ถังบำบัดน้ำเสีย ประเภท ถังกรอง
ราคาพิเศษ โปรดติดต่อฝ่ายขาย Line ID: @onestockhome

ถังกรอง ดอส 
 
 ถังกรอง ดอส ราคาถูก
 
 ถังกรอง ดอส ราคาถูก
ถังกรองชนิดไร้อากาศ
dos FILTER (ST-08)
 
ถังกรองชนิดเติมอากาศ
dos FIXED FILM AERATION (ST-09)
 
ถังบำบัดรวมชนิดเติมอากาศ
dos COMPACT & FIXED FILM AERATION (ST-10)
ถังบำบัดน้ำเสียแบบถังไร้กรองอากาศ (Up Flow Anaerobic Filter) ซึ่งอาศัยแบคทีเรียชนิดที่ไม่ต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยผลสุดท้ายเป็นน้ำ ก๊าซ พลังงาน ทำให้ได้คุณภาพน้ำที่ดีพอ ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
 
ถังกรองชนิดเติมอากาศ เป็นการผสานของ 2 ระบบคุณภาพ ระหว่างระบบ Fixed Film Aeration ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาส กับระบบ Filter ที่อาศัยตัวกลางพลาสติก (media) เมื่อทั้งสองระบบร่วมกัน จึงเปี่ยมประสิทธิภาพ สามารถลดค่าความสกปรก BOD ให้เป็นน้ำทิ้งที่ดี ได้มาตรฐานน้ำทิ้งประเภท ก ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้
 
ถังบำบัดที่รวมถังเกรอะและถังกรองแบบ Fixed Film ไว้ในถังใบเดียวกัน สามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพที่ดี โดยน้ำที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะจะมีค่า BOD eff>20mg/l ตามเงื่อนไขการออกแบบ ได้มาตรฐานสากล อีกทั้งยังประหยัดเนื้อที่การติดตั้งอีกด้วย


 

การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการบำบัดน้ำเสียที่ถูกวิธี


การเลือกใช้ อุปกรณ์ ถังบำบัดน้ำเสีย

ตะกร้าสินค้า


   ไปยังหน้า:  [1]
DFF 600 + AB40 ถังกรองเติมอากาศ DFF  FIXED FILM
DFF 600 + AB40 ถังกรองเติมอากาศ DFF FIXED FILM
ราคา : 19,161.29 บาท
DFF 800 + AB80 ถังกรองเติมอากาศ DFF  FIXED FILM
DFF 800 + AB80 ถังกรองเติมอากาศ DFF FIXED FILM
ราคา : 20,121.89 บาท
DFF 1000 + AB80 ถังกรองเติมอากาศ DFF  FIXED FILM
DFF 1000 + AB80 ถังกรองเติมอากาศ DFF FIXED FILM
ราคา : 28,969.45 บาท
DFF 1600 + AB120 ถังกรองเติมอากาศ DFF  FIXED FILM
DFF 1600 + AB120 ถังกรองเติมอากาศ DFF FIXED FILM
ราคา : 36,603.63 บาท
DFF 1800 + AB120 ถังกรองเติมอากาศ DFF  FIXED FILM
DFF 1800 + AB120 ถังกรองเติมอากาศ DFF FIXED FILM
ราคา : 38,423.70 บาท
DFF 2000 + AB120 ถังกรองเติมอากาศ DFF  FIXED FILM
DFF 2000 + AB120 ถังกรองเติมอากาศ DFF FIXED FILM
ราคา : 39,586.52 บาท
DFF 3000 + AB150 ถังกรองเติมอากาศ DFF  FIXED FILM
DFF 3000 + AB150 ถังกรองเติมอากาศ DFF FIXED FILM
ราคา : 66,455.03 บาท
DFF 4000 + AB150 ถังกรองเติมอากาศ DFF  FIXED FILM
DFF 4000 + AB150 ถังกรองเติมอากาศ DFF FIXED FILM
ราคา : 80,695.39 บาท
DFF 5000 + AB200 ถังกรองเติมอากาศ DFF  FIXED FILM
DFF 5000 + AB200 ถังกรองเติมอากาศ DFF FIXED FILM
ราคา : 100,412.81 บาท
DFF 6000 + AB200 ถังกรองเติมอากาศ DFF  FIXED FILM
DFF 6000 + AB200 ถังกรองเติมอากาศ DFF FIXED FILM
ราคา : 112,827.49 บาท
อุปกรณ์ ถังกรองเติมอากาศดอส MSC
อุปกรณ์ ถังกรองเติมอากาศดอส MSC
ราคา : 1,294.32 บาท
อุปกรณ์ถังกรองเติมอากาศดอส ข้อต่ออ่อน FLEX 100 mm.
อุปกรณ์ถังกรองเติมอากาศดอส ข้อต่ออ่อน FLEX 100 mm.
ราคา : 1,122.50 บาท
อุปกรณ์ถังกรองเติมอากาศดอส ข้อต่ออ่อน FLEX 150 mm.
อุปกรณ์ถังกรองเติมอากาศดอส ข้อต่ออ่อน FLEX 150 mm.
ราคา : 1,328.70 บาท
AB 40 เครื่องเติมอากาศ
AB 40 เครื่องเติมอากาศ
ราคา : 9,909.27 บาท
AB 80 เครื่องเติมอากาศ
AB 80 เครื่องเติมอากาศ
ราคา : 17,695.13 บาท
AB 120 เครื่องเติมอากาศ
AB 120 เครื่องเติมอากาศ
ราคา : 22,750.88 บาท
AB 150 เครื่องเติมอากาศ
AB 150 เครื่องเติมอากาศ
ราคา : 26,289.90 บาท
AB 200 เครื่องเติมอากาศ
AB 200 เครื่องเติมอากาศ
ราคา : 31,345.65 บาท

   ไปยังหน้า:  [1]