เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย เอสซีจี SCG SD40T SR24 ราคาถูก

(เหล็กเส้น SCG)
ตราสินค้า: SCG เอสซีจี SCG เอสซีจี
จัดจำหน่ายโดย OneStockHome OneStockHome
แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 12 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
เหล็กเส้นกลม เอสซีจี SR24 RB6 ยาว 10ม. 2.22กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด พื้นที่หน้าตัด 28.3 ตร.มม. ยาว 10 ม.
น้ำหนัก 2.22 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กเส้นกลม เอสซีจี SR24 RB9 ยาว 10ม. 4.99กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด พื้นที่หน้าตัด 63.3 ตร.มม. ยาว 10 ม.
น้ำหนัก 4.99 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กเส้นกลม เอสซีจี SR24 RB12 ยาว 10ม. 8.88กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด พื้นที่หน้าตัด 113.1 ตร.มม. ยาว 10 ม.
น้ำหนัก 8.88 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กข้ออ้อย เอสซีจี SD40T DB12 ยาว 10ม. 8.88กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด พื้นที่หน้าตัด 113.1 ตร.มม. ยาว 10 ม.
น้ำหนัก 8.88 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กข้ออ้อย เอสซีจี SD40T DB16 ยาว 10ม. 15.78กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด พื้นที่หน้าตัด 201.1 ตร.มม. ยาว 10 ม.
น้ำหนัก 15.78 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กข้ออ้อย เอสซีจี SD40T DB20 ยาว 10ม. 24.66กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด พื้นที่หน้าตัด 314.2 ตร.มม. ยาว 10 ม.
น้ำหนัก 24.66 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กข้ออ้อย เอสซีจี SD40T DB25 ยาว 10ม. 38.53กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด พื้นที่หน้าตัด 490.9 ตร.มม. ยาว 10 ม.
น้ำหนัก 38.53 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กข้ออ้อย เอสซีจี SD40T DB12 ยาว 12ม. 10.656กก./เส้น ราคาถูก
น้ำหนัก 10.66 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กข้ออ้อย เอสซีจี SD40T DB16 ยาว 12ม. 18.936กก./เส้น ราคาถูก
น้ำหนัก 18.94 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กข้ออ้อย เอสซีจี SD40T DB20 ยาว 12ม. 29.592กก./เส้น ราคาถูก
น้ำหนัก 29.59 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้

รายละเอียดสินค้า

เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย เอสซีจี ราคาถูก

เหล็กเส้นกลม Round Bar RB มาตรฐาน SR24 

เหล็กเส้นกลม,เอสซีจี,ราคาถูก,เหล็กเส้น,rb,round,bar,best,price,sr24 


เหล็กเส้นกลม คุณสมบัติ,เหล็กเส้นกลม,เอสซีจี,คุณสมบัติเหล็กเส้นกลม 

เหล็กข้ออ้อย เอสซีจี

เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิดเหล็กข้ออ้อย เอสซีจี ที่ได้มาตรฐาน อุตสาหกรรม 24-2548 ชั้นคุณภาพ SD40T และ SD50T ความยาวมาตรฐาน 10 และ 12 ม.

deformed bars,เหล็กข้ออ้อย,เอสซีจี,scg,เหล็กตราช้าง,เหล็กเส้น,เอสซีจี,ราคาถูก,เหล็กข้ออ้อย เอสซีจี 


เหล็กข้ออ้อย,เหล็กข้ออ้อยราคาถูก,deformed,bars,ราคาถูก,เหล็กข้ออ้อยเอสซีจี,scg 


เหล็กเส้น,เหล็กเส้นกลม,เหล็กข้ออ้อย,เหล็กเส้น,เหล็ก เส้นกลม,เหล็กเส้น,ข้ออ้อย,ค่ออ้อย,SD40,SR24,RB6,RB9,RB12,DB12,DB16,DB20,DB25,SD,ซื้อเหล็กเส้น,เหล็กเส้นราคาถูก,จำหน่ายเหล็กเส้น,ขายเหล็กเส้น,เหล็กเส้น ขายถูก,ราคาพิเศษ,เหล็กเส้น,ราคาโรงงาน,เหล็กเต็ม,โรงใหญ่,เหล็กเต็มโรงใหญ่,เหล็กเต็ม มอก. โรงใหญ่,บลกท,โรงเหล็กกรุงเทพ