มาตรฐาน E1 สำหรับเฟอร์นิเจอร์ ดีอย่างไร? E1 หรือ European Standard Class 1 

เป็นมาตรฐานที่ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นกำหนดให้ใช้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยจะต้องมีค่าของสารเคมีในระดับต่ำมาก เพื่อไม่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ไม่มีกลิ่นฉุน หรือแสบตาไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ ปลอดภัยต่อสุขภาพ 

- ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคและผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์

- ไม่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง

- ลดอาการระคายเคืองหรือแสบตา

- ไร้กลิ่นก่อให้เกิดภูมิแพ้

- ไม่มีสารก่อมะเร็ง

เพราะสารฟอร์มัลลีไฮด์ อันตรายกว่าที่คิด Panel Plus จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม้ E1 ที่ปลอดภัยต่อทุกคนในบ้าน สร้างอากาศบริสุทธิ์ 


คลิ๊กที่นี่ เพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Panel Plus


มาตรฐาน E1 สำหรับเฟอร์นิเจอร์ ดีอย่างไร? E1 หรือ European Standard Class 1  เป็นมาตรฐานที่ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นกำหนดให้ใช้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยจะต้องมีค่าของสารเคมีในระดับต่ำมาก เพื่อไม่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ไม่มีกลิ่นฉุน หรือแสบตาไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ ปลอดภัยต่อสุขภาพ