ฉนวนผนัง ดูกราฟราคา

ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานผนัง Thermal Insulation for Wall

ฉนวน Cool Wall 65 mm พรีเมี่ยม มีวัสดุปิดผิวที่ทำมาจาก อลูมิเนียมฟอล์ยเสริมแรง สามารถช่วยกันความร้อนได้ดีกว่า ผนังก่ออิฐฉาบปูนถึง 6 เท่า ขนาดบรรจุมาตรฐาน 4 แผ่น/แพ็ค

cool,wall,ฉนวนผนัง,ฉนวนคูลวอลล์,สำหรับงานผนัง

 

ฉนวนกันความร้อน

เคล็ดลับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผนังเย็น ควรเลือกใช้วัสดุที่มีค่าการนำความร้อนต่ำ เช่น ผนังสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี 

บ้านที่ติดฉนวนกันความร้อนเอสซีจี 

ค่าต้านทานความร้อนรวมที่ฝ้าเพดาน 27.92 F/Btu เมื่อเท่ียบกับค่าป้องกันความร้อนถึง 6 เท่า สะท้อนความร้อน 95% 

ประหยัดไฟ 47%

  • ค่าไฟลดลง เพราะกันความร้อนที่เข้ามาในห้องได้มากกว่า ช่วยลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศและได้รับฉลากประสิทธิภาพสูง จากกระทรวงพลังงาน 
  • คำนวณอุณหภูมิเปรียบเทียบ ระหว่างบ้านที่ไม่ติดฉนวนและบ้านที่ติดฉนวนกันความร้อน เอสซีจี จากการวินิจฉัยร่วมกับหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (JGSEE The Joint Graduate School of Energy and Environment) ในปี พ.ศ. 2550-2551 โดยคิดค่าไฟที่ 2.98 บาท/ยูนิต โดยเป็นการคำนวณจากการจำลองห้องขนาด 4x4 เมตร ฝ้าเพดานยิปซั่ม ติดเครื่องปรับอากาศขนาด COP 2.5 12,000 Btu เปิดแอร์ 5 วัน/สัปดาห์ ระหว่างเวลา 08.00-18.00 น. เป็นเวลา 1 ปี ที่อุณหภูมิ 25 องศา โดยใช้ฐานข้อมูลอากาศของวันที่ 15 สิงหาคม 2543 ซึ่งห้องติดฉนวนกันความร้อน เอสซีจีรุ่น Stay Cool หนา 75 มม. พรีเมียม กับอีกห้องไม่ได้ติดฉนวน 
  • คำนวณค่าประหยัดไฟ จากการร่วมกับหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (JGSEE The Joint Graduate School of Energy and Environment) ในปี พ.ศ. 2550-2551 โดยคิดค่าไฟที่ 2.98 บาท/ยูนิต โดยเป็นการคำนวณจากการจำลองห้องขนาด 4x4 เมตร ฝ้าเพดานยิปซั่ม ติดเครื่องปรับอากาศขนาด COP 2.5 12,000 Btu เปิดแอร์ 5 วัน/สัปดาห์ ระหว่างเวลา 08.00-18.00 น. เป็นเวลา 1 ปี ที่อุณหภูมิ 25 องศา โดยใช้ฐานข้อมูลอากาศของวันที่ 15 สิงหาคม 2543 ซึ่งห้องติดฉนวนกันความร้อน เอสซีจีรุ่น Stay Cool หนา 75 มม. พรีเมียม กับอีกห้องไม่ได้ติดฉนวน
  • เนื้อฉนวนเขียว Green 3

นวัตกรรมดีดี เพื่อคุณและเพื่อโลก 

  • ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี ได้รับฉลากเขียวในการรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากใช้แก้วรีไซเคิล 100% และยังผลิตด้วยกระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จึงได้รับฉลาก SCG Eco Value 
  • เนื้อฉนวนใยแก้วของฉนวนกันความร้อน เอสซีจี ได้รับการรับรองโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาสญด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของวัสดุประเภทเส้นใย จากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ International Agency for Research for Cancer IARC ขององค์กรอนามัยโลก WHO ว่าไม่เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ ดังนั้นฉนวนใยแก้วจึงนิยมใช้งานกว้างขวางทั้งในยุโรป อเมริกา และอีกหลายประเทศทั่วโลก
  • เนื้อฉนวนเขียว มีสาร Hydro Protec ที่ช่วยอุ้มน้ำได้ถึง 10 เท่า ไม่ดูดซึม