ราคาส่วนลดท่อการเกษตร เอสซีจี

 
 ท่อพีวีซี การเกษตร
ปี พ.ศ.   
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
 ส่วนลดของเดือน
2557
23%
23%
23%
25%
25%
27%
2558
31%
31%
27%
24%
24%
26%
26%
26%
28% 
28% 
28% 
28% 
2559
30%
30% 
 28%
23% 
21% 
23% 
 23%
 23%
 21%
19% 
19%
17% 
 2560 17% 17% 17% 17% 22% 22% 24% 24% 24% 24% 24% 26%
 2561 26% 24% 24% 24% 26%
 
 


ขนาด
ราคาต่อท่อน (บาท)
ปลายเรียบ
ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ท่อน)
10 (1/4”) 15.10 -
15 (3/8”) 21.60 -
18 (1/2”) 26.35 +1.00
20 (3/4”) 34.05 +1.00
25 (1”) 45.60 +2.00
35 (1 1/4”) 60.90 +2.00
40 (1 ½”) 70.00 +2.50
55 (2”) 101.15 +3.00
65 (2 ½”) 158.55 +4.00
80 (3”) 230.00 +5.00
100 (4”) 334.00 +6.00
125 (5”) 550.25 +8.00
ชื่อขนาด มม. (นิ้ว)
น้ำหนัก / ม้วน โดยประมาณ (กก.)
ความยาว/ม้วน(ม.)
ความหนา มม
1/2” 7.00 100 1.4  +   0.2
1/2” 15.00 100 2.5  +   0.3
5/8” 9.00 100 1.5  +   0.2
5/8” 20.00 100 2.8   +  0.4
3/4” 13.00 100 1.9   +   0.2
3/4” 20.00 100 2.5   +   0.3
3/4” 25.00 100 3.0   +   0.3
1” 20.00 100 2.1  +   0.3
1” 25.00 100 2.4  +   0.3
1” 30.00 100 3.1  +   0.4
1 ¼” 12.00 50 1.8  +   0.2
1 ¼” 15.00 50 2.2  +   0.3
1 ¼” 20.00 50 3.2  +   0.4
1 ¼” 25.00 50 3.6  +   0.4
1 1/2” 8.50 50 1.4  +   0.2
1 1/2” 12.00 50 1.7  +   0.2
1 1/2” 15.00 50 2.3  +   0.3
1 1/2” 20.00 50 3.1  +   0.4
1 1/2” 25.00 50 3.3  +   0.4
1 3/4” 45.00 50 5.3  +   0.4
2” 8.50 30 1.5  +   0.2
2” 12.00 30 2.2  +   0.3
2” 15.00 30 2.6  +   0.3
2” 20.00 30 3.5  +   0.4
2” 25.00 30 4.5 +   0.4