ท่อพีพี ราคาถูก ราคาโรงงาน pp Pipe

ท่อพีพี ราคาถูก ราคาโรงงาน    

ปัจจุบัน เทคโนโลยีการออกแบบอาคารมีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้การออกแบบระบบระบายน้ำก็มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นกว่าที่เคยเป็น จากคอนโดมิเนียมอาคารสำนักงาน ไปจนถึงอาคารพักอาศัย ระบบระบายน้ำที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องออกแบบและเลือกใช้ให้เหมาะสม คุ้มค่า โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

pp Pipe & Mechanical Joint Fitting
ท่อพีพี pp เป็นท่อพลาสติกที่เกิดจากเรซิ่นพอลิโพรพิลีน ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นทางด้านการทนสารเคมี และทนอุณหภูมิสูงได้ถึง 95 องศา โดยท่อ pp ถูกออกแบบมาให้ใช้งานเป็นท่อในระบบระบายน้ำ เช่น ท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้งอาคารสูง ท่อน้ำทิ้งในห้องครัวและท่อน้ำทิ้งในห้องปฏิบัติการทางเคมี อีกทั้งการออกแบบข้อต่อระบบ Mechanical Joint ที่ใช้งานกบท่อ pp นั้น ได้ออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวกต่อการบำรุงรักษาในอนาคต และผลิตตามมาตรฐาน BS 4991

PBP Polypropylene Pipe is made from polypropylene resin, which offes high chemical resistance, high pressure resistance and also resist the temperature up to 95 degrees celcius, PBP pp pipe conforms to BS 4991 standard. It is designed for using drainage system such as the drainage system in the kitchen, laboratory, and high rise building. Besides, PBP Mechanical Join Fiting is designed for using with polypropylene pipe. It is very comfortable for installation and maintenance.

ท่อ พีพี pp เหมาะสำหรับใช้ pp Pipes are suitable for
+ ระบบท่อน้ำทิ้ง น้ำโสโครกในอาคาร Building Drainage System
+ ระบบท่อน้ำทิ้งในห้องปฏิบัตการเคมี Laboratory Drainage System
+ ท่อน้ำทิ้งในห้องครัว Kitchen Effluent
+ ท่อระบายน้ำเสียในอุตสาหกรรม Industrial Effluent

คุณสมบัติพิเศษ

 ท่อพีพี pp ราคาถูก

ทนทานต่อสารเคมี Chemical Resistance

ท่อพีพี เป็นท่อที่ทนทานต่อสารเคมีได้ดีกว่าท่อพลาสติกชนิดอื่น จึงเหมาะที่จะใช้เป็นท่อน้ำทิ้งที่มีสารเคมีเจือปน หรือท่อที่ต้องใช้สารเคมี เช่น กรด ในการล้างคราบสกปรก คราบไขมันในท่อท่อพีพี pp ราคาถูก 

ลดเสียงรบกวนที่เกิดจากการระบายน้ำ Reducing Noise that occure from the drainage

ท่อพีพี เป็นท่อทีมีค่าความเร็วของเสียงที่สะท้อนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับการระบายน้ำพลาสติกชนิดอื่นๆ จึงเหมาะสมสำหรับนำท่อไปใช้ในโครงการที่ไม่ต้องการให้เกิดเสียงรบกวน

 ท่อพีพี pp ราคาถูก

โครงสร้างท่อแข็งแรง และน้ำหนักเบา Durable Structure and Light Weight

ท่อพีพี เป็นท่อแข็ง สามารถรับแรงกดทับและแรงกระแทกได้ดี อีกทั้งยังมีน้ำหนักเบากว่าท่อพลาสติกชนิดอื่น จึงสะดวกในการขนย้ายและติดตั้ง

ท่อพีพี pp ราคาถูก 

ทนอุณหภูมิสูง Heat Resistance

ท่อพีพี สามารถทนอุณหภูมิสูงได้ถึง 95องศา เนื่องจากในระบบน้ำทิ้งบางระบบ อาจจะจำเป็นต้องใช้รับน้ำทิ้งที่มีอุณหภูมิสูง หรืออาจจะต้องใช้น้ำร้อนในการล้างคราบสกปรก และคราบน้ำมันในระบบท่อ

การติดตั้งท่อพีพี

วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ข้อต่อ pp

ตัดปลายฉากท่อให้ได้ฉาก จากนั้นนำฝา (1) แหวนจับ (2) แหวนรอง (3) และ (4) สวมเข้าที่ปลายท่อตามลำดับดังภาพ

การติดตั้งท่อพีพี 

วิธีการสวมท่อ

สวมท่อเข้ากับข้อต่อจนสุดบ่าที่อยู่ภายในของข้อต่อเลื่อนแหวนยาง แหวนรอง แหวนจับ เข้าไปชนขอบข้อต่อและขันด้วยมือจนสุดบ่า