ถังบำบัดน้ำเสีย รูปแบบถังเกรอะขั้นแรก Primary Package Treatment Tank
ราคาพิเศษ โปรดติดต่อสอบถามฝ่ายขาย Line ID: @onestockhome

 ถังเกรอะ
ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบถังเกรอะขั้นแรก Primary Package Treatment Tank ช่วยลดค่าความสกปรก BOD ของน้ำเสียก่อนปล่อยเข้าสู่ระบบบำบัดขั้นที่สอง Secondary Treatment โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหมาะสำหรับการกักน้ำเสียจากมูลก่อนเข้าสู่ถังกรองต่อไป
คำแนะนำการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ได้ค่าน้ำดีตามมาตรฐาน

การเลือกใช้ อุปกรณ์ ถังบำบัดน้ำเสีย
ตะกร้าสินค้า


   ไปยังหน้า:  [1]
DS 600 ถังเกรอะ  DOS SEPTIC
DS 600 ถังเกรอะ DOS SEPTIC
ราคา : 4,969.80 บาท
DS 800 ถังเกรอะ  DOS SEPTIC
DS 800 ถังเกรอะ DOS SEPTIC
ราคา : 5,822.00 บาท
DS 1000 ถังเกรอะ  DOS SEPTIC
DS 1000 ถังเกรอะ DOS SEPTIC
ราคา : 7,452.18 บาท
DS 1200 ถังเกรอะ  DOS SEPTIC
DS 1200 ถังเกรอะ DOS SEPTIC
ราคา : 8,028.53 บาท
DS 1600 ถังเกรอะ  DOS SEPTIC
DS 1600 ถังเกรอะ DOS SEPTIC
ราคา : 8,857.67 บาท
DS 1800 ถังเกรอะ DOS SEPTIC
DS 1800 ถังเกรอะ DOS SEPTIC
ราคา : 9,428.97 บาท
DS 2000 ถังเกรอะ DOS SEPTIC
DS 2000 ถังเกรอะ DOS SEPTIC
ราคา : 9,747.49 บาท
DS 3000 ถังเกรอะ DOS SEPTIC
DS 3000 ถังเกรอะ DOS SEPTIC
ราคา : 23,383.41 บาท
DS 4000 ถังเกรอะ DOS SEPTIC
DS 4000 ถังเกรอะ DOS SEPTIC
ราคา : 24,208.62 บาท
DS 5000 ถังเกรอะ DOS SEPTIC
DS 5000 ถังเกรอะ DOS SEPTIC
ราคา : 29,692.98 บาท
DS 6000 ถังเกรอะ DOS SEPTIC
DS 6000 ถังเกรอะ DOS SEPTIC
ราคา : 38,967.47 บาท

   ไปยังหน้า:  [1]