รายการอุปกรณ์พีวีซี เอสซีจี
ราคาปัจจุบัน คลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้

ราคาสินค้าเป็นราคาโรงงาน
 
  ม.ค.59 ก.พ.59  มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59  มิ.ย.59 ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59 ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60
   Nett  Nett  Nett  Nett Nett  Nett  Nett  Nett  Nett  Nett  Nett  Nett Nett Nett Nett Nett Nett
 ข้อต่อ ประเภทฉีดจากเครื่อง 
 สีฟ้า สีเหลือง สีเทา 
 23%  23%  21%  16%  14%  14%  14%  14%  12%  12%  10%  8% 8% 8% 8% 8% 13%
 ข้อต่อ เกลียวใน ทองเหลือง
 12%  12%  10%  5%  4%  4%  4%  4%  4%  4%  4%  4% 4% 4% 4% 4% 5%
 ข้อต่อทำมือ สีฟ้า  10%  10%  10%  5%  4%  4%  4%  4%  4%  4%  4%  4% 4% 4% 4% 4% 5%
 
 
ก.ย.57
ต.ค. 57
พ.ย.57
ธ.ค.57  ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58  ต.ค.58 พ.ย.58  ธ.ค.58 
 
Nett
Nett
Nett
Nett
 Nett
 Nett
Nett
Nett
 Nett  Nett  Nett  Nett  Nett  Nett  Nett  Nett
 ข้อต่อ ประเภทฉีดจากเครื่อง 
 สีฟ้า สีเหลือง สีเทา 
 15%
 17%
 17%
 20%
 23%
23% 
20% 
 17%
 17%  19%  19%  19%  21%  21%  21%  21%
 ข้อต่อ เกลียวใน ทองเหลือง
 5%
 7%
 7%
 10%
 13%
13%
 10%
 7%
 7%  9%  9%  9%  10%  10%  10%  10%
 ข้อต่อทำมือ สีฟ้า                  10%  10%  10%  10%  10%  10%  10%  10%
 
                 
ข้อต่อตรง - หนา ฟ้า
SOCKET- WS B
 
ข้องอ 90 องศา - หนา ฟ้า
ELBOW 90 - WS B
 
ข้องอ 45 องศา - หนา ฟ้า
ELBOW 45 - WS B
 
สามทาง - หนา ฟ้า
TEE - WS B
 
ข้องอ 90 ลด - หนา ฟ้า
REDUCING ELBOW 90 - WS B
 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
18 มม. 1/2"
 2.90
20 มม. 3/4"
 3.70
25 มม. 1"
 6.10
35 มม. 1 1/4"
 9.10
40 มม. 1 1/2"
11.70
55 มม. 2"
18.30
65 มม. 2 1/2"
30.10
80 มม. 3"
50.00
100 มม. 4"
90.00
150 มม. 6"
325.00   
ชื่อขนาด 
 ราคา (บ./ชิ้น) 
18 มม. 1/2"
3.50
20 มม. 3/4"
4.70
25 มม. 1"
8.50
35 มม. 1 1/4"
14.60
40 มม. 1 1/2"
18.30
55 มม. 2"
27.70
65 มม. 2 1/2"
58.50
80 มม. 3"
82.00
100 มม. 4"
160.00
150 มม. 6"
1,400.00
200 มม. 8"
8,504.00
250 มม. 10"
11,360.00
300 มม. 12"
22,138.00
 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
18 มม. 1/2"
4.30
20 มม. 3/4"
6.80
25 มม. 1"
10.40
55 มม. 2"
40.00
65 มม. 2 1/2"
71.00
80 มม. 3"
112.00
100 มม. 4"
232.00

   
ชื่อขนาด 
 ราคา (บ./ชิ้น) 
18 มม. 1/2"
4.80
20 มม. 3/4"
6.60
25 มม. 1"
12.50
35 มม. 1 1/4"
17.80
40 มม. 1 1/2"
25.70
55 มม. 2"
40.10
65 มม. 2 1/2"
87.80
80 มม. 3"
157.00
100 มม. 4"
340.00
150 มม. 6"
2,300.00
200 มม. 8"
11,511.00
250 มม. 10"
16,792.00
300 มม. 12"
24,000.00
 
