได้
แผ่นยางกันซึม rubber waterstop ราคาถูก มอก.

ซีลยางเจ ประตูน้ำ

มีทั้งขนาด 4" และ 5"

ซีลยางเจ ประตู J shape waterstop