บริษัท พาเนล พลัส จำกัด (Panel Plus) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายไม้ปาร์ติเกิล ไม้เอ็มดีเอฟ ไม้เคลือบเมลามีน และไม้ซิงโครนัส รายใหญ่ของประเทศไทย สามารถผลิตไม้ปาร์ติเกิล 330,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ไม้เอ็มดีเอฟ 670,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และไม้เคลือบเมลามีนกว่า 3.5 ล้านแผ่นต่อปี