ปูนดอกบัว ปูนซีเมนต์งานโครงสร้าง ตราดอกบัว ปูนปอร์ตแลนด์ ปูนเอเชีย

ปูนดอกบัว ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้เลือกตามหน้างานที่แตกต่างกันไป


cement,ปูนดอกบัว,ปอร์ตแลนด์,ราคาถูก,ปูนโครงสร้าง,ปอดแลนด์


i.work ปูนดอกบัวแดง

ประเภท 1 ผลิตตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม I-2555 และมาตรฐาน ASTM C 150 Type I ของประเทศสหรัฐอเมริกาเหมาะกับงานคอนกรีตขนาดใหญ่ทุกชนิด และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ต้องการความแข็งแรงและความคงทนถาวร งานคอนกรีตที่ต้องการการถอดแบบเร็ว และงานหล่อขึ้นรูปประเภทต่างๆ เช่น งานคอนกรีตบล็อก หล่อเสาสำเร็จรูป งานหล่อท่ออัดแรง งานหล่อท่อระบายน้ำ เป็นต้น

i.pro บัวแดง เอ็กซ์ตร้า

 ปูนซีเมนต์ตราบัวแดง เอ็กซ์ตร้า เป็นปูนซีเมนต์ปอรต์แลนด์ประเภท I ผลิตตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม I-2555 และมาตรฐาน ASTM C 150 Type I ของประเทศสหรัฐอเมริกาเหมาะกับงานคอนกรีตขนาดใหญ่ทุกชนิด และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ต้องการความแข็งแรงและความคงทนถาวร งานคอนกรีตที่ต้องการการถอดแบบเร็ว และงานหล่อขึ้นรูปประเภทต่างๆ เช่น งานคอนกรีตบล็อก หล่อเสาสำเร็จรูป งานหล่อท่ออัดแรง งานหล่อท่อระบายน้ำ เป็นต้น 

i.speed บัวดำ

ปูนซีเมนต์ตราบัวดำ เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท III ผลิตตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม 1-2555 และมาตรฐาน ASTM C 150 ของประเทศสหรัฐอเมริกาเหมาะกับงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังสูงและเร็ว งานหล่อคอนกรีตที่ต้องการตัดลวด หรือถอดแบบเร็ว เช่น ผลิตภัณฑ์คอนกรีตประเภทเสาเข็ม เสาไฟฟ้า พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป เสาและคานคอนกรีตสำเร็จรูป 

i.idro ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท V

ปูนซีเมนต์ตราบัวฉลาม เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท V ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม 1-2555 ซึ่งเทียบเท่ากับมาตรฐาน ASTM C 150 TYPE 5 ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีความต้านทานซัลเฟตสูง เหมาะสำหรับใช้ในงานก่อสร้างในทะเล ในบริเวณพื้นที่ที่มีดิน หรือน้ำใต้ดินมีปริมาณเกลือซัลเฟตสูงและ ในงานอัดฉีดเพื่อประสานรอยร้าวในบริเวณฐานรากที่มีซัลเฟตสูง

i.pro บัวแดง ไฮเทค

ปูนซีเมนต์ บัวแดง ไฮเทค เป็นปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ชนิดใช้งานทั่วไป (GU) สูตรไฮเทค ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตลาหกรรม มอก. 2594-2556 (ASTM C 1157) ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ  ในขณะที่คุณสมบัติของคอนกรีตที่ผลิตจากปูนซีเมนต์ บัวแดง ไฮเทค ยังคงมีระดับความแข็งแกร่งและความทนทานเช่นเดียวกับคอนกรีตที่ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท I และเนื่องด้วยนวัตกรรมใหม่ในกระบวนการผลิตมีการเติมสารลดน้ำ (Water-Reducing) และสารเพื่อความแข็งแกร่ง ทำให้คอนกรีตที่ผลิตจาก ปูนซีเมนต์ บัวแดง ไฮเทค มีการพัฒนากำลังอัดระยะต้น (Early Strength) ได้อย่างรวดเร็วและระดับการหดตัวของคอนกรีตอยู่ในระดับต่ำ  ซึ่งตอบโจทย์กับผู้ใช้งานคอนกรีตในสภาวะปัจจุบันที่ต้องการความเร่งด่วนในการทำงานและการเพิ่มความทนทานของคอนกรีต