ท่อนีโอเดรน สำหรับงานระบบระบายน้ำใต้พื้นดิน
Pipe and Fittings for Subdrainage Pipe

ท่อนีโอเดรน ท่อระบายน้ำใต้ดิน ราคาถูก

ท่อนีโอเดรน เป็นท่อสำหรับระบายน้ำใต้ดิน ที่ผลิตจากโพลีเอทธีลีน ความหนาแน่นสูง High Density Polyethylene ซึ่งมีคุณสมบัติทางกายภาพสูง อีกทั้งยังสามารถทนต่อกรด ด่าง หรือสารเคมีต่างๆได้ดี นอกจากนี้ยังออกแบบท่อให้มีรู เป็นส่วนที่รับน้ำได้มากเป็นพิเศษ ทำให้ช่วยระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วและไม่กิดการอุดตันง่าย

คุณลักษณะ
1. ระบายน้ำได้รวดเร็ว Fast Drainage ท่อนีโอเดรน มีพื้นที่ ที่มีรูรับน้ำได้ถึง 70% และส่วนทึบ 30% จึงสามารถระบายน้ำได้มากและรวดเร็ว neodrain pipe has a rate of aperture part and a rate of solid part of 70% and 30% respectively, that makes it drain effectively

2. โครงสร้างท่อแข็งแรง Robust Structure
ท่อนีโอเดรน สามารถรับแรงกดจากภายนอกได้สูง External High Loading Resistance เพราะออกแบบให้มีโครงสร้างที่เป็นเกลียว พันรอบท่ออีกชั้นหนึ่ง เพื่อเป็นตัวเสริมความแข็งแรง จึงสามารถรับน้ำหนักหรือแรงกดจากภายนอก External Load ได้มากกว่า 10 ตันต่อตารางเมตร โดยที่ท่อจะเปลี่ยนรูปไม่เกิน 8 เปอร์เซนต์
neodrain pipe is reinforced with hollow strand ribs. Therefore, it highly resists to external load-over 10 ton per sq.m. with the strain less than 8%

3. น้ำหนักเบา Light Weight
ท่อนีโอเดรน มีน้ำหนักเบา เมื่อเทียบกับท่อพลาสติกชนิดอื่น จึงสามารถขนย้ายได้สะดวกและรวดเร็ว
neodrain pipe is lighter than various plastic pipes. This brings about fast and convenient transportation

4. อายุการใช้งานยาวนา Long Service Life
ท่อนีโอเดรน สามารถทนทานต่อสภาวะแวดล้อมในดินเช่น กรด ด่างได้ดี และทนอุณหภูมิได้สูงถึง -40 ถึง 60 องศาเซลเซียส
neodrain pipe has excellent resistance against acid, and alkali. No degradation takes place by chemical substances or soil bacteria

5. ติดตั้งง่าย Easy Installation
ท่อนีโอเดรน สามารถติดตั้งด้วยวิธีการสวมอัด หรือหมุนเกลียว ท่อกับข้อต่อ เข้าด้วยกัน จึงสะดวกในการติดตั้งอีกทั้งยังประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายอีกด้วย
The method of joining neodrain pipe is very simple - just do pressin and turning to join, thus resulting in the convenient and low cost installation.

ประเภทของงานที่เหมาะสม
+ งานสนามบิน
+ งานสนามกีฬา
+ งานถนน
+ งานคันดิน
+ งานจัดสวน
+ งานสนามกอล์ฟ
+ งานบำบัดน้ำเสีย

ประโยชน์ของการใช้งาน Purpose of using neodrain Pipe
ใช้ในการระบายน้ำบนผิวดิน
Drying up to ground surface

การติดตั้งท่อระบายน้ำ
ใช้ป้องกันการอ่อนตัวของดิน
Preventing the ground from softening

ใช้ในการระบายน้ำใต้ผิวดิน
Stabilizing the structure by means of lowering the ground water level

ขนาด Norminal Pipe Size  ราคา Price (บาท/เมตร) รหัสสินค้า ความยาวมาตรฐาน (เมตร/ท่อน)
65มม. 2.5นิ้ว 110 AAPB 065060 6
75มม. 3 นิ้ว 145 AAPB 075060 6
100มม. 4 นิ้ว 230 AAPB 100060 6
125มม. 5 นิ้ว 330 AAPB 125060 6
150มม. 6 นิ้ว 430 AAPB 150060 6
200มม. 8 นิ้ว 595 AAPB 200060 6