ไม้เข็ม ไม้เสาเข็ม ราคาถูก กว่าตลาด ราคาโรงงาน

 •  ไม้เสาเข็ม ไม้เข็ม ราคาถูก
  คุณสมบัติ ไม้เสาเข็ม Double A
  ลำดับตรง
  รัดกิ่งชิดลำต้น
  โคนหรือปลายไม้ สวยตรง
  ตัดหน้าตรงเรียบ
  ลำต้นไม้ไม่กลวง
  ไม้มีสภาพความชื้นพอสมควร
  ขนาดของโคนและปลายไม้ มีขนาดใกล้เคียงกัน
  ไม้ไม่มีปลวก
  ไม้ลอกเปลือกก็สั่งได้

  ขนาดและหน้าไม้ที่จำหน่าย
  หน้าไม้ 2 นิ้ว (ผอม อ้วน) ความยาว 3 ม.
  หน้าไม้ 3 นิ้ว ความยาว 3 ม.
  หน้าไม้ 6 นิ้ว ความยา 6 ม.