ชื่อขนาด 
 ราคา (บ./ชิ้น) 
20x18 (3/4x1/2")
5.00
25x18 (1x1/2")
9.50
25x20 (1x3/4")
11.00


 
 
 
 
 
 
 ข้อต่อตรงลด
REDUCING SOCKET - WS B
  
 สามทางลด หนา ฟ้า
REDUCING TEE - WS B
 
 
ชื่อขนาด 
 ราคา (บ./ชิ้น) 
20x18 (3/4x1/2")
3.70
25x18 (1x1/2")
6.10
25x20 (1x3/4")
6.10
35x20 (4 1/4x3/4")
9.90
35x25 (1 1/4x1")
9.90
40x18 (1 1/2x1/2")
11.60
40x20 (1 1/2x3/4")
11.60
40x25 (1 1/2 x 1")
11.60
40x35 (1 1/2x1 1/4")
11.60
55x18 (2x1/2")
18.50
55x20 (2x3/4")
18.50
55x25 (2x1")
18.50
55x35 (2x 1 1/4")
18.50
55x40 (2x 1 1/2")
18.50
 
ชื่อขนาด 
 ราคา (บ./ชิ้น) 
65x20 (2 1/2x3/4")
34.00
65x25 (2 1/2x1")
34.00
65x40 (2 1/2x1 1/2")
34.00
65x55 (2 1/2x2")
34.00
80x35 (3x1 1/4")
65.00
80x40 (3x 1 1/2")
65.00
80x55 (3x2")
65.00
80x65 (3x2 1/2")
65.00
100x40 (4x1 1/2")
91.00
100x55 (4x2")
91.00
100x65 (4x2 1/2")
91.00
100x80 (4x3")
91.00
 
   
ชื่อขนาด 
 ราคา (บ./ชิ้น) 
20x18 (3/4x1/2")
6.60
25x18 (1x1/2")
15.50
25x20 (1x3/4")
15.50
40x18 (1 1/2x1/2")
29.10
40x20 (1 1/2x3/4")
29.10
40x25 (1 1/2 x 1")
29.10
55x18 (2x1/2")
45.60
55x20 (2x3/4")
45.60
55x25 (2x1")
45.60
55x35 (2x 1 1/4")
50.70
55x40 (2x 1 1/2")
50.70   
ชื่อขนาด 
 ราคา (บ./ชิ้น) 
65x20 (2 1/2x3/4")
87.80
65x25 (2 1/2x1")
87.80
65x40 (2 1/2x1 1/2")
87.80
65x55 (2 1/2x2")
87.80
80x18 (3x1/2")
103.00
80x20 (3x3/4")
103.00
80x25 (3x1")
103.00
80x40 (3x1 1/2")
157.00
80x55 (3x2")
157.00
80x65 (3x2 1/2")
157.00
100x20 (4x3/4")
340.00
100x25 (4x1")
340.00
100x40 (4x1 1/2")
340.00
100x55 (4x2")
340.00
100x80 (4x3")
340.00
150x80 (6x3")
1,300.00
150x100 (6x4")
1,500.00
200x100 (8x4")
8,589.00
 
 
 
                     
ข้อต่อตรงเกลียวใน
FAUCET SOCKET - WS B
 
ข้องอ 90 เกลียวใน
หนา ฟ้า
FAUCET ELBOW 90 - WS B
 
สามทางเกลียวใน 
หนา ฟ้า
FAUCET TEE - WS B
 
ข้อต่อตรงเกลียวนอก
หนา ฟ้า
VALVE SOCKET - WS B
 
 ข้องอ 90 เกลียวนอก
หนา ฟ้า
VALVE ELBOW 90 - WS B
 
 
 
