ปูนดอกบัว ราคาถูก ดูกราฟราคา

ปูนดอกบัว มีทั้งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และ ปูนซีเมนต์ผสม หลากหลายผลิตภัณฑ์ตามรูปแบบการใช้งาน

ปูนดอกบัว ปอร์ตแลนด์ 

ปูนดอกบัว บัวแดง

ปูนดอกบัว บัวแดง ปูนซ๊เมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ผลิตตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม I-2555 และมาตรฐาน ASTM C 150 Type I ของประเทศสหรัฐอเมริกาเหมาะกับงานคอนกรีตขนาดใหญ่ทุกชนิด และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ต้องการความแข็งแรงและความคงทนถาวร งานคอนกรีตที่ต้องการการถอดแบบเร็ว และงานหล่อขึ้นรูปประเภทต่างๆ เช่น งานคอนกรีตบล็อก หล่อเสาสำเร็จรูป งานหล่อท่ออัดแรง งานหล่อท่อระบายน้ำ เป็นต้น

ปูนดอกบัว บัวแดง เอ็กซ์ตร้า

ปูนดอกบัว บัวแดง เอ็กซ์ตร้า เป็นปูนซีเมนต์ปอรต์แลนด์ประเภท I ผลิตตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม I-2555 และมาตรฐาน ASTM C 150 Type I ของประเทศสหรัฐอเมริกาเหมาะกับงานคอนกรีตขนาดใหญ่ทุกชนิด และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ต้องการความแข็งแรงและความคงทนถาวร งานคอนกรีตที่ต้องการการถอดแบบเร็ว และงานหล่อขึ้นรูปประเภทต่างๆ เช่น งานคอนกรีตบล็อก หล่อเสาสำเร็จรูป งานหล่อท่ออัดแรง งานหล่อท่อระบายน้ำ เป็นต้น 

ปูนดอกบัว บัวดำ

ปูนซีเมนต์ตราบัวดำ เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท III ผลิตตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม 1-2555 และมาตรฐาน ASTM C 150 ของประเทศสหรัฐอเมริกาเหมาะกับงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังสูงและเร็ว งานหล่อคอนกรีตที่ต้องการตัดลวด หรือถอดแบบเร็ว เช่น ผลิตภัณฑ์คอนกรีตประเภทเสาเข็ม เสาไฟฟ้า พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป เสาและคานคอนกรีตสำเร็จรูป 

ปูนดอกบัว บัวฉลาม

ปูนซีเมนต์ตราบัวฉลาม เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท V ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม 1-2555 ซึ่งเทียบเท่ากับมาตรฐาน ASTM C 150 TYPE 5 ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีความต้านทานซัลเฟตสูง เหมาะสำหรับใช้ในงานก่อสร้างในทะเล ในบริเวณพื้นที่ที่มีดิน หรือน้ำใต้ดินมีปริมาณเกลือซัลเฟตสูงและ ในงานอัดฉีดเพื่อประสานรอยร้าวในบริเวณฐานรากที่มีซัลเฟตสูงปูนดอกบัว ผสม 


ปูนดอกบัว บัวฟ้า

ปูนดอกบัว บัวฟ้า ก่อ ฉาบ เท สูตรคุ้มค่า ปูนซีเมนต์ผสม มาตรฐาน มอก. คุณสมบัติเหนียวลื่น ระยะเวลาแห้งตัวพอเหมาะ ยึดเกาะดี เหมาะกับงานก่ออิฐ งานฉาบปูน และงานก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก 

ปูนดอกบัว บัวเขียว

ปูนดอกบัว บัวเขียว ก่อ ฉาบ เท สูตรพรีเมี่ยม เป็นปูนซีเมนต์ผสม ได้มาตรฐานมอก. มีคุณสมบัติเหนียวลื่น ระยะเวลาแห้งตัวพอเหมาะ ยึดเกาะได้ดีเหมาะกับ งานก่ออิฐ งานฉาบปูน งานก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก 

ปูนดอกบัว เพาเวอร์

ปูนดอกบัว บัวซูเปอร์ ก่อ ฉาบ เท ปูนซีเมนต์ผสมสูตรเข้มข้น มาตรฐาน มอก. ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เหนียวแน่น เพิ่มแรงยึดเกาะ สามารถให้งานได้เทียบเท่ากับปูนซีเมนต์ผสมทั่วไป 50 กก. เหมาะกับการใช้งานก่ออิฐ งานฉาบปูน และงานก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก 

ปูนดอกบัว บัวพลัส

ปูนดอกบัว บัวพลัส ฉาบละเอียด ปูนซีเมนต์สูตรพิเศษสำหรับงานฉาบโดยเฉพาะ มาตรฐาน มอก. เนื้อปูนมีความละเอียดสูงมากกว่าปูนผสมทั่วไป เหนียวนุ่ม มีการอุ้มน้ำสูง ฉาบลื่น เบาแรง ไม่ต้องใส่น้ำยาช่วยฉาบ ใช้ฉาบได้ทั้งผนังอิฐมอญและอิฐบล็อก 

ปูนเอเชีย,ปูนซีเมนต์เอเชีย,ราคาถูก,ปูนเอเชีย,ปูนดอกบัว,ราคาถูก,ปูนดอกบัว,ดอกบัว,แหล่งซื้อปูนดอกบัว,ราคาถูก,ปูนปอดแลน,ปูนปอร์ตแลนด์