ดอส  ผู้นำธุรกิจด้านระบบการจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มถังเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย ปั๊มน้ำ ถังดักไขมัน ถังขยะฝังกำแพง และถังน้ำขนาดใหญ่  พร้อมรับประกันสินค้า

การเลือกถังเก็บน้ำ ให้เหมาะสมกับการใช้งานในบริเวณนั้นๆ 


ดอส ไลฟ์ (DOS LIFE ) ผู้นำธุรกิจด้านระบบการจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มถังเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย ปั๊มน้ำ ถังดักไขมัน ถังขยะฝังกำแพง และถังน้ำขนาดใหญ่  พร้อมรับประกันสินค้า