ชื่อขนาด 
 ราคา (บ./ชิ้น) 
18 มม. 1/2"
3.00
20 มม. 3/4"
4.40
25 มม. 1"
7.40
35 มม. 1 1/4"
12.10
40 มม. 1 1/2"
17.30
55 มม. 2"
27.90
65 มม. 2 1/2"
41.80
80 มม. 3"
55.70
100 มม. 4"
100.00
 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
18 มม. 1/2"
5.50
20 มม. 3/4"
8.60
25 มม. 1"
16.00


 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
18 มม. 1/2"
9.80
20 มม. 3/4"
12.90
25 มม. 1"
20.00 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
18 มม. 1/2"
2.60
20 มม. 3/4"
3.70
25 มม. 1"
5.50
35 มม. 1 1/4"
9.90
40 มม. 1 1/2"
12.10
55 มม. 2"
17.30
65 มม. 2 1/2"
34.90
80 มม. 3"
46.30
100 มม. 4"
93.20

 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
18 มม. 1/2"
6.90
20 มม. 3/4"
8.10
25 มม. 1"
14.75 

 
 
                 
ข้องอ 90 เกลียวใน
ทองเหลือง หนา ฟ้า
BRASS FAUCET ELBOW 90 - WS B
 
สามทางเกลียวใน 
ทองเหลือง
BRASS FAUCET TEE - WS B
 
ข้อต่อตรงเกลียวนอก
ทองเหลือง
BRASS VALVE SOCKET - WS B
 
 ข้องอ 90 เกลียวนอก
ทองเหลือง
BRASS VALVE ELBOW 90 - WS B
 
ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง หนา ฟ้า
BRASS FAUCET SOCKET - WS B
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
18 มม. 1/2"
32.00
20 มม. 3/4"
45.00
25 มม. 1"
72.00
 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
18 มม. 1/2"
45.00
20 มม. 3/4"
59.00

 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
18 มม. 1/2"
35.00


 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
18 มม. 1/2"
42.00


 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
18 มม. 1/2"
26.00
20 มม. 3/4"
35.00
25 มม. 1"
50.00
40 มม. 1 1/2"
144.00
55 มม. 2"
212.00
 
 
               
นิปเปิ้ล
NIppLE- WS B
 
ปลั๊กอุดเกลียวนอก
หนา ฟ้า
VALVE PLUG - WS B
 
ฝาครอบเกลียวใน
หนา ฟ้า
FAUCET CAP - WS B
 
ฝาครอบ
CAP - WS B
 
ฝาครอบ ขนาดใหญ่
CAP - WS B
 
 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
18 มม. 1/2"
3.50
20 มม. 3/4"
4.00
25 มม. 1"
7.00
 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
18 มม. 1/2"
1.50
20 มม. 3/4"
2.00
25 มม. 1"
3.50
 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
18 มม. 1/2"
2.70
20 มม. 3/4"
25.00

 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
18 มม. 1/2"
3.00
20 มม. 3/4"
4.40
25 มม. 1"
6.60
35 มม. 1 1/4"
9.90
40 มม. 1 1/2"
14.60
55 มม. 2"
21.80

 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
65 มม. 2 1/2"
41.80
80 มม. 3"
58.00
100 มม. 4"
110.00
150 มม. 6"
440.00
 

 

         
ข้อต่อยูเนี่ยนสั้น
VALVE SOCKET UNION
- WS B
 
หัวกะโหลก
FOOT VALVE - WS B
 
หัวกันไหล
SOCKET PUSH IN - WS B
 
หัวกันไหลเกลียวนอก
VALVE SOCKET PUSH IN - WS B
 
ข้อต่อยูเนี่ยน
SOCKET UNION - WS B
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
20 มม. 3/4"
80.25


 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
25 มม. 1"
59.00
55 มม. 2"
212.00


 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
20 มม. 3/4"
3.05
25 มม. 1"
3.75

 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
20x1/2 (3/4")
4.01
25x3/4(1")
4.28


