Roof

หลังคา อุปกรณ์เกี่ยวกับหลังคา

แหล่งรวม วัสดุ กระเบื้องหลังคา กระเบื้อง มุงหลังคา ที่ครบที่สุดในประเทศไทย โดยกระเบื้อง มุงหลังคา มีการผลิตมาจากโรงงานหลักๆของประเทศ แต่ละรุ่น แม้จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน แต่ก็มี หลากหลายรุ่นที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน และต่างกันเพียง สี และความหนา ของตัวแผ่นเท่านั้น อุปกรณ์หลังคา ราคาพิเศษ

สถานการณ์ COVID-19 ที่กระทบราคา กระเบื้องหลังคา

อุปกรณ์หลังคาเป็นอุปกรณ์จำเป็น ซึ่งถ้าการก่อสร้างดำเนินต่อไปแล้ว มักจะจำเป็นที่จะต้องใช้กระเบื้องหลังคาก่อนหน้าฝน และหลายที่ที่ใช้กระเบื้องหลังคา เป็นที่อยู่ชานเมือง หรือต่างจังหวัด ซึ่งจะทำให้ ราคา กระเบื้อง หลังคา ไม่เปลี่ยนแปลง แต่อาจจะมีการหันมาใช้รุ่นที่ถูกลงเยอะขึ้น เพื่อลดปริมาณการใช้จ่าย 


SCG

Hahuang

Diamond

TPI

LegendLifeTiles

CREATON

Oranit

Onduline

DURA Roof

Roof Accessories