ราคา pvc Waterstop


คุณสมบัติ pvc Waterstop
ใช้ป้องกันน้ำซึมระหว่างรอยต่อคอนกรีตสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป เช่น เขื่อน ฝาย ประตูปิด-เปิดน้ำ สระว่ายน้ำ คลองส่งน้ำ ชั้นใต้ดิน ฯลฯ

แถบพีวีซีกันน้ำวอเตอร์สต๊อปนี้ แบ่งได้เป็นแบบใหญ่ๆ 2 แบบ
1. แบบไม่มีรูตรงกลาง แบบนี้จะเหมาะสำหรับใช้กับรอยต่อคอนกรีตที่มีการขยายตัวน้อย Construction Joint ไม่เหมาะกับการนำไปใช้กับรอยต่อคอนกรีตที่มีการขยายตัวมาก Expansion Joint
2. แบบมีรูตรงกลาง แบบนี้จะมีรูตรงกลาง ซึ่งสามารถยืดหดตัวตามการเคลื่อนไหวของรอยต่อคอนกรีต เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับรอยต่อคอนกรีตที่มีการขยายตัวมาก Expansion Joint

ผลิตตามมาตรฐาน อก. 1239-2537 และมาตรฐาน ASTM

มอก. 1239-2537
Specific Gravity: 121 ASTM D792
Hardness IRHD: 78 ASTM D 2240
Tensile Strength, MPa: 19.8 ASTM D412
Elongation at Break: 328% ASTM D412
Air oven aging at 70C for 28 days, Change in tensile strength %: -7  DIN 53508
Change in elongation at break: -8%
Accelerated extraction at 65C for 14 days: Change in tensile strength -6%
Change in Elongation at break: -4%
Water Absorption at 50C for 48hours. Change in Weight: +0.4% ASTM D 570