 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
18 มม. 1/2"
51.00
20 มม. 3/4"
58.50
25 มม. 1"
70.40
40 มม. 1 1/2"
94.80
55 มม. 2"
106.90


 

 
             
 กิ๊ปจับท่อ
SADDLE CLIP - WS B
 
คลิปก้ามปู
PIPE CLIP - WS B
 
บอลวาล์ว
BALL VALVE - B
 
บอลวาล์ว (ใหญ่)
BALL VALVE - B
 
ข้อต่อตรงหน้าจาน
SOCKET WITH pvc FLANGE
 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
18 มม. 1/2"
1.30
20 มม. 3/4"
1.40
25 มม. 1"
2.30 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
18 มม. 1/2"
2.25
20 มม. 3/4"
2.50
25 มม. 1"
3.21 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
18 มม. 1/2"
34.24
20 มม. 3/4"
47.08
25 มม. 1"
68.48
35 มม. 1 1/4"
115.00
40 มม. 1 1/2"
160.50
55 มม. 2"
203.30
 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
65 มม. 2 1/2"
585.00
80 มม. 3"
670.00
100 มม. 4"
1,545.00


 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
80 มม. 3"
550.00
100 มม. 4"
720.00
150 มม. 6"
1,670.00 

 
 
             
ข้อต่อลดเหลี่ยม - หนา ฟ้า
REDUCING FAUCET - WS B
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อขนาด 
 ราคา (บ./ชิ้น) 
20x18 (3/4x1/2")
3.21
25x18 (1x1/2")
5.62
25x20 (1x3/4")
5.62


 


       

งานระบายน้ำ
SCG Fitting "Drainage Work"
                 
ข้อต่อตรง - บาง ฟ้า
SOCKET - DR B
 
ข้องอ 45 - บาง ฟ้า 
ELBOW 45 - DR B
 
 
ข้องอ 90 - บาง ฟ้า 
ELBOW 90 - DR B 
 
 สามทาง - บาง ฟ้า
TEE - DR B
 
สามทางวาย - บาง ฟ้า
Y - DR B 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
35 มม. 1 1/4"
5.00
40 มม. 1 1/2"
5.40
55 มม. 2"
7.50
65 มม. 2 1/2"
14.40
80 มม. 3"
23.10
100 มม. 4"
32.70
 125 มม. 5"
105.00
150 มม. 6"
175.00


   
ชื่อขนาด 
 ราคา (บ./ชิ้น) 
35 มม. 1 1/4"
5.00
40 มม. 1 1/2"
6.70
55 มม. 2"
9.90
65 มม. 2 1/2"
18.60
80 มม. 3"
28.30
100 มม. 4"
70.50
 125 มม. 5"
130.00
150 มม. 6"
230.00
200 มม. 8"
595.00
*250 มม. 10"
2,177.00
*300 มม. 12"
6,395.00
* สีเทา
 
ชื่อขนาด 
 ราคา (บ./ชิ้น) 
35 มม. 1 1/4"
5.60
40 มม. 1 1/2"
6.70
55 มม. 2"
11.60
65 มม. 2 1/2"
19.00
80 มม. 3"
34.90
100 มม. 4"
70.50
 125 มม. 5"
148.00
150 มม. 6"
295.00
200 มม. 8"
665.00
*250 มม. 10"
2,218.00
*300 มม. 12"
5,259.00
*สีเทา
 
ชื่อขนาด 
 ราคา (บ./ชิ้น) 
35 มม. 1 1/4"
7.80
40 มม. 1 1/2"
12.50
55 มม. 2"
15.50
65 มม. 2 1/2"
26.10
80 มม. 3"
39.50
100 มม. 4"
92.90
150 มม. 6"
438.00
200 มม. 8"
1,520.00 
ชื่อขนาด 
 ราคา (บ./ชิ้น) 
55 มม. 2"
34.40
65 มม. 2 1/2"
63.50
80 มม. 3"
83.60
100 มม. 4"
161.00
150 มม. 6"
740.00


