ถังน้ำ+ปั๊มน้ำ DOS water pac (ดอส วอเตอร์ แพค) 

ภายในตัวถัง ใช้ท่อ PP-R มีระบบ BYPASS ในตัว ใช้น้ำได้ แม้ไฟดับดอส ถังน้ำพร้อมปั๊ม 


ถังน้ำ+ปั๊มน้ำ DOS water pac (ดอส วอเตอร์ แพค) 

มีปั๊มน้ำให้เลือกหลายแบรนด์ ตามความต้องการของคุณลูกค้าดอส ถังน้ำพร้อมปั๊ม 


ถังน้ำ+ปั๊มน้ำ DOS water pac (ดอส วอเตอร์ แพค) 

ดอส วอเตอร์แพค ประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้ง เทียบกับการติดตั้งแบบดั้งเดิม


ดอส ถังน้ำพร้อมปั๊ม 


ถังน้ำ+ปั๊มน้ำ DOS water pac (ดอส วอเตอร์ แพค) ดอส ถังน้ำพร้อมปั๊ม