บลกท. เหล็กเส้นกลม SR24 เหล็กข้ออ้อย SD40 ไม่มี T

แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 14 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
เหล็กเส้นกลม EAF บลกท. SR24 RB6 ไม่มี "T" ยาว 10 ม. 2.22กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด เหล็ก SR24 ราคาเดิม ไม่มีผลเรื่อง T กับ ไม่ T
น้ำหนัก 2.22 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กเส้นกลม EAF บลกท. SR24 RB9 ไม่มี "T" ยาว 10 ม. 4.99กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด เหล็ก SR24 ราคาเดิม ไม่มีผลเรื่อง T กับ ไม่ T
น้ำหนัก 4.99 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กเส้นกลม EAF บลกท. SR24 RB12 ไม่มี "T" ยาว 10 ม. 8.88กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด เหล็ก SR24 ราคาเดิม ไม่มีผลเรื่อง T กับ ไม่ T
น้ำหนัก 8.88 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กข้ออ้อย EAF บลกท. SD40 DB12 ไม่มี "T" ยาว 10 ม. 8.88กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด สินค้ามีผลิต เป็นสินค้ากลุ่ม Non T เหมาะกับ โครงการขนาดใหญ่ มีการปรับราคาค่าการผลิตเพิ่มขึ้น ราคานี้สำหรับขั้นต่ำ 3 ตัน
น้ำหนัก 8.88 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กข้ออ้อย EAF บลกท. SD40 DB16 ไม่มี "T" ยาว 10 ม. 15.78กก./เส้น  ราคาถูก
ขนาด สินค้ามีผลิต เป็นสินค้ากลุ่ม Non T เหมาะกับ โครงการขนาดใหญ่ มีการปรับราคาค่าการผลิตเพิ่มขึ้น ราคานี้สำหรับขั้นต่ำ 3 ตัน
น้ำหนัก 15.78 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กข้ออ้อย EAF บลกท. SD40 DB20 ไม่มี "T" ยาว 10 ม. 24.66กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด สินค้ามีผลิต เป็นสินค้ากลุ่ม Non T เหมาะกับ โครงการขนาดใหญ่ มีการปรับราคาค่าการผลิตเพิ่มขึ้น ราคานี้สำหรับขั้นต่ำ 3 ตัน
น้ำหนัก 24.66 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กข้ออ้อย EAF บลกท. SD40 DB25 ไม่มี "T" ยาว 10 ม. 38.53กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด สินค้ามีผลิต เป็นสินค้ากลุ่ม Non T เหมาะกับ โครงการขนาดใหญ่ มีการปรับราคาค่าการผลิตเพิ่มขึ้น ราคานี้สำหรับขั้นต่ำ 3 ตัน
น้ำหนัก 38.53 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กข้ออ้อย EAF บลกท. SD40 DB32 ไม่มี "T" ยาว 10 ม. 63.13กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด สินค้ามีผลิต เป็นสินค้ากลุ่ม Non T เหมาะกับ โครงการขนาดใหญ่ มีการปรับราคาค่าการผลิตเพิ่มขึ้น ราคานี้สำหรับขั้นต่ำ 3 ตัน
น้ำหนัก 63.13 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กเส้นกลม EAF บลกท. SR24 RB12 ไม่มี "T" ยาว 12 ม. 10.656กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด เหล็ก SR24 ราคาเดิม ไม่มีผลเรื่อง T กับ ไม่ T
น้ำหนัก 10.66 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กข้ออ้อย EAF บลกท. SD40 DB12 ไม่มี "T" ยาว 12 ม. 10.656กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด สินค้ามีผลิต เป็นสินค้ากลุ่ม Non T เหมาะกับ โครงการขนาดใหญ่ มีการปรับราคาค่าการผลิตเพิ่มขึ้น ราคานี้สำหรับขั้นต่ำ 3 ตัน
น้ำหนัก 10.66 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้