 
         
สามทางทีวาย - บาง ฟ้า
TY - DR B
 
สี่ทางทีวาย - บาง ฟ้า
CROSS TY - DR B
 
ท่อสั้นฝาปิดเกลียว - ฟ้า
CLEAN OUT PLUG - B
 
ยูแทรฟ - ฟ้า
U - TRAP - B
 
ยูแทรฟ (มีช่องระบาย) - ฟ้า
U - TRAP (C/O) - B
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
55 มม. 2"
33.80
65 มม. 2 1/2"
72.10
80 มม. 3"
93.00
100 มม. 4"
175.00
150 มม. 6"
600.00

   
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
100 มม. 4"
575.00
 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
100 มม. 4"
155.00
 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
55 มม. 2"
170.00
 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
55 มม. 2"
210.00 
         
พีแทรฟ (มีช่องระบาย) -ฟ้า
P-TRAP (C/O) -B
 
เอสแทรฟ (มีช่องระบาย) - ฟ้า
S-TRAP (C/O) -B 
 
แกนถ่ายน้ำ - ฟ้า
DRAIN PLUG -B
 
ฝาครอบบาง
CAP- DR BLUE
 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
55 มม. 2"
210.00

   
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
55 มม. 2"
380.00 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
25 มม. 1"
12.50
 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
100 มม. 4"
43.00
150 มม. 6"
117.00
 


 
         
ข้องอ 45 เชื่อม
ELBOW 45 W
 
ข้องอ 90 เชื่อม
ELBOW 90 W
 
สามทางเชื่อม
TEE W
 
สามทางลดเชื่อม
REDUCING TEE W
 
สามทางวายเชื่อม
Y W
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
200 มม. 8"
1,480.90
300 มม. 12"
5,439.80

   
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
200 มม. 8"
1,640.00
250 มม. 10"
4,142.00
300 มม. 12"
6,980.00
 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
 125 มม. 5"
790.00
200 มม. 8"
1,787.70
250 มม. 10"
2,371.00
300 มม. 12"
4,159.00 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
100x35 (4x1 1/4")
265.00
125x80 (5x3")
471.00
 125x100 (5x4")
542.00
150x80 (6x3")
689.00
150x100 (6x4")
730.00
150x125 (6x5")
871.00
200x100 (8x4")
1,083.00
200x125 (8x5") 
1,130.00
200x150 (8x6") 
1,183.00
250x150 (10x6") 
1,677.00
250x200 (10x8") 
2,095.00
300x150 (12x6") 
2,583.00
300x200 (12x8") 
2,930.00
300x250 (12x10") 
3,348.00
 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
 125 มม. 5"
1,033.00
 150 มม. 6"
1,735.00
200 มม. 8"
2,095.00
250 มม. 10"
3,418.00
300 มม. 12"
4,465.00


 
         
สามทางวายลดเชื่อม
REDUCING Y W
 
สามทางทีวายเชื่อม
TY W
 
สามทางทีวาย ลด เชื่อม
REDUCING TY - W
 
ฝาครอบมือ
CAP H
 
ข้องออากาศลดเชื่อม
VENT TEE W
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
55x40 (2x1 1/2")
112.00
80x40 (3x1 1/2")
177.00
125x80 (5x3")
530.00
125x100 (5x4")
636.00
150x55 (6x2")
695.00
150x80 (6x3")
777.00
150x100 (6x4")
926.00
150x125 (6x5")
1,071.00
200x80 (8x3")
1,115.00
200x100 (8x4")
1,342.00
200x125 (8x5")
1,548.00
200x150 (8x6")
1,777.00
250x150 (10x6")
2,648.00
250x200 (10x8")
3,065.00
300x100 (12x4")
2,930.00
300x150 (12x6")
3,542.00
300x200 (12x8")
3,959.00
300x250 (12x10")
4,748.00

