ราคาแผ่นยางรองคอสะพาน Bearing Pad

ติดต่อฝ่ายขาย Line ID: @onestockhome


แผ่นยางรองคอสะพาน Bearing Pad เป็นวัสดุทำมาจากยาง ที่ใช้ติดตั้งบนตอม่อสะพาน เพื่อรองรับน้ำหนักโครงสร้างส่วนบน และน้ำหนักบรรทุก แบบมีวัสดุเสริมแรง (ใส้เหล็ก) หรือเรียกว่า แบบ Fixed และไม่มีวัสดุเสริมแรง แบบ Free ยางรองคอสะพานนี้ ผลิตตามมาตรฐานกรมทางหลวง มาตรฐาน มอก. 951-2533 มาตรฐาน AASHTO และมาตรฐาน BS-5400 การใช้งาน นอกจากนี้ยังเป็นประเภทสะพานทั่วไป ข้ามทางแยก สะพานลอย คนเดินข้าม ทางยกระดับ สำหรับถนนและระบบราง   

Bearing Pad เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ Movement และ Rotation จาก Super Structure โครงสร้างใหญ่ ถ่ายไปสู่ Substructure โครงสร้างรอง ดังนั้นการเลือกใช้ Bearing Pad ยางรองคอสะพานที่ถูก จะช่วยให้ลดการเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างของสะพานได้ จะทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น ปกติสะพานจะได้รับการออกแบบให้มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 50ปี ดังนั้น วัสดุที่ใช้ผลิต Bearing Pad แผ่นยางรองคอสะพาน จะต้องมีอายุการใช้งานที่คล้องจองกัน

Bearing Pad ยางรองคอสะพาน มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการใช้งาน เช่น Roller Bearing, Slid Bearing, Pot Bearing วัสดุสำหรับทำ Bearing Pad ต่างก็มีแตกต่างกันไป เช่น ทำจากโลหะ ทำจากพลาสติกสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์และรวมทั้งยางธรรมชาติ ซึ่งรูปแบบของ Bearing Pad และชนิดของวัสดุที่ใช้ต่างก็มีข้อจำกัดต่างกันออกไป

Hi Bridge Bearing Pad เป็นการพัฒนาการผลิต Bearing Pad ด้วยวิทยาการที่ผ่านการศึกษาค้นคว้ามาเป็นเวลานาน วัสดุที่ใช้ผลิต Bearing Pad ได้รับการปรับปรุงคุณภาพ จนต้องมีคุณสมบัติต่างๆเป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้ง ASTM, AASHTO และ BSS และได้รับใบรับรอง มาตรฐานอุตสาหกรรม

โครงสร้างของ Hi-Bridge Bearing Pad ได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับ Load, Movement และ Rotation ที่ตอบสนองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ให้อายุการใช้งานยาวนาน ทนทานต่อสภาพอากาศในเขตร้อน

Hi-Bridge Bearing แผ่นยางรองคอสะพาน

ผลิตจากยางธรรมชาติ Natural rubber ผลิตขึ้นจากยางสังเคราะห์ Polychlopropene ซึ่งยางแต่ละชนิดให้ผลทางการทดสอบที่แตกต่างกัน ซึ่งเปรียบเทียบได้จากตารางกำหนดมาตรฐานของ ASTM และ BS ที่เราใช้เหล่านี้ แสดงค่ากำหนดมาตรฐาน การเสริมแผ่นเหล้กในยาง Hi-Bridge สามารถได้ทั้งในยางธรรมชาติและในยางสังเคราะห์และเหล็กที่เราใช้เป็นไปตามมาตรฐานที่วิศวกรกำหนด
สำหรับการผลิตทั้งชนิด Plain Bearing Pad และ Laminated Bearing pad โรงงานอัดขึ้นจากโมลด์เป็นชิ้นเฉพาะ ตามขนาดแม้กระทั่วการตัดเศษของยางที่เหลือจากการปั๊มทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานทัี้งสิ้น สำหรับแผ่น Laminated Bearing Pad ทุกชิ้น และทุกด้านยาง จะปกคลุมด้วยแผ่นเหล้กหนาไม่น้อยกว่า 1/8"
ยางรองคอสะพาน ยางรองสะพาน bearing pad
ยางรองคอสะพาน เสริมเหล็ก ราคาถูก bearing pad

