มาตรวัดน้ำรุ่น จีเอ็มเค Water Meter GMK

Dimensions มิติ (mm)
Model 
GMK 15 ขนาด 1/2นิ้ว BSP Thread on Body 3/4นิ้ว 
GMK 20 ขนาด 3/4นิ้ว BSP Thread on Body 1นิ้ว 
GMK 25 ขนาด 1นิ้ว BSP Thread on Body 1 1/4นิ้ว 
GMK 40 ขนาด 1 1/2นิ้ว BSP Thread on Body 2นิ้ว 


Water Meter GMK 
The "GMK" model water meters fall under the group of inferential meters and has complete dry-dial, direct magnetic-drive, straight line reading and multi jet principle. The water enters into the meter through the inlet pipe and properly designed. Straigner, and affects its action upon the vane wheel.

The particular advantage of this meter is the magnetic transmission directly from the vane wheel to the register hermetically seated, the register is thus completely isolated from the water, and is incorporated in a dry dial and is provided with magnet protection ring. 

Optional Features
Externally accessible regulation devices can be provided on request. Non return valve can be provided for 1/2 inch, 3/4 inch, and 1 inch size meters.

Available with logarithm nozzles measuring chamber to attain more high sensitivity at lowest flow rate. Warm water version available for temperatures up to 90 degrees celcious. 

Determination of meater size
The bore of the instrument depends upon the flow rate to be metered and not the pipe size. Too large flow rate, a meter will result in continuous overloading and high pressure drop. An over-sized meter on the other hand will be less sensitive to small flow rates and inaccuracy may result. 

คุณสมบัติพิเศษ
เครื่องบันทึกตัวเลขแสดงปริมาตรน้ำซึ่งประกอบไปด้วย เฟือง และ วงล้อ แสดงตัวเลขได้รับการผนึกที่มิดชิด น้ำหรือสิ่งอื่นไม่สามารถเล็ดลอดเข้าไปได้เลย ทำให้ปัญหาเกี่ยวกับรอยด่างบนแผงหน้าปัทม์และความฝืดในส่วนแสดงตัวเลขไปโดยสิ้นเชิง 

มีระบบป้องกันการรบกวนจากแม่เหล็กภายนอก ทำให้ส่วนแสดงตัวเลขสามารถแสดงค่าที่เที่ยงตรง ถูกต้อง และแม่นยำ
ใบพัดซึ่งทำจากวัสดุน้ำหนักเบามีแม่เหล็กติดตั้งที่อยู่ส่วนปลายแกนจะไปบังคับให้หมุนตาม ในส่วนวัดปริมาณน้ำนั้นมีเพียงส่วนใบพัดเท่านั้นที่สามารถเคลื่อนที่ได้ ทำให้สามารถถอดซ่อมได้ง่ายและไม่สิ้นเปลือง 

มาตรวัดน้ำ gMK มีส่วนแสดงบอกตัวเลข ซึ่งบอกปริมาตรน้ำที่ละเอียดในแนวเดียวกัน จึงสามารถอ่านปริมาตรน้ำได้ง่ายและแม่นยำ

ไม่มีส่วนที่ทำให้เกิดความฝืด จึงสามารถวัดปริมาตรน้ำได้อย่างแม่นยำ แม้ในกรณีที่อัตราการไหลของน้ำค่อนข้างต่ำ 

PIVOT STAR ซึ่งอยู่ตรงกลางของหน้าปัทม์ สามารถช่วยให้ทราบถึงการทำงานของมาตรวัดน้ำ และยังใช้ในการสังเกตว่ามีการรั่วของท่อน้ำหรือไม่

สะดวกในการบำรุงรักษา เพราะในส่วนแสดงตัวเลขและใบพัดสามารถเปลี่ยนได้ในราคาที่ไม่แพง 

Important Advantages 
The hemetically sealed register complete which contains gears and counter wheel is completely isolated from water. Seizure of the gears, staining of the dial plate, and condensation in the counter case are completely avoided. this means that there is greater advantages of operating safety, longer life, longer periods between servicing, and hence minimum operating costs.