   
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
35 มม. 1 1/4"
96.00
40 มม. 1 1/2"
101.00
125 มม. 5"
900.00
200 มม. 8"
2,930.00
250 มม. 10"
4,048.00
 300 มม. 12"
5,865.00 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
55x35 (2x 1 1/4")
120.00
55x40 (2x1 1/2")
130.00
 65x55 (2 1/2x2")
147.00
80x40 (3x1 1/2")
153.00
 80x55 (3x2)
177.00
100x40 (4x1 1/2")
295.00
125x100 (5x4")
765.00
150x55 (6x2")
765.00
150x80 (6x3")
806.00
150x125 (6x5")
1,171.00
200x55 (8x5")
1,253.00
200x100 (8x4")
1,465.00
200x125 (8x5")
1,748.00
200x150 (8x6")
2,165.00
 250x100 (10x4")
2,371.00
250x150 (10x6")
2,777.00
250x200 (10x8")
3,571.00
300x100 (12x4")
3,136.00
300x150 (12x6")
3,630.00
300x200 (12x8")
4,253.00
300x250 (12x10")
5,030.00


 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
 125 มม. 5"
263.00
 150 มม. 6"
465.00
200 มม. 8"
903.00
250 มม. 10"
1,557.00
300 มม. 12"
2,210.00
 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
 55x25 (2x1")
43.00
100x25 (4x1")
136.00
100x55 (4x2")
148.00
150x55 (6x2")
524.00
 

         
สี่ทางเชื่อม
CROSS W
 
สี่ทางวายเชื่อม
CROSS Y W
 
สี่ทางทีวาย ลด เชื่อม
REDUCING CROSS Y - W
 
สี่ทางทีวายเชื่อม
CROSS TY W
 
สี่ทางทีวายลดเชื่อม
REDUCING CROSS TY W


ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
 150 มม. 6"
1,953.00
200 มม. 8"
4,183.00
250 มม. 10"
5,841.00
300 มม. 12"
10,697.00


 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
 55 มม. 2"
212.00
80 มม. 3"
406.00
100 มม. 4"
806.00
125 มม. 5"
1,324.00
150 มม. 6"
1,677.00

 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
100x65 (4x2 1/2")
636.00
150x55 (6x2")
865.00
150x100 (6x4")
1,465.00


 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
 55 มม. 2"
277.00
65 มม. 2 1/2"
376.00
100 มม. 4"
836.00
150 มม. 6"
1,953.00
200 มม. 8"
4,183.00
250 มม. 10"
5,841.00
 300 มม. 12"
10,697.00 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
 80x55 (3x2")
477.00
100x55 (4x2")
630.00
100x80 (4x3")
695.00
125x100 (5x4")
1136.00
150x55 (6x2")
900.00
150x80 (6x3")
1,148.00
150x100 (6x4")
1,530.00
150x125 (6x5")
1,600.00
 
         
หน้าจานพีวีซี
pvc FLANGE H
 
พีแทรฟ (มีช่องระบาย) H
P-TRAP (C/O) H
 
ท่อสั้นฝาปิดเกลียว
CLEAN OUT PLUG H
 
ท่อสั้นฝาปิดหน้าจาน
CLEAN OUT WITH FLANGE W
 


ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
 35 มม. (1 1/4")
105.00
40 มม. (1 1/2")
112.00
55 มม. (2")
160.00
65 มม. (2 1/2")
271.00
80 มม. (3")
359.00
100 (4")
400.00
125 (5")
530.00
150 (6")
912.00
200 (8")
1,159.00
250 (10")
1,700.00
300 (12")
1,936.00
 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
40 มม. (1 1/2")
171.00
80 มม. (3")
680.00
100 มม. (4")
1,165.00
 

ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
 55 มม. 2"
70.00
150 มม. 6"
317.00
200 มม. 8"
577.00
250 มม. 10"
1,048.00
 
ชื่อขนาด 
ราคา (บ./ชิ้น) 
 55 มม. 2"
224.00
80 มม. 3"
348.00
100 มม. 4"
442.00
150 มม. 6"
971.00