ขนาดของยางรองคอสะพาน
ยางรองคอสะพาน ขนาด 10x100x1000มม.
ยางรองคอสะพาน ขนาด 10x125x1000มม.
ยางรองคอสะพาน ขนาด 10x150x1000มม.
ยางรองคอสะพาน ขนาด 10x300x1000มม.
ยางรองคอสะพาน ขนาด 10x400x1000มม.
ยางรองคอสะพาน ขนาด 10x500x1000มม.
ยางรองคอสะพาน ขนาด 20x100x1000มม.
ยางรองคอสะพาน ขนาด 20x125x1000มม.
ยางรองคอสะพาน ขนาด 20x150x1000มม.
ยางรองคอสะพาน ขนาด 20x200x1000มม.
ยางรองคอสะพาน ขนาด 25x125x1000มม.
ยางรองคอสะพาน ขนาด 25x150x1000มม.
ยางรองคอสะพาน ขนาด 25x200x1000มม.

Hi-Bridge Elastomeric Bearing Pad

ลักษณะเป็นแผ่นยางเสริมแผ่นเหล้กไว้ภายในเนื้อยางเป็นชั้นๆ ตั้งแต่ 1 ชั้น ถึง 5 ชั้น หรือมากกว่าเหล้กแต่ละชั้นจะถูกวางไว้ห่างกัน 8มม. หรือ 10มม. ตามแบบ แผ่นเหล็กที่เสริม หนา 3.2มม. ASTM A570 Grade 36 มีทั้งชนิดที่ผลิตด้วยยางธรรมชาติ Natural rubber และยางสังเคราะห์ Polychloroprene rubber

Hi-Bridge Bearing Pads มี 4 ชนิด ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงานดังนี้คือ

Hi Bridge Laminated Bearing

แผ่นยางรองคานสะพาน ชนิดเสริมแผ่นเหล็กภายในยางเป็นชั้นๆ เช่นเดียวกับ Elastromeric Bearing Pad จะแตกต่างกันตรงที่ชั้นนอกสุดจะปิดคลุมด้วยแผ่นเหล็กทั้งด้านบนและด้านล่างของยาง แผ่นเหล็กชั้นนอกสุดทั้งบนและล่างนี้ จะเคลือบด้วย Silicone Carbide เพื่อป้องกันการเกิดสนิม มีทั้งชนิดที่ผลิตด้วยแผ่นยางธรรมชาติ Natural rubber และ ยางสังเคราะห์ Neoprene

Hi Bridge Plain Bearing Pad

ลักษณะเป็นแผ่นยางผิวเรียบ ไม่มีการเสริมแผ่นเหล็กภายในเนื้อยาง จะมีความหนาของยางตั้งแต่ 10-30มม. เหมาะกับงานที่ผิวหน้าไม่เรียบของคานและตอหม้อ มีทั้งชนิดผลิตจากยางธรรมชาติ Natural rubber และยางสังเคราะห์ Polychloroprene ความแข็งที่สามาาถกำหนดได้ตั้งแต่ 50+5 ถึง 70+5

Hi Bridge Expansion Joint Seals
เป็นแผ่นวางรอยต่อของช่วงสะพาน ที่มีขนาดความยาวของตัวสะพานแบ่งเป็นช่วงๆ ผลิตจากยางธรรมชาติสังเคราะห์ Neoprene ภายในเนื้อยางเสริมด้วยเหล็กหนา มีผลทำให้ Expansion sales มีการยืดหยุ่นตัวที่ดี และแข็งแรงเมื่อ้องการรับน้ำหนัก แผ่นเชื่อมต่อนี้ จะทำให้ค่าของความเคลื่อนตัวของช่องห่างระหว่างตัวสะพานกับตอม่อ ซึ่งมีค่าการเปลี่ยนแปลงของความคลาดเคลื่อนที่ค่อนข้างสูงได้อย่างดี
Neoprene rubber (CR)
มอก. 1135-2544 Hardess. IRHD Typical Value 61, Test Method ISO 48
Tensile Strength, MPa. Typical Value 21.8, Test Method ISO 37
Elongation at break %, Typical Value 704, Test Method ISO 37
Air oven ageing at 100C for 70 hours
Change in hardness, IRHD Typical Value +5, Test Method ISO 188
Change in tensile strength, %, Typical Value -14, Test Method ISO 188
Change in elongation at break, % Typical Value -12, Test Method ISO 188