มอก. โยธา และ วัสดุก่อสร้าง  

1. มอก.15 เล่ม 1-2547
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อกำหนัดเกณฑ์คุณภาพ
วันที่มีผลใช้บังคับ
3 พ.ค. 2557 
  2. มอก.20-2543
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กเส้นกลม
วันที่มีผลใช้บังคับ
8 ต.ค. 2547
  3. มอก. 24-2548
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กข้ออ้อย
วันที่มีผลใช้บังคับ
21 พ.ค. 2549
  4. มอก. 95-2540
ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง
วันที่มีผลใช้บังคับ 
30 มี.ค. 2546 
  5. มอก. 348-2540
เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ
วันที่มีผลใช้บังคับ
6 ธ.ค. 2541
                 
6. มอก. 420-2540
ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง
วันนี้มีผลใช้บังคับ
30 มี.ค. 2546
  7. มอก. 528-2548
เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบน รีดร้อน สำหรับงานทั่วไป และงานขึ้นรูป
วันที่มีผลใช้บังคับ
14 เม.ย. 2551
  8. มอก. 880-2547
กระจกโฟลตใส
วันที่มีผลใช้บังคับ
8 มิ.ย. 2548
  9. มอก. 1227-2539
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
วันที่มีผลใช้บังคับ
10 พ.ค. 2541
  10. มอก. 1228-2549
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น
วันที่มีผลใช้บังคับ
14 เม.ย. 2551
                 
11. มอก. 1344-2541
กระจกโฟลตสีตัดแสง
วันที่มีผลใช้บังคับ
4 พ.ย. 2544
  12. มอก. 1390-2539
เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน
วันที่มีผลใช้บังคับ
21 ส.ค. 2541
  13. มอก. 1479-2541
เหล็กกล้ารีดคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป
วันที่มีผลใช้บังคับ
25 ส.ค. 2544
  14. มอก. 1499-2541
เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ
วันที่มีผลใช้บังคับ
25 ส.ค. 2544
  15. มอก. 1501-2552
เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล
วันที่มีผลใช้บังคับ
11 เม.ย. 2554
                 
16. มอก. 1735-2542
เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วนและแผ่นแถบสำหรับงานท่อ
วันที่มีผลใช้บังคับ
25 ส.ค. 2544
  17. มอก. 1884-2542
เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูง แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูปสำหรับโครงสร้างรถยนต์
วันที่มีผลใช้บังคับ
4 พ.ย. 2544
  18. มอก. 1999-2543
เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบางสำหรับงานโครงสร้างรถยนต์
วันที่มีผลใช้บังคับ
5 ก.ย. 2545
  19. มอก. 2011-2543
เหล็กกล้า รีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบางที่ต้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ
วันที่มีผลใช้บังคับ
5 ก.ย. 2545
  20. มอก. 2012-2543
เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับงานทั่วไป และงานขึ้นรูป
วันที่มีผลใช้บังคับ
13 พ.ค. 2545
                 
21. มอก. 2060-2543
เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานถังก๊าซ
วันที่มีผลใช้บังคับ
14 ต.ค. 2545
  22. มอก. 2140-2546
เหล็กกล้ารีดเย็น แผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับงานรถยนต์
วันที่มีผลใช้บังคับ
10 ม.ค. 2548
           
       
 

มอก. วิศวกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

1. มอก.4-2529 เล่ม 1-2529
หลอดไฟฟ้า
วันที่มีผลใช้บังคับ
1 พ.ค. 2530
  2. มอก. 10-2529
ฟิวส์ก้ามปู
วันที่มีผลใช้บังคับ
21 พ.ย.2530
  3. มอก. 11-2553
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้า ที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 3,4,5,101
วันที่มีผลใช้บังคับ
30 ก.ค. 2556
  4. มอก. 23-2521
บัลลาสต์สำหรับหลอด ฟลูออเรสเซนต์
วันที่มีผลใช้บังคับ
1 เม.ย. 2522
  5. มอก. 85-2548
ตัวนำลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางสำหรับไฟฟ้าเหนือดิน
วันที่มีผลใช้บังคับ
23 ม.ค. 2551
                 
6. มอก. 183-2547
โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์
วันที่มีผลใช้บังคับ
18 ก.ย. 2549
  7. มอก. 293-2541
สายไฟฟ้าอลูมิเนียม หุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์
วันที่มีผลใช้บังคับ
27 ธ.ค. 2542
  8. มอก. 344-2549
ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์
วันที่มีผลใช้บังคับ
13 ก.ค. 2551
  9.  มอก. 366-2547
เตารีดไฟฟ้าเฉพาะด้านความปลอดภัย
วันที่มีผลใช้บังคับ
26 ธ.ค. 2548
  10. มอก. 408-2553
ทองแดงและทองแดงเจือสำหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า เส้น และแท่ง
วันที่มีผลใช้บังคับ
17 เม.ย. 2556
                 
11. มอก. 812-2548
มอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์เฉพาะด้านความปลอดภัย
วันที่มีผลใช้บังคับ
23 ม.ค. 2551
  12. มอก. 824-2551
สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่คล้ายกัน
วันที่มีผลใช้บังคับ
18 พ.ย. 2551
  13. มอก. 870-2532
เตาไฟฟ้าชนิดตัวทำความร้อนแบบเปลือย เฉพาะด้านความปลอดภัย
วันที่มีผลใช้บังคับ
21 ก.ย. 2536
  14. มอก. 909-2548
เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน
วันที่มีผลใช้บังคับ
19 พ.ย. 2550
  15. มอก. 934-2533
พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ
วันที่มีผลใช้บังคับ
25 ธ.ค. 2534
                 
16. มอก. 956-2533
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
วันที่มีผลใช้บังคับ
25 ก.ย. 2534
  17. มอก. 1195-2536
เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธานสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไป
วันที่มีผลใช้บังคับ
31 ส.ค. 2545
  18. มอก. 2165-2548
เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-10 เคเบิลภายนอกอาคารข้อกำหนดคุณลักษณะเป้นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม ติดตั้งในท่อร้อยสายและฝังดินดดยตรง
วันที่มีผลใช้บังคับ
26 ม.ค. 2550
  19. มอก. 2166-2548
เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-20 เคเบิลภายนอกอาคารข้อกำหนด คุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้
วันที่มีผลใช้บังคับ
22 มิ.ย. 2550
  20. มอก. 2202-2547
สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 60 กิโลโวลต์ ถึง 115 กิโลโวลต์
วันที่มีผลใช้บังคับ
15 ต.ค. 2549
                 
             
       

มอก. วิศวกรรมของไหล

1. มอก. 17-2532
ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม
วันที่มีผลใช้บังคับ
14 ก.ย. 2533
  2. มอก. 2066-2552
ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้าน สิ่งแวดล้อม ประหยัดน้ำ
วันที่มีผลใช้บังคับ
19 ม.ค. 2554
  3. มอก. 2067-2552
ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม การประหยัดน้ำ
วันที่มีผลใช้บังคับ
19 ม.ค. 2554